Što su skupovi radnji konverzije?

Pomoću skupova radnji konverzije možete izraditi skup radnji konverzije koji možete upotrebljavati u postavkama kampanje za odabir konverzija za optimiziranje i brojanje u stupcu "Konverzije" na razini kampanje. Ti se skupovi radnji konverzije mogu dijeliti i u grupama kampanja koje su namijenjene za poticanje istih radnji.

Da biste mogli upotrebljavati skupove radnji konverzije, morate postaviti praćenje konverzija.

Prednosti

Pomoću skupova radnji konverzije možete:

  • Navesti radnje konverzije koje će se prikazati u stupcu "Konverzije" i koje će se optimizirati pomoću modela pametnog licitiranja za jednu kampanju ili grupu kampanja.
  • Grupirati konverzije namijenjene za poticanje istih radnji na više kampanja.
  • Poboljšati izvedbu tako da dopustite da modeli licitiranja uče na većem skupu radnji konverzije jer je uvijek preporučljivo koristiti isti skup u više kampanja ili, kada je to moguće, koristiti postavku "Uključi u 'Konverzije'" na razini računa.
  • Potaknuti određene radnje konverzije u jednoj kampanji (ili grupi kampanja) bez razdvajanja tih kampanja na zasebne račune.
Da biste izradili skup radnji konverzije, morate postaviti najmanje dvije radnje konverzije.

Kako funkcioniraju skupovi radnji konverzije

Skupovi radnji konverzije omogućuju vam da postavite ciljeve konverzije koje ćete koristiti na više računa ili kampanja. Pomoću te značajke možete urediti svoje ciljeve konverzije jednom, ali i primijeniti te ciljeve na onoliko računa ili kampanja koliko vam je potrebno, što vam štedi dragocjeno vrijeme. 

Skupove radnji konverzije možete izraditi ili urediti samo za radnje omogućene na vašem računu praćenja konverzija. Na primjer, ako koristite praćenje Google Ads računa upravitelja (MCC) možete izraditi samo skupove s MCC radnjama konverzije jer su samo te aktivne.

Primjer: pretpostavimo da grupa hotela ima zasebne marketinške proračune za različite lance hotela i različite kampanje koje ciljaju online rezervacije za svoje zasebne lance. Pomoću skupova radnji konverzije ta grupa hotela može odrediti skupove konverzije za svaki odgovarajući lanac hotela. U jedan skup može uključiti konverzije rezervacija soba i konverzije spa-paketa za lanac hotela X, a u drugi skup odgovarajuće radnje konverzije za lanac hotela Y. Zatim pomoću tih skupova može selektivno optimizirati odgovarajuću radnju konverzije za svaki lanac i time osigurati da njihovi proračuni ostvaruju vrijedne radnje koje su trebali potaknuti.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem