Sets van conversieacties instellen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u sets van conversieacties instelt.

Instructies

Ga als volgt te werk om sets van conversieacties in te stellen:

  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Klik in de campagne waarmee u wilt werken op Instellingen.
  3. Klik onder Instellingen op het dropdownmenu Conversies.
  4. Klik in het linkernavigatievenster op Reeksen conversieacties.
  5. Klik op de plusknop om nieuwe sets van conversieacties toe te voegen en de instructies te volgen.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen