Δοκιμή των καμπανιών AMP

Οι ταχύτερες σελίδες προορισμού συνήθως οδηγούν σε περισσότερες μετατροπές και, με τις σελίδες AMP (Accelerated Mobile Pages), μπορείτε να δημιουργείτε σελίδες προορισμού που φορτώνουν πολύ γρήγορα (πολλές φορτώνουν σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο). Συνδυάζοντας ταχύτητα και ομαλότερη φόρτωση, οι σελίδες προορισμού AMP προσφέρουν συχνά στους χρήστες μια πολύ καλύτερη εμπειρία σελίδας προορισμού, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στον Δείκτη ποιότητας.

Αυτό το άρθρο δείχνει πώς μπορείτε να ελέγξετε αν οι σελίδες προορισμού AMP αυξάνουν τις μετατροπές. Η δοκιμή A/B είναι ένας τρόπος σύγκρισης μεταξύ δύο παραλλαγών της ίδιας μεταβλητής (στη συγκεκριμένη περίπτωση, της διαφήμισής σας), προκειμένου να διαπιστωθεί ποια παραλλαγή είναι αποτελεσματικότερη. 

Τρόποι εφαρμογής της δοκιμής Α/Β στις καμπάνιες AMP

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής της δοκιμής Α/Β στις καμπάνιες AMP. Το ποια μέθοδο θα επιλέξετε εξαρτάται από το επίπεδο ακρίβειας και ανάλυσης που θέλετε από τη δοκιμή Α/Β.

Μέθοδος Οφέλη Λάβετε υπόψη τα εξής
Πρόχειρα και πειράματα
 • Μπορείτε να δοκιμάσετε τις σελίδες AMP σε μία καμπάνια.
 • Εφόσον μπορείτε να εκτελέσετε πειράματα μόνο βάσει καμπάνιας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο σε καμπάνιες που λαμβάνουν μεγάλη επισκεψιμότητα από κινητές συσκευές.
 • Αφού ξεκινήσετε το πείραμα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τυχόν αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην αρχική καμπάνια έχουν πραγματοποιηθεί και στην πειραματική καμπάνια (ή αντίστροφα).
 • Με την κάρτα αποτελεσμάτων σύγκρισης της απόδοσης δεν μπορείτε να συγκρίνετε τα ποσοστά εγκατάλειψης.
Παραλλαγές διαφήμισης
 • Μπορείτε να δοκιμάσετε τις σελίδες AMP σε πολλές καμπάνιες.
 • Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιήσατε στην αρχική καμπάνια θα αντανακλώνται αυτόματα στα πειράματα.
 • Αυτός είναι ένας ταχύτερος τρόπος για τη λήψη στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων, διότι μπορείτε να εκτελέσετε μία μόνο δοκιμή σε πολλές καμπάνιες (γεγονός που σας επιτρέπει να εκτελέσετε τη δοκιμή σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα κλικ).
 • Πρέπει να υπάρχει μια καταχώριση στο πεδίο URL για κινητές συσκευές, η οποία καθορίζει μια παραλλαγή στη συμβολοσειρά του URL. Επίσης, τα URL πρέπει να ακολουθούν ένα συνεπές μοτίβο για την αντικατάσταση της συμβολοσειράς (για παράδειγμα, m.example.com/amp.example.com).

Προτού ξεκινήσετε

Για να διασφαλίσετε ότι τα αποτελέσματα της δοκιμής θα είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα, βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες προορισμού AMP και οι σελίδες προορισμού που δεν είναι AMP έχουν ακριβώς την ίδια μορφή (ή όσο το δυνατόν πιο παρόμοια). Προσέξτε για τυχόν διαφορές στα εξής:

 • Κείμενο (μέγεθος, περιεχόμενο και μορφοποίηση)
 • Εικόνες (μέγεθος, περιεχόμενο)
 • Πεδία υποβολής (αριθμός πεδίων, προσυμπληρωμένο κείμενο, εργαλεία επιλογής ημερομηνίας)

Αν κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι διαφορετικά μεταξύ της σελίδας AMP και της σελίδας που δεν είναι AMP, τότε μπορεί να υπάρξει διαστρέβλωση στα αποτελέσματα της δοκιμής και να διαμορφωθεί μια ανακριβής εικόνα σχετικά με την απόδοση των σελίδων AMP. 

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη δοκιμή A/B στις καμπάνιες AMP χρησιμοποιώντας πρόχειρα και πειράματα

 1. Επιλέξτε μια καμπάνια για δοκιμή.
  • Ιδανικά, η αρχική καμπάνια που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία του πειράματος θα πρέπει να είναι μόνο για κινητές συσκευές.  
  • Δεν μπορείτε να τμηματοποιήσετε τις κάρτες αποτελεσμάτων του πειράματος ανά συσκευή. Μπορείτε, ωστόσο, να τμηματοποιήσετε τα αποτελέσματα της πειραματικής καμπάνιας ανά συσκευή, αλλά δεν θα έχετε στη διάθεσή σας αναφορές με σημαντικά στατιστικά στοιχεία. Αν δεν διαθέτετε καμπάνιες μόνο για κινητές συσκευές, τότε, κατά την ολοκλήρωση του πειράματος, θα πρέπει να τμηματοποιήσετε τα αποτελέσματα της πειραματικής καμπάνιας ανά συσκευή, προκειμένου να δείτε πώς επηρέασαν οι σελίδες AMP ειδικά την απόδοση των καμπανιών για κινητές συσκευές. 
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εκδόσεις AMP για όλες τις σελίδες προορισμού της καμπάνιας. 
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόχειρα και πειράματα, στο μενού σελίδων στα αριστερά.
 4. Δημιουργήστε ένα πρόχειρο της συγκεκριμένης καμπάνιας.
 5. Ενημερώστε τα URL για κινητές συσκευές της δοκιμαστικής καμπάνιας. Κάντε τα εξής: 
  1. Εντοπίστε κάθε διαφήμιση και κάθε λέξη-κλειδί που έχει καθορισμένο τελικό URL
  2. Καταχωρίστε το κατάλληλο URL σελίδων AMP ως το URL για κινητές συσκευές της διαφήμισης ή της λέξης-κλειδιού. 
  3. Μην τροποποιήσετε τα URL της βασικής καμπάνιας.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το URL για κινητές συσκευές οδηγεί στη σελίδα AMP στον τομέα σας (για παράδειγμα, https://example.com/page_amp.html) και όχι στην κρυφή μνήμη AMP της Google (για παράδειγμα, https://www.google.com/amp/s/example.com ή https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com).
 6. Ξεκινήστε ένα πείραμα από το πρόχειρο που δημιουργήσατε. Σας συνιστούμε τα εξής:
  • Ορίστε μια κατανομή του προϋπολογισμού 50/50%, έτσι ώστε η πειραματική έκδοση της καμπάνιας να εμφανίζεται στο 50% του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή του προϋπολογισμού μετά την έναρξη του πειράματος. 
  • Χρησιμοποιήστε κατανομή βάσει cookie. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα βλέπουν μόνο μία παραλλαγή της καμπάνιας σας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αναζητήσεων που πραγματοποιούν. Αυτό διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από άλλους παράγοντες, παρέχοντάς σας ενδεχομένως ακριβέστερα δεδομένα.
  • Αν χρησιμοποιείτε λίστα κοινού, βεβαιωθείτε ότι έχει τουλάχιστον 10.000 χρήστες, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας αρκετά δεδομένα για ανάλυση. 

Συμβουλές

 • Όσο περισσότερα κλικ από κινητές συσκευές λαμβάνει η καμπάνια σας, τόσο γρηγορότερα θα προκύψει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα από τη δοκιμή.
 • Κατά τη δημιουργία της δοκιμαστικής καμπάνιας, αλλάξτε μόνο το τελικό URL για κινητές συσκευές. Διατηρήστε όλα τα υπόλοιπα ίδια, για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. 
 • Αν πραγματοποιήσετε αλλαγές στην αρχική καμπάνια, αυτές οι αλλαγές δεν θα αντανακλώνται στην πειραματική καμπάνια (και αντίστροφα). Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αλλάξετε τις προσφορές σας. Θα πρέπει να τις αλλάξετε τόσο στην αρχική όσο και στην πειραματική καμπάνια. Οι αλλαγές στις δύο καμπάνιες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, προκειμένου να μην υπάρξουν διαστρεβλώσεις στα αποτελέσματα του πειράματος. 
 • Δώστε σαφή ονόματα στις καμπάνιες (για παράδειγμα, "Όνομα καμπάνιας_AMP" για τη δοκιμαστική καμπάνια), για να μπορείτε να τις εντοπίζετε εύκολα αργότερα.
 • Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα πρόχειρα και τα πειράματα μόνο αν ενημερώσετε όλα τα τελικά URL για κινητές συσκευές στην πειραματική καμπάνια. Αν αλλάξετε τα URL μόνο σε μία ομάδα διαφημίσεων, συνιστούμε να μετακινήσετε αυτήν την ομάδα διαφημίσεων σε μια νέα καμπάνια, να θέσετε σε παύση την ομάδα διαφημίσεων στην αρχική καμπάνια και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε ένα πείραμα στη νέα καμπάνια. 

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη δοκιμή A/B στις καμπάνιες AMP χρησιμοποιώντας παραλλαγές διαφήμισης

Όταν εκτελείτε μια δοκιμή παραλλαγής διαφήμισης AMP, μπορείτε να τμηματοποιήσετε τα αποτελέσματα της δοκιμής ανά συσκευή, προκειμένου να απομονώσετε τις μετρήσεις απόδοσης σε κινητές συσκευές.  

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόχειρα και πειράματα, στο μενού σελίδων στα αριστερά.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Παραλλαγές διαφήμισης.
 3. Επιλέξτε την καμπάνια για την οποία θέλετε να προβάλλετε παραλλαγές διαφήμισης. Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές παραλλαγές διαφήμισης για την ίδια καμπάνια στο ίδιο εύρος ημερομηνιών.
 4. Για να δημιουργήσετε μια νέα παραλλαγή διαφήμισης, κάντε κλικ στο κουμπί "συν" .
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φιλτράρισμα διαφημίσεων, αν θέλετε να περιορίσετε τις επιλογές σας.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 7. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού στην ενότητα "Επιλογή τύπου παραλλαγής που θέλετε να εφαρμόσετε στις διαφημίσεις σας" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εύρεση και αντικατάσταση
 8. Στο πεδίο "Καταχώριση κειμένου για εύρεση", καταχωρίστε το URL για κινητές συσκευές που θέλετε να αντικαταστήσετε με το ενημερωμένο URL σελίδων AMP.
 9. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο στα δεξιά του URL που μόλις καταχωρίσατε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Στο τελικό URL για κινητές συσκευές.
 10. Στο πεδίο "Καταχώριση κειμένου για αντικατάσταση", καταχωρίστε το ενημερωμένο URL σελίδων AMP.
 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 12. Καταχωρίστε ένα όνομα για την παραλλαγή.
 13. Επιλέξτε μια ημερομηνία έναρξης και λήξης για τη δοκιμή.
 14. Επιλέξτε μια κατανομή επισκεψιμότητας. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια κατανομή 50/50, έτσι ώστε η παραλλαγή και η αρχική διαφήμιση να συμμετέχουν στον ίδιο αριθμό δημοπρασιών. 
 15. Όταν η παραλλαγή διαφήμισης ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Τμήμα Segment στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή, στο αναπτυσσόμενο μενού του τμήματος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;