Редактиране на набори от действия, водещи до реализация

В тази статия се разяснява как се редактират набори от действия, водещи до реализация, в профила в Google Ads.

Инструкции

За да редактирате набори от действия, водещи до реализация, изпълнете следните стъпки:

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. Кликнете върху Инструменти и настройки.
  3. В „Измервания“ кликнете върху Реализации в падащото меню.
  4. В левия навигационен панел кликнете върху Набори от действия, водещи до реализация.
  5. Кликнете върху името на набора от действия, водещи до реализация, който искате да редактирате
  6. За да премахнете набор, поставете отметки в квадратчетата до наборите от действия, водещи до реализация, които искате да премахнете, и в падащото меню „Редактиране“ кликнете върху Премахване.​
    Забележка: Не можете да премахнете набор от действия, водещи до реализация, ако е свързан с кампания.
  7. За да създадете нов набор от действия, водещи до реализация, кликнете върху бутона със знак плюс, за да добавите нов такъв набор и изпълнете инструкциите след това.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си