Testovanie kampaní AMP

Rýchlejšie vstupné stránky zvyčajne dosahujú viac konverzií a technológia Accelerated Mobile Pages (AMP) umožňuje vytvoriť vstupné stránky, ktoré sa načítavajú veľmi rýchlo (mnohé sa načítajú za menej ako sekundu). Spojením rýchlosti a plynulejšieho načítania poskytujú stránky AMP často lepší dojem zo vstupnej stránky, ktorý je dôležitým faktorom pri počítaní skóre kvality.

V tomto článku vám ukážeme, ako otestovať, či vaše vstupné stránky AMP zabezpečujú viac konverzií. A/B test predstavuje spôsob, ako porovnať dve verzie jednej premennej (v tomto prípade vašej vstupnej stránky) a zistiť tak, ktorá verzia je účinnejšia.

Spôsoby A/B testovania kampaní AMP

Existujú dva odlišné spôsoby A/B testovania kampaní AMP. Spôsob testovania, ktorý si vyberiete, bude závisieť od úrovne presnosti a štruktúry vašich kampaní.

Spôsob Výhody Čo je potrebné vziať do úvahy
Koncepty a experimenty
[Odporúčané]
 • Umožňuje otestovať viaceré zmeny v jednej kampani
 • Používateľom poskytuje podporu aplikácie Google Ads Editor pri vytváraní a úpravách experimentov v rámci hromadných zmien
 • Experimenty môžete spúšťať iba v jednotlivých kampaniach, a preto by ste mali tento spôsob používať pri kampaniach, ktoré majú vysokú návštevnosť z mobilných zariadení.
 • Po spustení experimentu bude potrebné zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vykonané v pôvodnej kampani vykonali aj v experimentálnej kampani (alebo naopak).
Variácie reklám
 • Umožňuje testovať stránky AMP v rámci viacerých kampaní.
 • Jedným kliknutím spustíte pre viaceré kampane.
 • Keď vykonáte zmenu v pôvodnej kampani, aktualizuje pôvodné aj upravené kampane.
 • Na účely testovania nemusíte vytvárať duplicitné kampane.
 • V poli Mobilná webová adresa musí byť uvedená položka určujúca variáciu reťazca webovej adresy. Vaše webové adresy tiež musia zodpovedať konzistentnému vzoru umiestnenia reťazca (napríklad m.example.com alebo amp.example.com).
 • Neumožňuje zmeny ponúk, iba zmeny kreatív a webových adries.

Skôr ako začnete

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu bezproblémovo spustiť testovacie kampane AMP.

Čo robiť: Na https://search.google.com/test/amp sa uistite, že vaša stránka AMP je počas testovacieho obdobia platná.
Čo nerobiť: Test s konceptmi a experimentmi nespúšťajte hneď po spustení vstupnej stránky AMP. Pred testovaním počkajte dva dni, aby ste mali istotu, že stránka AMP sa bude zobrazovať z vyrovnávacej pamäte.

Čo robiť: Experimenty spúšťajte v kampaniach zacielených na návštevnosť z mobilných zariadení.
Čo nerobiť: Nespúšťajte experimenty v kampaniach obsahujúcich odkazy na podstránky, pretože vyrovnávacia pamäť AMP ich v súčasnosti nepodporuje.

Čo robiť: Pomocou rozdelení na základe súborov cookie zabezpečte, aby sa používateľom zobrazovali iba stránky AMP alebo stránky v inom formáte bez ohľadu na počet ich vyhľadávaní. Keďže stránky AMP sa zobrazujú z vyrovnávacej pamäte iba v tomto formáte, používajte ich iba v kampaniach vo vyhľadávaní s textovými reklamami.
Čo nerobiť: Pred parameter {ignore} v cieľovej mobilnej webovej adrese nevkladajte parametre, ktoré sú určené výlučne na účely sledovania. Mali by byť uvedené za parametrom {ignore}.

Čo robiť: Test si naplánujte a spustite aspoň na dva týždne alebo dovtedy, kým koncepty a experimenty nevykazujú štatisticky významné výsledky.
Čo nerobiť: Nepoužívajte kampane s menej ako 250 kliknutiami za deň.

Čo robiť: Testy zamerajte súčasne iba na jednu premennú. Ak chcete preskúmať účinky viac než jednej zmeny, použite samostatné testy.
Čo nerobiť: Pri spustenom teste nerobte v kampani zmeny. Ak potrebujete vykonať na stránke AMP nejaké zmeny, čo najskôr tieto zmeny odzrkadlite aj v testovacích kampaniach.

Čo robiť: Testovanie používajte v kampaniach s textovými reklamami vo vyhľadávaní, pretože stránky AMP sa zobrazujú z vyrovnávacej pamäte iba v tomto formáte.
Čo nerobiť: Nezabúdajte, že proces schvaľovania kreatív v reklamách experimentálnych kampaní funguje inak ako v prípade kreatív v iných kampaniach. Schválenie môže trvať približne jeden deň, preto to zohľadnite pri nastavovaní dátumu spustenia experimentu. Podobne platí, že ak sa rozhodnete pridať kreatívy experimentov späť do pôvodnej kampane, budeme musieť skontrolovať aj tieto kreatívy.

Ak sa chystáte spustiť akýkoľvek typ experimentu s kampaňou, ktorá používa automatické ponuky Googlu, pred vyhodnotením výsledkov počkajte aspoň jeden týždeň, aby sa pôvodná aj experimentálna kampaň prispôsobili novým úrovniam návštevnosti.

Skontrolujte, či vstupné stránky AMP a vstupné stránky v inom formáte vyzerajú presne rovnako (alebo čo najpodobnejšie), aby boli výsledky testovania čo najpresnejšie. Dávajte si pozor na odlišnosti v týchto prvkoch:

 • text (veľkosť, obsah a formátovanie),
 • obrázky (veľkosť, obsah),
 • polia na odoslanie (počet polí, predvyplnený text, výbery dátumov).

Ak sa medzi stránkami AMP a stránkami iného typu než AMP ktorýkoľvek z týchto prvkov líši, môže to skresliť výsledky testovania a údaje o výkonnosti stránok AMP môžu byť nepresné.

Nemôžete vytvárať experimenty v kampaniach so zdieľanými rozpočtami alebo testovať AMP pomocou dynamických reklám vo vyhľadávaní.

Spustenie experimentu pri používaní automatických ponúk Googlu

Ak sa chystáte spustiť akýkoľvek typ experimentu s kampaňou, ktorá používa automatické ponuky Googlu, pred vyhodnotením výsledkov počkajte aspoň jeden týždeň, aby sa pôvodná aj experimentálna kampaň prispôsobili novým úrovniam návštevnosti.

Spustenie testov pomocou služby Search Ads 360

Koncepty a experimenty nie je možné vytvoriť v službe Search Ads 360. Ak vytvoríte koncept v službe Google Ads, zmeny vykonané v koncepte sa prejavia v službe Search Ads 360 až potom, ako koncept použijete a zmenu synchronizujete.

Ak v službe Google Ads vytvoríte experiment a synchronizujete si účet so službou Search Ads 360, tento experiment sa zobrazí v službe Search Ads 360 ako nová kampaň.

Majte na pamäti:
 • V službe Search Ads 360 vyzerajú experimenty ako bežné kampane.
 • Ak ste v pôvodnej kampani použili stratégiu ponúk služby Search Ads 360, táto stratégia ponúk sa predvolene použije aj v experimente.
 • Pôvodná kampaň a experiment používajú zdieľaný rozpočet. Ak je v pôvodnej kampani použitá stratégia ponúk s rozpočtom, pred vytvorením experimentu odstráňte stratégiu ponúk s rozpočtom, pretože stratégie ponúk s rozpočtom nemôžu spravovať výdavky pri zdieľanom rozpočte.

A/B testovanie kampaní AMP pomocou konceptov a experimentov

 1. Vyberte kampaň na testovanie.
  • Pôvodná kampaň, ktorú použijete na vytvorenie experimentu, by v ideálnom prípade mala byť len pre mobilné zariadenia.
  • Karty výkonnosti experimentu nie je možné segmentovať podľa zariadenia. Výsledky experimentálnej kampane však môžete segmentovať podľa zariadenia, ale nebudú k dispozícii prehľady štatistickej významnosti. Ak nemáte kampane len pre mobilné zariadenia, (po skončení experimentu) bude potrebné segmentovať výsledky experimentálnej kampane podľa zariadenia, aby ste zistili, aký konkrétny vplyv mali stránky AMP na výkonnosť v mobilných zariadeniach.
 2. Uistite sa, že ste v kampani vytvorili verzie AMP všetkých vstupných stránok.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Koncepty a experimenty.
 4. Vytvorte koncept danej kampane.
 5. Aktualizujte mobilné webové adresy konceptu kampane. Vykonajte nasledujúce kroky:
  1. Vyhľadajte všetky reklamy a kľúčové slová s definovanou cieľovou webovou adresou.
  2. Vyberte Použiť inú cieľovú webovú adresu pre mobilné zariadenia a potom prilepte webovú adresu kampane AMP.
  3. Uistite sa, že mobilná webová adresa smeruje na stránku AMP vo vašej doméne (napríklad https://example.com/stranka_amp.html) namiesto vyrovnávacej pamäte Google AMP (napríklad https://www.google.com/amp/s/example.com alebo https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com).
  4. Webové adresy základnej kampane ponechajte bez zmeny.
 6. Spustite experiment z novovytvoreného konceptu. Odporúčame:
  • Nastaviť rozdelenie rozpočtu 50/50 %, aby sa v 50 % prípadov používala experimentálna verzia vašej kampane, čo by vám malo umožniť čo najskôr získať výsledky. Poznámka: Rozdelenie rozpočtu nemôžete zmeniť, keď je už experiment spustený.
  • Použite rozdelenia založené na súboroch cookie. To znamená, že používateľom sa zobrazí len jedna verzia kampane bez ohľadu na počet ich vyhľadávaní. Takto možno zabrániť vplyvu ostatných faktorov na vaše výsledky, vďaka čomu môžete získať presnejšie údaje.
  • Ak používate zoznam publika, mal by obsahovať aspoň 10 000 používateľov, aby ste mali dosť údajov na analýzu.
  • Vyberte vhodný dátum spustenia a ukončenia na zabezpečenie vhodného trvania a zvýšenia pravdepodobnosti rozpoznania významného výsledku.

Tipy

 • Čím viac kliknutí v mobilných zariadeniach kampaň získa, tým rýchlejšie test dosiahne významný výsledok.
 • Pri vytváraní konceptu kampane zmeňte len cieľovú mobilnú webovú adresu. Všetko ostatné ponechajte bez zmeny, aby ste dosiahli čo najjasnejšie výsledky.
 • Ak vykonáte zmeny v pôvodnej kampani, tieto zmeny sa v experimentálnej kampani neprejavia (a naopak). Povedzme napríklad, že chcete zmeniť ponuky. Budete ich musieť zmeniť v pôvodnej aj experimentálnej kampani. Navyše by ste to mali urobiť naraz, aby neboli výsledky experimentu skreslené.
 • Kampane jasne pomenujte (napríklad „Názov kampane_AMP“ v prípade konceptu), aby ste ich neskôr mohli jednoducho vyhľadať.
 • Koncepty a experimenty odporúčame používať len vtedy, ak aktualizujete všetky cieľové mobilné webové adresy v experimentálnej kampani. Ak len meníte webové adresy v jednej reklamnej skupine, odporúčame ju presunúť do novej kampane, pozastaviť reklamnú skupinu v pôvodnej kampani a potom spustiť experiment v novej kampani.

Testovanie A/B kampaní AMP pomocou variácií reklám

Pri testovaní variácií reklám AMP môžete segmentovať výsledky testovania podľa zariadenia, aby ste izolovali metriky výkonnosti v mobilných zariadeniach.

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Koncepty a experimenty.
 2. Kliknite na kartu Variácie reklám.
 3. Vyberte kampaň, v ktorej chcete spustiť variácie reklám. Nezabúdajte, že pre rovnakú kampaň v rovnakom období nemôžete vytvoriť viaceré variácie reklám.
 4. Ak chcete vytvoriť novú variáciu reklamy, kliknite na tlačidlo plus .
 5. Ak chcete zúžiť výber, kliknite na možnosť Filtrovať reklamy.
 6. Kliknite na možnosť Pokračovať.
 7. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Vyberte typ variácie, ktorý chcete použiť na svoje reklamy“ a vyberte možnosť Nájsť a nahradiť.
 8. Do poľa Zadajte hľadaný text zadajte mobilnú webovú adresu, ktorú chcete nahradiť aktualizovanou webovou adresou stránky AMP.
 9. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vpravo od webovej adresy, ktorú ste práve zadali, a vyberte možnosť V cieľovej mobilnej webovej adrese.
 10. Do poľa „Zadajte text, ktorý chcete nahradiť“ zadajte aktualizovanú webovú adresu stránky AMP.
 11. Kliknite na možnosť Pokračovať.
 12. Zadajte názov variácie.
 13. Vyberte dátum spustenia a ukončenia testu.
 14. Vyberte rozdelenie návštevnosti. Odporúčame použiť rozdelenie 50/50, aby sa variácia a pôvodná reklama zúčastnili rovnakého počtu aukcií.
 15. Keď sa variácia reklamy skončí, kliknite na tlačidlo Segmentovať Segment na paneli s ponukami a potom kliknite na Zariadenie v rozbaľovacej ponuke segmentovania.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory