Uw AMP-campagnes testen

Snellere bestemmingspagina's leveren doorgaans meer conversies op. Met AMP (Accelerated Mobile Pages) kunt u bestemmingspagina's maken die snel laden (veel pagina's zelfs in minder dan een seconde). AMP-bestemmingspagina's laden sneller en soepeler, en bieden vaak een betere ervaring op de bestemmingspagina, wat een belangrijke factor is bij de bepaling van uw kwaliteitsscore.

In dit artikel wordt beschreven hoe u kunt testen of uw AMP-bestemmingspagina's meer conversies genereren. Een A/B-test is een manier om twee versies van één variabele te vergelijken (in dit geval uw bestemmingspagina) om te zien welke versie effectiever is.

Manieren om een A/B-test van uw AMP-campagnes uit te voeren

Er zijn twee verschillende manieren om een A/B-test van uw AMP-campagnes uit te voeren. Welke testmethode u kiest, hangt af van het detailniveau en de structuur van uw campagnes.

Methode Voordelen Overwegingen
Concepten en experimenten
[Aanbevolen]
 • Hiermee kunt u meerdere wijzigingen in één campagne testen
 • Biedt gebruikers ondersteuning voor Google Ads Editor om bulksgewijs experimenten te kunnen maken en bewerken
 • Aangezien u alleen experimenten per campagne kunt starten, kunt u deze methode het beste gebruiken voor campagnes die veel mobiel verkeer genereren.
 • Nadat u het experiment heeft gestart, moet u ervoor zorgen dat eventuele wijzigingen in de oorspronkelijke campagne ook worden doorgevoerd in de experimentele campagne (of omgekeerd).
Advertentievarianten
 • Hiermee kunt u AMP-pagina's in meerdere campagnes testen.
 • Met één klik in meerdere campagnes lanceren.
 • Hiermee worden oorspronkelijke en aangepaste campagnes geüpdatet als u een wijziging aanbrengt in het origineel.
 • U hoeft geen dubbele campagnes te maken voor testdoeleinden.
 • Er moet een vermelding zijn in het veld 'Mobiele URL' die een variatie op de URL-tekenreeks aangeeft. Uw URL's moeten ook een consistent patroon volgen voor de vervanging van tekenreeksen (bijvoorbeeld m.example.com / amp.example.com).
 • Biedt geen mogelijkheid om biedingen te wijzigen. Alleen wijzigingen in advertentiemateriaal en URL's zijn mogelijk.

Voordat u begint

Hier volgen enkele tips om uw AMP-testcampagnes soepel te laten verlopen:

Doen: https://search.google.com/test/amp gebruiken om ervoor te zorgen dat de AMP-pagina geldig is tijdens de testperiode.
Niet doen: Een concepten- en experimententest beginnen direct na de lancering van uw AMP-bestemmingspagina. Wacht voordat u begint met testen twee dagen om er zeker van te zijn dat uw AMP-pagina vanuit het cachegeheugen wordt uitgevoerd.

Doen: Experimenten uitvoeren op campagnes die mobiel verkeer targeten.
Niet doen: Experimenten uitvoeren op campagnes die sitelinks bevatten. Sitelinks worden niet ondersteund door AMP Cache.

Doen: Op cookies gebaseerde verdelingen gebruiken om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen AMP- of niet-AMP-pagina's zien, ongeacht hoe vaak ze zoeken. Aangezien AMP-pagina's alleen in deze indeling worden weergegeven vanuit het cachegeheugen, kunnen ze alleen worden gebruikt voor op tekstadvertenties gebaseerde campagnes in het zoeknetwerk.
Niet doen: Parameters die uitsluitend worden gebruikt voor trackingdoeleinden vóór de parameter {ignore} plaatsen in de uiteindelijke mobiele URL. Ze moeten na de parameter {ignore} komen.

Doen: Plannen om de test minimaal twee weken uit te voeren, of tot de concepten en experimenten statistisch significante resultaten te zien geven.
Niet doen: Campagnes gebruiken die minder dan 250 klikken per dag genereren.

Doen: Uw testen richten op één variabele tegelijk. Gebruik afzonderlijke testen als u de effecten van meer dan één verandering wilt onderzoeken.
Niet doen: Wijzigingen aanbrengen in campagnes terwijl de test wordt uitgevoerd. Als u wijzigingen in de AMP-pagina moet aanbrengen, neem deze dan ook zo snel mogelijk over in de testcampagnes.

Doen: Gebruiken voor op tekstadvertenties gebaseerde campagnes in het zoeknetwerk omdat AMP-pagina's alleen in deze indeling vanuit het cachegeheugen worden uitgevoerd.
Niet doen: Vergeten dat advertentiemateriaal in experimentele campagnes een goedkeuringsprocedure moeten doorlopen, net als die in andere campagnes. Dat kan ongeveer een dag duren, dus houd daar rekening mee als u de startdatum van het experiment instelt. Ook als u ervoor kiest om advertentiemateriaal voor een experiment weer toe te voegen aan de oorspronkelijke campagne, moet dat advertentiemateriaal worden beoordeeld.

Als u van plan bent om een willekeurig type experiment uit te voeren met een campagne die gebruikmaakt van automatisch bieden van Google, moet u zowel de oorspronkelijke campagne als de experimentele campagne een week de tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe verkeersniveaus alvorens de resultaten te beoordelen.

Zorg ervoor dat uw AMP- en niet-AMP-bestemmingspagina's er precies hetzelfde uitzien (of zo veel mogelijk op elkaar lijken) om zo nauwkeurig mogelijke testresultaten te genereren. Let op verschillen in:

 • tekst (grootte, inhoud en opmaak),
 • afbeeldingen (grootte, inhoud),
 • invoervelden (aantal velden, vooraf ingevulde tekst, datumkiezers).

Als een van deze elementen verschilt tussen de AMP- en niet-AMP-pagina, kunnen ze de testresultaten vertekenen en een onnauwkeurig beeld geven van de AMP-prestaties.

U kunt geen experimenten maken voor campagnes die gedeelde budgetten hebben. Ook kan AMP niet worden getest met dynamische zoekadvertenties.

Een experiment uitvoeren als u gebruikmaakt van automatisch bieden van Google

Als u van plan bent om een willekeurig type experiment uit te voeren met een campagne die gebruikmaakt van automatisch bieden van Google, moet u zowel de oorspronkelijke campagne als de experimentele campagne een week de tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe verkeersniveaus alvorens de resultaten te beoordelen.

Testen uitvoeren met Search Ads 360

Concepten en experimenten kunnen niet worden gemaakt vanuit Search Ads 360. Als u een concept maakt in Google Ads, worden die wijzigingen pas zichtbaar in Search Ads 360 nadat u het concept heeft toegepast en de wijziging heeft gesynchroniseerd.

Als u een experiment maakt in Google Ads en uw account synchroniseert met Search Ads 360, wordt het experiment als een nieuwe campagne weergegeven in Search Ads 360.

Houd rekening met het volgende:
 • In Search Ads 360 zien experimenten eruit als normale campagnes.
 • Als u een biedstrategie van Search Ads 360 heeft toegepast op de oorspronkelijke campagne, wordt de biedstrategie standaard ook toegepast op het experiment.
 • Er wordt een gedeeld budget gebruikt voor de oorspronkelijke campagne en het experiment. Als een budgetbiedstrategie wordt toegepast op de oorspronkelijke campagne, moet u de budgetbiedstrategie verwijderen voordat u het experiment maakt, omdat budgetbiedstrategieën de uitgaven niet kunnen beheren als het budget wordt gedeeld.

Hoe u een A/B-test van uw AMP-campagnes kunt uitvoeren met concepten en experimenten

 1. Kies een campagne om te testen.
  • In het ideale geval is de oorspronkelijke campagne die u gebruikt om het experiment te maken, uitsluitend voor mobiel.
  • U kunt scorekaarten voor experimenten niet op apparaat segmenteren. De resultaten van de experimentcampagne kunt u wel op apparaat segmenteren, maar er is geen rapportage van statistische significantie beschikbaar. Als u geen campagnes voor mobiel heeft, segmenteert u (aan het einde van het experiment) de resultaten van uw experimentcampagne op apparaat om te zien hoe de mobiele prestaties specifiek door AMP zijn beïnvloed.
 2. Zorg ervoor dat u AMP-versies van alle bestemmingspagina's in de campagne heeft gemaakt.
 3. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Concepten en experimenten.
 4. Maak een concept van die campagne.
 5. Update de mobiele URL's van de conceptcampagne. Ga als volgt te werk:
  1. Zoek elke advertentie en elk zoekwoord waarvoor een uiteindelijke URL is gedefinieerd.
  2. Selecteer 'Een andere uiteindelijke URL gebruiken voor mobiel' en plak de URL van de AMP-campagne.
  3. Zorg ervoor dat de mobiele URL verwijst naar de AMP-pagina in uw domein (bijvoorbeeld https://example.com/page_amp.html) in plaats van naar de Google AMP Cache (bijvoorbeeld https://www.google.com/amp/s/example.com of https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com).
  4. Laat de URL's van de basiscampagne ongewijzigd.
 6. Start een experiment met het nieuwe concept. We raden u het volgende aan:
  • Stel een budgetverdeling in van 50/50%, zodat de experimentversie van uw campagne 50% van de tijd geschikt is, waardoor u de resultaten zo snel mogelijk kunt zien. Opmerking: U kunt de budgetverdeling niet wijzigen nadat het experiment is gestart.
  • Gebruik een op cookies gebaseerde verdeling. Door dit te doen krijgen gebruikers slechts één versie van uw campagne te zien, ongeacht het aantal keren dat ze zoeken. Hierdoor kunnen andere factoren uw resultaten minder beïnvloeden, zodat u nauwkeurigere gegevens kunt krijgen.
  • Als u een doelgroeplijst gebruikt, zorgt u ervoor dat deze ten minste 10.000 gebruikers heeft, zodat u voldoende gegevens heeft om te analyseren.
  • Selecteer een geschikte start- en einddatum om de juiste duur te garanderen en vergroot de kans dat er een significant resultaat wordt gedetecteerd.

Tips

 • Hoe meer mobiele klikken uw campagne krijgt, hoe sneller uw test een significant resultaat oplevert.
 • Pas als u een conceptcampagne maakt alleen de uiteindelijke mobiele URL aan, houd al het andere hetzelfde om de duidelijkste resultaten te genereren.
 • Als u wijzigingen in uw oorspronkelijke campagne aanbrengt, worden deze wijzigingen niet doorgevoerd in uw experimentcampagne (en omgekeerd). Stel dat u uw biedingen wilt wijzigen. U moet deze dan zowel in de oorspronkelijke campagne als in de experimentcampagne wijzigen. Wijzig beide tegelijkertijd om vertekening van uw experimentresultaten te voorkomen.
 • Geef uw campagnes een duidelijke naam (bijvoorbeeld 'Campagnenaam_AMP' voor het concept), zodat ze later gemakkelijk kunnen worden gevonden.
 • We raden u aan alleen concepten en experimenten te gebruiken als u alle uiteindelijke mobiele URL's in de experimentcampagne updatet. Als u alleen de URL's in één advertentiegroep wijzigt, raden we u aan die advertentiegroep te verplaatsen naar een nieuwe campagne, de advertentiegroep in de oorspronkelijke campagne te onderbreken en vervolgens een experiment met de nieuwe campagne uit te voeren.

Hoe u een A/B-test van uw AMP-campagnes kunt uitvoeren met advertentievarianten

Wanneer u een test met AMP-advertentievarianten uitvoert, kunt u de testresultaten segmenteren op apparaat om de prestatiestatistieken op mobiel te isoleren.

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Concepten en experimenten.
 2. Klik op Advertentievarianten.
 3. Selecteer de campagne waarvoor u advertentievarianten wilt uitvoeren. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is voor dezelfde campagne in dezelfde periode meerdere advertentievarianten te maken.
 4. Klik op de plusknop om een nieuwe advertentievariant te maken.
 5. Klik op Advertenties filteren als u de selectie wilt verfijnen.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Klik op het dropdownmenu onder 'Kies welk type variant u wilt toepassen op uw advertenties' en selecteer vervolgens Zoeken en vervangen.
 8. Geef in het veld 'Geef tekst op om te zoeken' de mobiele URL op die u wilt vervangen door de bijgewerkte AMP-URL.
 9. Klik op het dropdownmenu rechts van de URL die u zojuist heeft opgegeven en selecteer vervolgens In de uiteindelijke mobiele URL.
 10. Geef in het veld 'Geef tekst op die u wilt vervangen' de bijgewerkte AMP-URL op.
 11. Klik op Doorgaan.
 12. Geef een naam op voor uw variant.
 13. Selecteer een begin- en einddatum voor uw test.
 14. Kies een verkeersverdeling. We raden aan een fiftyfiftyverdeling in te stellen, zodat de variant en de oorspronkelijke advertentie aan hetzelfde aantal veilingen deelnemen.
 15. Als uw advertentievariant is beëindigd, klikt u op de knop Segmenteren Segment in de menubalk en vervolgens op Apparaat in het dropdownmenu.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen