Edycja zestawów działań powodujących konwersję

Z tego artykułu dowiesz się, jak edytować zestawy działań powodujących konwersję na poziomie kampanii na koncie Google Ads.

Instrukcje

Aby edytować zestawy działań powodujących konwersję, wykonaj te czynności:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W kampanii, nad którą pracujesz, kliknij Ustawienia.
  3. W sekcji „Ustawienia” kliknij menu Konwersje.
  4. W panelu nawigacji po lewej stronie kliknij Zestawy działań powodujących konwersję.
  5. Kliknij nazwę zestawu, który chcesz edytować.
  6. Aby usunąć zestaw, zaznacz pola wyboru obok zestawów działań powodujących konwersję, które chcesz usunąć, a następnie w menu „Edycja” kliknij polecenie Usuń.
  7. Aby utworzyć nowy zestaw, kliknij przycisk plusa i dodaj nowe zestawy działań powodujących konwersję. Następnie wykonaj podane instrukcje.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem