Testowanie kampanii kierowanych na strony AMP

Szybsze strony docelowe zazwyczaj przekładają się na większą liczbę konwersji, a technologia Accelerated Mobile Pages (AMP) pozwala tworzyć strony docelowe, które ładują się wyjątkowo szybko (często w czasie krótszym niż jedna sekunda). Dzięki szybkiemu i bezproblemowemu ładowaniu strony docelowe AMP są zwykle znacznie wygodniejsze dla użytkowników, a ocena jakości strony docelowej jest ważnym czynnikiem wpływającym na wynik jakości.

Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, czy uzyskujesz więcej konwersji dzięki stronom docelowym AMP. Test A/B to metoda porównywania dwóch wersji jednej zmiennej (w tym przypadku Twojej strony docelowej), która pozwala zidentyfikować tę bardziej skuteczną.

Przeprowadzanie testów A/B w kampaniach kierowanych na strony AMP

Istnieją dwa sposoby przeprowadzania testów A/B w kampaniach kierowanych na strony AMP. Decyzja, którą z nich wybrać, zależy od struktury Twoich kampanii i tego, jak bardzo są one złożone.

Metoda Zalety Istotne kwestie
Wersje robocze i eksperymenty
[zalecane]
 • Możliwość testowania wielu zmian w jednej kampanii
 • Edytor Google Ads umożliwia użytkownikom zbiorcze tworzenie i edytowanie eksperymentów
 • Eksperymenty można prowadzić tylko w każdej kampanii z osobna, więc używaj tej metody w kampaniach, które generują duży ruch mobilny.
 • Po rozpoczęciu eksperymentu pamiętaj o tym, że wszelkie zmiany wprowadzane w pierwotnej kampanii musisz wprowadzić także w kampanii eksperymentalnej (i odwrotnie).
Odmiany reklam
 • Możliwość testowania stron AMP w wielu kampaniach.
 • Uruchomienie w wielu kampaniach za pomocą jednego kliknięcia.
 • Wprowadzenie zmian w pierwotnej kampanii powoduje również zaktualizowanie zmienionych kampanii.
 • Nie ma potrzeby tworzenia zduplikowanych kampanii.
 • W polu Mobilny URL należy uwzględnić odmianę reklamy w ciągu adresu URL. Adresy URL muszą też być zgodne z szablonem zastępowania ciągów adresów URL (np. m.example.com / amp.example.com).
 • Nie ma możliwości wprowadzania zmian stawek – możliwe są tylko zmiany kreacji i adresu URL.

Zanim zaczniesz

Poniżej podajemy kilka wskazówek, które pomogą Ci skutecznie testować kampanie kierowane na strony AMP:

Skorzystaj ze strony https://search.google.com/test/amp, aby przed rozpoczęciem testów sprawdzić, czy strona AMP działa prawidłowo.
Nie rozpoczynaj testu w sekcji Wersje robocze i eksperymenty bezpośrednio po uruchomieniu strony docelowej AMP. Odczekaj dwa dni, aby mieć pewność, że strona AMP będzie wyświetlana z pamięci podręcznej.

Przeprowadzaj eksperymenty w kampaniach kierowanych na ruch mobilny.
Nie przeprowadzaj eksperymentów w kampaniach, które mają linki do podstron, ponieważ obecnie nie są one obsługiwane przez pamięć podręczną AMP.

Korzystaj z podziału na podstawie plików cookie, aby mieć pewność, że użytkownicy zobaczą tylko strony AMP albo tylko strony inne niż AMP, niezależnie od tego, ile razy przeprowadzą wyszukiwanie. Używaj tylko w przypadku kampanii reklam tekstowych w sieci wyszukiwania, bo strony AMP są wyświetlane z pamięci podręcznej tylko w tym formacie.
Nie umieszczaj parametrów używanych wyłącznie do śledzenia przed parametrem {ignore} w końcowym mobilnym adresie URL. Powinny one występować po parametrze {ignore}.

Prowadź testy przez co najmniej dwa tygodnie lub do czasu, gdy narzędzie Wersje robocze i eksperymenty wykaże wyniki istotne statystycznie.
Nie stosuj eksperymentów w przypadku kampanii, które otrzymują mniej niż 250 kliknięć dziennie.

Skup się na testowaniu jednej zmiennej naraz. Jeśli chcesz sprawdzić wpływ więcej niż jednej zmiany, przeprowadź osobne testy.
Nie wprowadzaj zmian w kampaniach w czasie trwania testu. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany na stronie AMP, jak najszybciej wprowadź takie same zmiany w kampaniach testowych.

Używaj w przypadku kampanii reklam tekstowych w sieci wyszukiwania, bo strony AMP są wyświetlane z pamięci podręcznej tylko w tym formacie.
Nie zapominaj, że kreacje w kampaniach eksperymentalnych również wymagają zatwierdzenia. Może to potrwać około jednego dnia, więc pamiętaj o tym podczas ustawiania daty rozpoczęcia eksperymentu. Kreacje eksperymentalne, które zechcesz dodać do pierwotnej kampanii, także muszą zostać sprawdzone.

Jeśli planujesz przeprowadzić dowolny typ eksperymentu z kampanią korzystającą z automatycznego określania stawek Google, odczekaj co najmniej tydzień przed sprawdzeniem wyników, aby zarówno pierwotna kampania, jak i kampania eksperymentalna mogły się dostosować do nowych poziomów ruchu.

Aby wyniki testu były możliwie najdokładniejsze, sprawdź, czy strony docelowe AMP i zwykłe strony docelowe wyglądają dokładnie tak samo (lub w miarę możliwości podobnie). Zwróć uwagę na różnice w następujących elementach:

 • tekst (rozmiar, treść i formatowanie);
 • obrazy (rozmiar, treść);
 • pola do przesyłania informacji (liczba pól, wstępnie wypełniony tekst, selektory dat).

Jeśli któryś z tych elementów wygląda na stronie docelowej AMP inaczej niż na zwykłej stronie docelowej, może to wpłynąć na wyniki testu i sprawić, że uzyskasz nieprawdziwy obraz skuteczności stron AMP.

Nie można przeprowadzać eksperymentów w kampaniach, które mają budżety wspólne, ani w kampaniach kierowanych na strony AMP obejmujących dynamiczne reklamy w wyszukiwarce (DSA).

Przeprowadzanie eksperymentu w kampanii z automatycznym określaniem stawek Google

Jeśli planujesz przeprowadzić dowolny typ eksperymentu z kampanią korzystającą z automatycznego określania stawek Google, odczekaj co najmniej tydzień przed sprawdzeniem wyników, aby zarówno pierwotna kampania, jak i kampania eksperymentalna mogły się dostosować do nowych poziomów ruchu.

Przeprowadzanie testów w Search Ads 360

W Search Ads 360 nie można tworzyć wersji roboczych ani eksperymentów. Jeśli utworzysz wersję roboczą w Google Ads, wprowadzone w niej zmiany pojawią się w Search Ads 360 dopiero po zastosowaniu wersji roboczej i zsynchronizowaniu zmian.

Jeśli utworzysz eksperyment w Google Ads i zsynchronizujesz konto z Search Ads 360, eksperyment wyświetli się w Search Ads 360 jako nowa kampania.

Pamiętaj:
 • W Search Ads 360 eksperymenty wyglądają jak zwykłe kampanie.
 • Jeśli zastosujesz strategię ustalania stawek Search Ads 360 w pierwotnej kampanii, strategia ustalania stawek zostanie też domyślnie zastosowana do eksperymentu.
 • Pierwotna kampania i eksperyment korzystają z budżetu wspólnego. Jeśli zastosujesz strategię ustalania stawek pod kątem budżetu do pierwotnej kampanii, musisz tę strategię usunąć, zanim utworzysz eksperyment, bo takie strategie nie mogą zarządzać wydatkami, gdy budżet jest wspólny.

Przeprowadzanie testów A/B w kampaniach kierowanych na strony AMP z wykorzystaniem wersji roboczych i eksperymentów

 1. Wybierz kampanię do przetestowania.
  • Najlepiej jeśli pierwotna kampania wybrana do eksperymentu jest kierowana tylko na urządzenia mobilne.
  • Nie możesz segmentować podsumowania statystyk eksperymentu według urządzenia. Możesz segmentować wyniki kampanii eksperymentalnej według urządzenia, jednak nie będziesz mieć możliwości raportowania istotnych statystycznie danych. Jeśli nie masz kampanii kierowanych tylko na urządzenia mobilne, pod koniec eksperymentu posegmentuj wyniki kampanii eksperymentalnej według urządzenia, by sprawdzić, jak strony AMP wpłynęły na skuteczność reklam na urządzeniach mobilnych.
 2. Utwórz wersje AMP wszystkich stron docelowych w kampanii.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Wersje robocze i eksperymenty.
 4. Utwórz wersję roboczą kampanii.
 5. Zaktualizuj mobilne adresy URL w roboczej wersji kampanii.
  1. Znajdź wszystkie reklamy i słowa kluczowe, które mają zdefiniowany końcowy URL
  2. Wybierz opcję „Określ inny końcowy URL dla urządzeń mobilnych”, a następnie wklej URL kampanii kierowanej na strony AMP.
  3. Sprawdź, czy mobilny URL prowadzi na stronę AMP w Twojej domenie (np. https://example.com/strona_amp.html), a nie do pamięci podręcznej Google AMP (np. https://www.google.com/amp/s/example.com lub https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com).
  4. Nie zmieniaj adresów URL w pierwotnej kampanii.
 6. Uruchom eksperyment z nowo utworzoną wersją roboczą. Nasze zalecenia:
  • Ustaw podział budżetu 50/50. Dzięki temu eksperymentalna wersja kampanii będzie wyświetlana w 50% przypadków, co pozwoli szybciej uzyskać wyniki. Uwaga: po uruchomieniu eksperymentu nie można zmienić podziału budżetu.
  • Wykorzystaj podział grup na podstawie plików cookie. To sprawi, że dany użytkownik będzie widział tylko jedną wersję kampanii, niezależnie od tego, ile razy przeprowadzi wyszukiwanie. Dzięki temu inne czynniki nie będą miały wpływu na wyniki, a Ty uzyskasz dokładniejsze dane.
  • Jeśli korzystasz z listy odbiorców, powinno być na niej co najmniej 10 000 użytkowników, aby zapewnić wystarczającą ilość danych do analizy.
  • Ustaw takie daty rozpoczęcia i zakończenia, aby eksperyment trwał wystarczająco długo, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wyników istotnych statystycznie.

Wskazówki

 • Im więcej kliknięć z komórek uzyska Twoja kampania, tym szybciej otrzymasz istotne statystycznie wyniki testu.
 • Podczas tworzenia roboczej wersji kampanii zmień tylko końcowy mobilny URL. Aby uzyskać dokładne wyniki, nie zmieniaj żadnych innych elementów. 
 • Jeśli wprowadzisz zmiany w pierwotnej kampanii, nie zostaną one odzwierciedlone w eksperymencie (i na odwrót). Załóżmy na przykład, że chcesz zmienić stawki. Musisz je zmienić zarówno w pierwotnej kampanii, jak i w kampanii eksperymentalnej. Najlepiej wprowadzić te zmiany jednocześnie, by uniknąć zaburzenia wyników eksperymentu. 
 • Używaj jednoznacznych nazw kampanii (np. „Nazwa kampanii_AMP” w przypadku wersji roboczej), by łatwiej można je było znaleźć.
 • Zalecamy używanie wersji roboczych i eksperymentów tylko wtedy, gdy aktualizujesz wszystkie końcowe mobilne adresy URL w kampanii eksperymentalnej. Jeśli zmieniasz adresy URL tylko w jednej grupie reklam, przenieś ją do nowej kampanii i wstrzymaj w pierwotnej kampanii, a następnie uruchom eksperyment w nowej kampanii. 

Przeprowadzanie testów A/B w kampaniach kierowanych na strony AMP z wykorzystaniem odmian reklamy

Podczas przeprowadzania testu w kampanii kierowanej na strony AMP z wykorzystaniem odmian reklamy możesz posegmentować wyniki testu według urządzenia, by wyświetlić tylko dane o skuteczności na urządzeniach mobilnych.

 1. W menu po lewej stronie kliknij Wersje robocze i eksperymenty.
 2. Kliknij Odmiany reklamy.
 3. Wybierz kampanię, w której chcesz utworzyć odmiany reklamy. Pamiętaj, że nie możesz utworzyć wielu odmian reklamy w danej kampanii w tym samym zakresie dat.
 4. Aby utworzyć nową odmianę reklamy, kliknij przycisk plusa .
 5. Kliknij Filtruj reklamy, jeśli chcesz ograniczyć wybór.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Kliknij menu „Wybierz rodzaj odmiany, jaki chcesz zastosować w reklamach” i wybierz Znajdź i zamień.
 8. W polu „Wpisz tekst, który chcesz wyszukać” wpisz URL mobilny, który chcesz zastąpić zaktualizowanym adresem URL strony AMP.
 9. Kliknij menu po prawej stronie wprowadzonego adresu URL i wybierz W końcowym mobilnym adresie URL.
 10. W polu „Wpisz tekst, który chcesz zastąpić” wpisz zaktualizowany URL strony AMP.
 11. Kliknij Dalej.
 12. Wpisz nazwę odmiany reklamy.
 13. Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia testu.
 14. Wybierz podział ruchu. Zalecamy użycie podziału 50/50, by odmiana reklamy i pierwotna reklama uczestniczyły w takiej samej liczbie aukcji.
 15. Po zakończeniu wyświetlania odmiany reklamy kliknij przycisk SegmentujSegmentuj na pasku menu, a następnie Urządzenie w menu segmentowania.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem