ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion คืออะไร

ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ช่วยให้คุณสร้างชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่จะใช้ในการตั้งค่าแคมเปญเพื่อเลือก Conversion ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และที่จะนับในคอลัมน์ "Conversion" ได้ที่ระดับแคมเปญ นอกจากนี้คุณยังแชร์ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในกลุ่มแคมเปญซึ่งมีเป้าหมายในการกระตุ้นการกระทำเดียวกันได้

คุณต้องตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ก่อนจึงจะใช้ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ได้

ประโยชน์

คุณใช้ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • ระบุการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่จะรายงานในคอลัมน์ "Conversion" และเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้โมเดล Smart Bidding สำหรับแคมเปญ 1 แคมเปญหรือกลุ่มแคมเปญ
  • จัดกลุ่ม Conversion ซึ่งมีเป้าหมายในการกระตุ้นการกระทำเดียวกันในหลายๆ แคมเปญ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยอนุญาตให้โมเดลการเสนอราคาเรียนรู้ผ่านการกระทำที่ถือเป็น Conversion ชุดใหญ่ๆ เนื่องจากระบบแนะนำให้ใช้ชุดเดียวกันในหลายๆ แคมเปญอยู่เสมอ หรือใช้การตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ระดับบัญชีเมื่อเป็นไปได้
  • กระตุ้นการกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะเจาะจงในแคมเปญเดียว (หรือกลุ่มแคมเปญ) โดยไม่ต้องแยกแคมเปญเหล่านั้นออกเป็นหลายๆ บัญชีแยกกัน
คุณต้องตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion อย่างน้อย 2 รายการจึงจะสร้างชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ได้

วิธีทำงานของชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion

ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย Conversion ที่จะใช้ในหลายๆ บัญชีหรือแคมเปญได้ การใช้ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทำให้เป้าหมาย Conversion มีผลกับบัญชีหรือแคมเปญได้เป็นจำนวนมากเท่าที่ต้องการผ่านการแก้ไขเป้าหมายเพียงครั้งเดียว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาไปได้อย่างมาก 

คุณสร้างหรือแก้ไขได้เฉพาะชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion สำหรับการกระทำที่เปิดใช้ในบัญชีเครื่องมือวัด Conversion ตัวอย่างเช่น หากใช้การติดตามบัญชีดูแลจัดการของ Google Ads (MCC) คุณจะสร้างได้เฉพาะชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของ MCC เนื่องจากมีเพียงการกระทำเหล่านั้นที่ทำงานอยู่

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากลุ่มโรงแรมมีงบประมาณการตลาดแยกกันสำหรับเครือโรงแรมต่างๆ และมีแคมเปญที่ต่างกันซึ่งกำหนดเป้าหมายการจองห้องพักออนไลน์ของเครือโรงแรมแยกกัน เมื่อใช้ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion กลุ่มโรงแรมนี้จะระบุชุด Conversion ของเครือโรงแรมแต่ละเครือได้ โดยอาจรวม Conversion การจองห้องพักและ Conversion แพ็กเกจสปาสำหรับเครือโรงแรม X ไว้ในชุดเดียว และการกระทำที่ถือเป็น Conversion สำหรับเครือโรงแรม Y ไว้ในอีกชุด จากนั้นจึงใช้ชุดเหล่านี้เพื่อเลือกเพิ่มประสิทธิภาพการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่เกี่ยวข้องสำหรับเครือโรงแรมแต่ละเครือ เพื่อให้แน่ใจว่างบประมาณจะส่งผลให้เกิดการกระทำที่มีคุณค่าที่กลุ่มโรงแรมต้องการกระตุ้นให้ผู้ใช้ทำ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว