Kwalipikado (limitado sa lahat ng lokasyon): Kahulugan

Isang status na ibinibigay sa mga ad na nakakasunod sa aming mga patakaran pero hindi puwedeng paganahin sa iyong mga target na lokasyon dahil sa mga paghihigpit sa patakaran at setting ng pag-target. Gayunpaman, puwedeng gumana ang ad para sa mga taong interesado sa iyong mga target na lokasyon.

Mamarkahang "Kwalipikado (limitado sa lahat ng lokasyon)" ang isang ad kapag pinipigilan ng mga patakaran ng Google Ads (kasama sa mga karaniwang halimbawa ang Alak, Mga Copyright, Pagsusugal, Pangangalaga sa Kalusugan, at Mga Trademark) na lumabas ang ilang partikular na uri ng mga ad sa iyong mga target na lokasyon.

Ang puwede mong gawin

Narito ang ilang hakbang na puwede mong gawin:

  • Kung gusto mong gumana ang ad sa iyong mga target na lokasyon, ayusin ang ad para makasunod ito sa mga kinakailangan sa patakaran para sa mga target na lokasyon mo.  

  • Isaayos ang mga setting ng lokasyon ng iyong campaign para mag-target ng mga pinapayagang lokasyon.

  • Subukang paghambing-hambingin ang mga opsyon mo sa pag-target sa lokasyon para mahanap ang epektibo para sa iyo. Halimbawa, kung ayaw mong maipakita ang iyong mga ad sa labas ng mga target na lokasyon mo, tiyaking i-target ang Mga tao sa iyong mga target na lokasyon sa ilalim ng mga setting ng "Mga Lokasyon" sa campaign mo.

Puwede mong piliing i-pause ang ad anumang oras habang ginagawa mo ang mga kinakailangang hakbang para ayusin ang iyong ad.

Matuto pa ​

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu