Czym są zestawy działań powodujących konwersję?

Zestawy działań powodujących konwersję pozwalają łączyć działania powodujące konwersję w zestawy. Możesz ich używać w ustawieniach kampanii w celu wyboru konwersji, które mają być optymalizowane i uwzględniane w kolumnie „Konwersje” na poziomie kampanii. Te zestawy działań powodujących konwersję można również udostępniać w grupie kampanii, które mają na celu wywoływanie tych samych działań.

Zanim zaczniesz używać zestawów działań powodujących konwersję, musisz skonfigurować śledzenie konwersji.

Zalety

Za pomocą zestawów działań powodujących konwersję możesz:

  • określać działania powodujące konwersję, które mają być raportowane w kolumnie „Konwersje” i optymalizowane pod kątem korzystania z modeli inteligentnego określania stawek w jednej lub w grupie kampanii;
  • grupować konwersje, których celem jest generowanie tych samych działań w wielu kampaniach;
  • zwiększać skuteczność przez umożliwienie modelom ustalania stawek uczenia się na podstawie większego zestawu działań powodujących konwersję. Z tego względu zaleca się używanie zawsze tego samego zestawu w różnych kampaniach lub korzystanie z ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta, gdy jest to możliwe;
  • generować określone działania powodujące konwersję w jednej kampanii (lub w grupie kampanii) bez rozdzielania tych kampanii na oddzielne konta.
Przed utworzeniem zestawu działań powodujących konwersję musisz skonfigurować co najmniej dwa takie działania.

Jak funkcjonują zestawy działań powodujących konwersję

Zestawy działań powodujących konwersję pozwalają określać cele konwersji używane na wielu kontach lub w różnych kampaniach. Dzięki tej funkcji wystarczy raz edytować cele konwersji, by następnie stosować je do dowolnej liczby kont lub kampanii, oszczędzając cenny czas. 

Zestawy działań powodujących konwersję możesz tworzyć i edytować tylko dla działań włączonych na koncie śledzenia konwersji. Jeśli na przykład używasz śledzenia na koncie menedżera Google Ads (MCK), możesz tworzyć tylko zestawy zawierające działania powodujące konwersję MCK, bo tylko te są aktywne.

Przykład: załóżmy, że grupa hoteli ma oddzielne budżety marketingowe dla różnych sieci oraz różne kampanie kierowane na rezerwacje online w odpowiednich sieciach. Może ona określić zestawy działań powodujących konwersję dla poszczególnych sieci. Zestawy mogą obejmować konwersje dotyczące rezerwacji pokoi i pakietów SPA dla sieci hoteli X w jednym zestawie oraz odpowiednie działania powodujące konwersję dla sieci hoteli Y w innym zestawie. Następnie grupa może użyć tych zestawów w celu selektywnej optymalizacji odpowiednich działań powodujących konwersję dla każdej sieci. Dzięki temu wykorzysta budżety na wartościowe działania, które były celem kampanii.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem