Testovanie kampaní AMP

Rýchlejšie vstupné stránky zvyčajne dosahujú viac konverzií a technológia Accelerated Mobile Pages (AMP) umožňuje vytvoriť vstupné stránky, ktoré sa načítavajú veľmi rýchlo (mnohé sa načítajú za menej ako sekundu). Vstupné stránky AMP kombinujú rýchlosť a plynulejšie načítanie. Často tak ľuďom poskytujú oveľa lepší dojem zo vstupnej stránky, ktorý predstavuje dôležitý faktor pri určovaní skóre kvality.

V tomto článku vám ukážeme, ako otestovať, či vaše vstupné stránky AMP zabezpečujú viac konverzií. Test A/B predstavuje spôsob, ako porovnať dve verzie jednej premennej (v tomto prípade vašej reklamy) a zistiť tak, ktorá verzia je účinnejšia. 

Spôsoby testovania A/B kampaní AMP

Existujú dva odlišné spôsoby testovania A/B kampaní AMP. Spôsob, ktorý vyberiete, bude závisieť od úrovne presnosti a podrobností, ktorú od testu A/B požadujete.

Spôsob Výhody Čo je potrebné vziať do úvahy
Koncepty a experimenty
 • Umožňuje testovať stránky AMP v rámci jednej kampane.
 • Experimenty môžete spúšťať iba v jednotlivých kampaniach, a preto by ste mali tento spôsob používať pri kampaniach, ktoré majú vysokú návštevnosť z mobilných zariadení.
 • Po spustení experimentu bude potrebné zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vykonané v pôvodnej kampani vykonali aj v experimentálnej kampani (alebo naopak).
 • Karta porovnania výkonnosti vám nedovolí porovnávať miery okamžitých odchodov.
Variácie reklám
 • Umožňuje testovať stránky AMP v rámci viacerých kampaní.
 • Všetky zmeny vykonané v pôvodnej kampani sa automaticky prejavia v experimentoch.
 • Týmto spôsobom môžete rýchlejšie získať štatisticky významné výsledky, pretože jeden test môžete spustiť vo viacerých kampaniach (čo vám umožní spustiť test v rámci väčšej návštevnosti z kliknutí).
 • V poli Mobilná webová adresa musí byť uvedená položka určujúca variáciu reťazca webovej adresy. Vaše webové adresy tiež musia zodpovedať konzistentnému vzoru umiestnenia reťazca (napríklad m.example.com alebo amp.example.com).

Skôr než začnete

Skontrolujte, či vstupné stránky AMP a vstupné stránky iného typu než AMP vyzerajú presne rovnako (alebo čo najpodobnejšie), aby boli výsledky testovania čo najpresnejšie. Dávajte si pozor na odlišnosti v týchto prvkoch:

 • text (veľkosť, obsah a formátovanie),
 • obrázky (veľkosť, obsah),
 • polia na odoslanie (počet polí, predvyplnený text, výbery dátumov).

Ak sa medzi stránkami AMP a stránkami iného typu než AMP ktorýkoľvek z týchto prvkov líši, môže to skresliť výsledky testovania a údaje o výkonnosti stránok AMP môžu byť nepresné. 

Testovanie A/B kampaní AMP pomocou konceptov a experimentov

 1. Vyberte kampaň na testovanie.
  • Pôvodná kampaň, ktorú použijete na vytvorenie experimentu, by v ideálnom prípade mala byť len pre mobilné zariadenia.  
  • Karty výkonnosti experimentu nie je možné segmentovať podľa zariadenia. Výsledky experimentálnej kampane však môžete segmentovať podľa zariadenia, ale nebudú k dispozícii prehľady štatistickej významnosti. Ak nemáte kampane len pre mobilné zariadenia, (na konci experimentu) bude potrebné segmentovať výsledky experimentálnej kampane podľa zariadenia, aby ste zistili, aký konkrétny vplyv mali stránky AMP na výkonnosť v mobilných zariadeniach. 
 2. Uistite sa, že ste v kampani vytvorili verzie AMP všetkých vstupných stránok. 
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Koncepty a experimenty.
 4. Vytvorte koncept danej kampane.
 5. Aktualizujte mobilné webové adresy konceptu kampane. Vykonajte nasledujúce kroky: 
  1. Vyhľadajte všetky reklamy a kľúčové slová s definovanou cieľovou webovou adresou
  2. Zadajte webovú adresu príslušnej stránky AMP ako mobilnú webovú adresu reklamy alebo kľúčového slova. 
  3. Webové adresy základnej kampane ponechajte bez zmeny.
  4. Uistite sa, že mobilná webová adresa smeruje na stránku AMP vo vašej doméne (napríklad https://example.com/stranka_amp.html) namiesto vyrovnávacej pamäte Google AMP (napríklad https://www.google.com/amp/s/example.com alebo https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com).
 6. Spustite experiment z novovytvoreného konceptu. Odporúčame:
  • Nastaviť rozdelenie rozpočtu 50/50 %, aby sa v 50 % prípadov zobrazila experimentálna verzia vašej kampane, čo by vám malo umožniť čo najskôr získať výsledky. Poznámka: Rozdelenie rozpočtu nemôžete zmeniť, keď je už experiment spustený. 
  • Použite rozdelenia založené na súbore cookie. To znamená, že používateľom sa zobrazí len jedna verzia kampane bez ohľadu na to, koľkokrát vyhľadávali. Takto možno zabrániť vplyvu ostatných faktorov na vaše výsledky, vďaka čomu môžete získať presnejšie údaje.
  • Ak používate zoznam publika, mal by obsahovať aspoň 10 000 používateľov, aby ste mali dosť údajov na analýzu. 

Tipy

 • Čím viac kliknutí v mobilných zariadeniach kampaň získa, tým rýchlejšie test dosiahne významný výsledok.
 • Pri vytváraní konceptu kampane zmeňte len cieľovú mobilnú webovú adresu. Všetko ostatné ponechajte bez zmeny, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. 
 • Ak vykonáte zmeny v pôvodnej kampani, tieto zmeny sa v experimentálnej kampani neprejavia (a naopak). Povedzme napríklad, že chcete zmeniť cenové ponuky. Budete ich musieť zmeniť v pôvodnej kampani aj v experimentálnej kampani a mali by ste to urobiť naraz, aby neboli výsledky experimentu skreslené. 
 • Kampane jasne pomenujte (napríklad „Názov kampane_AMP“ v prípade konceptu), aby ste ich neskôr mohli jednoducho vyhľadať.
 • Koncepty a experimenty odporúčame používať len vtedy, ak aktualizujete všetky cieľové mobilné webové adresy v experimentálnej kampani. Ak len meníte webové adresy v jednej reklamnej skupine, odporúčame ju presunúť do novej kampane, pozastaviť reklamnú skupinu v pôvodnej kampani a potom spustiť experiment v novej kampani. 

Testovanie A/B kampaní AMP pomocou variácií reklám

Pri testovaní variácií reklám AMP môžete segmentovať výsledky testovania podľa zariadenia, aby ste izolovali metriky výkonnosti v mobilných zariadeniach.  

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Koncepty a experimenty.
 2. Kliknite na kartu Variácie reklám.
 3. Vyberte kampaň, v ktorej chcete spustiť variácie reklám. Nezabúdajte, že pre rovnakú kampaň v rovnakom období nemôžete vytvoriť viaceré variácie reklám.
 4. Ak chcete vytvoriť novú variáciu reklamy, kliknite na tlačidlo plus .
 5. Ak chcete zúžiť výber, kliknite na možnosť Filtrovať reklamy.
 6. Kliknite na možnosť Pokračovať.
 7. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Vyberte typ variácie, ktorý chcete použiť na svoje reklamy“ a vyberte možnosť Nájsť a nahradiť
 8. Do poľa Zadajte hľadaný text zadajte mobilnú webovú adresu, ktorú chcete nahradiť aktualizovanou webovou adresou stránky AMP.
 9. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vpravo od webovej adresy, ktorú ste práve zadali, a vyberte možnosť V cieľovej mobilnej webovej adrese.
 10. Do poľa „Zadajte text, ktorý chcete nahradiť“ zadajte aktualizovanú webovú adresu stránky AMP.
 11. Kliknite na možnosť Pokračovať.
 12. Zadajte názov variácie.
 13. Vyberte dátum spustenia a ukončenia testu.
 14. Vyberte rozdelenie návštevnosti. Odporúčame použiť rozdelenie 50/50, aby sa variácia a pôvodná reklama zúčastnili rovnakého počtu aukcií. 
 15. Keď sa variácia reklamy ukončí, kliknite na tlačidlo Segmentovať Segment na paneli s ponukami a potom kliknite na možnosť Zariadenie v rozbaľovacej ponuke segmentovania.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory