Thiết lập Chiến dịch địa phương

Bài viết này sẽ trình bày cách tạo Chiến dịch địa phương.

Trước khi bắt đầu

Trước khi thiết lập Chiến dịch địa phương, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu để đủ điều kiện sử dụng loại chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng. Chỉ những tài khoản đáp ứng những yêu cầu này mới thấy tùy chọn thiết lập chiến dịch địa phương. Hãy xem hướng dẫn này để biết thêm thông tin và hỏi người đại diện tài khoản xem bạn có thể sử dụng chỉ số lượt ghé qua cửa hàng cho vị trí của mình hay không.

Hãy tham khảo hướng dẫn các phương pháp hay nhất của chúng tôi trước khi bắt đầu. Chiến dịch sẽ chạy tối thiểu 30 ngày và nhắm mục tiêu từ 10 vị trí trở lên trên mỗi tài khoản (có thể được trải rộng trên nhiều chiến dịch).

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch từ trình đơn trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng và chọn Chiến dịch mới.
 4. Trong cửa sổ "Chiến dịch mới", hãy chọn Chương trình khuyến mại và lượt ghé qua cửa hàng địa phương.
 5. Trong bảng điều khiển tiếp theo, bạn có thể lựa chọn sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để chọn vị trí cửa hàng hoặc sử dụng vị trí của đơn vị liên kết để chọn các cửa hàng bán sản phẩm của bạn. Nhấp vào nút radio bên cạnh tùy chọn mà bạn muốn.
  • Đối với Google Doanh nghiệp của tôi, bạn có thể chọn tất cả các vị trí trong tài khoản cho Chiến dịch địa phương bằng cách chọn "Sử dụng tất cả các vị trí trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi đã liên kết". Bạn cũng có thể bỏ chọn hộp để chọn một nhóm nhỏ các vị trí cụ thể của bạn. Nhấp vào Sử dụng nhóm vị trí để áp dụng một nhóm hiện có hoặc Tạo nhóm vị trí mới để tự kết hợp và đặt tên cho tập hợp vị trí. Tập hợp đó sẽ được áp dụng cho chiến dịch của bạn và được lưu dưới dạng nhóm vị trí có thể sử dụng lại. Hãy tìm hiểu thêm về nhóm vị trí
  • Nếu bạn chọn "vị trí của đơn vị liên kết", hãy sử dụng cửa sổ "Chọn chuỗi" để nhấp vào quốc gia của vị trí và sau đó nhấp vào chuỗi cửa hàng của vị trí đó. Bạn có thể sử dụng tất cả các chuỗi tài khoản hoặc một nhóm nhỏ trong số đó.
  • Lưu ý rằng Google sẽ suy ra cách nhắm mục tiêu theo bán kính địa lý dựa trên vị trí thực tế của doanh nghiệp mà bạn đã chỉ định cho chiến dịch của mình. Nếu cần, bạn có thể loại trừ một số vị trí địa lý nhất định khỏi chiến dịch.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhập tên cho chiến dịch trong trường "Tên chiến dịch".
 8. Điền các nội dung văn bản cho quảng cáo, bao gồm:
  • Dòng tiêu đề: Bắt buộc; bạn có thể có tối đa 5 dòng tiêu đề. Giới hạn 30 ký tự.
   • Nhập tối đa 5 dòng văn bản để thu hút sự chú ý của những người mua tiềm năng. Tạo các dòng tiêu đề khác nhau để có hiệu quả nhất.
  • Nội dung mô tả: Bắt buộc; bạn có thể có tối đa 5 nội dung mô tả. Giới hạn 60 ký tự.
   • Nhập tối đa 5 dòng văn bản tóm tắt chương trình ưu đãi của bạn. 
  • Lời kêu gọi hành động: Bắt buộc; bạn có thể có tối đa 5 lời kêu gọi hành động. Giới hạn 11 ký tự.
   • Nhập tối đa 5 dòng văn bản thông báo cho người dùng về cách tương tác với doanh nghiệp của bạn.
  • URL cuối cùng: Bắt buộc; bạn phải nhập một URL hợp lệ
   • Nhập URL mà bạn muốn quảng cáo của bạn đưa người dùng đến.
  • Đường dẫn hiển thị: Tùy chọn; bạn có thể chỉ định 2 đường dẫn
   • Nhập tối đa 2 dòng văn bản để hoàn tất một URL mà người dùng có thể thấy trên quảng cáo của bạn. Miền phải giống với URL cuối cùng. Nếu bạn để trống trường này, Google Ads sẽ sử dụng URL cuối cùng của bạn làm URL hiển thị.
  • URL cuối cùng trên thiết bị di động: Không bắt buộc; bạn phải tạo một URL hợp lệ
   • Nhập URL để đưa người dùng của bạn đến. Hãy xem xét liệu trang web mục tiêu có thân thiện với thiết bị di động hay không.
  • Nhấp vào hộp Hình ảnh và biểu trưng nhằm tìm kiếm và tải hình ảnh lên để sử dụng trong quảng cáo.
   • Để phân phát quảng cáo, chiến dịch của bạn phải có ít nhất 1 hình ảnh có tỷ lệ 1.91:1 và 1 biểu trưng có tỷ lệ 1:1
  • Sau đây là danh sách các kích thước hình ảnh và biểu trưng được chấp nhận (Tối đa 20 hình ảnh và 20 biểu trưng cho mỗi chiến dịch):
   • Hình ảnh có tỷ lệ 1.91:1
    • Kích thước tối thiểu: 600x314
    • Kích thước tệp tối đa: 5mb
   • Hình ảnh có tỷ lệ 1:1
    • Kích thước tối thiểu: 314x314
    • Kích thước tệp tối đa: 5mb
   • Biểu trưng có tỷ lệ 1:1
    • Kích thước tối thiểu: 116x116
    • Kích thước tệp tối đa: 5mb
  • Bạn có thể cắt hình ảnh của mình để vừa với độ phân giải 1:1 hoặc 1,91:1. Các định dạng được chấp nhận: jpg, png.
  • Video: Bắt buộc; video phải dài ít nhất 10 giây
   • Nhập URL YouTube hợp lệ.
 9. Nhập thông tin cho các tùy chọn cài đặt sau:
  • Ngôn ngữ: Các ngôn ngữ đủ điều kiện mà bạn muốn nhắm mục tiêu bằng quảng cáo
  • Cách đặt giá thầu: Chiến lược đặt giá thầu mặc định là tối đa hóa giá trị lượt chuyển đổi, chiến lược này sẽ tự động tối đa hóa số lượt ghé qua cửa hàng trong phạm vi ngân sách hàng ngày của bạn.
  • Ngân sách hàng ngày: Số tiền mà bạn sẵn sàng chi trả mỗi ngày cho chiến dịch quảng cáo của mình. Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để được hướng dẫn về cách đặt ngân sách.
  • Tùy chọn cài đặt bổ sung: Đây là một mục mở rộng nơi bạn có thể nhập thông tin theo dõi hoặc một URL trên thiết bị di động cụ thể.
 10. Nhấp vào Lưu và tiếp tục ở phía dưới cùng.
 11. Giờ thì chiến dịch của bạn đã sẵn sàng. Trên trang tiếp theo, bạn có thể xem lại các tùy chọn cài đặt của chiến dịch. Nhấp vào Nội dung quảng cáo để xem lại văn bản và hình ảnh mà bạn đã đặt cho quảng cáo của mình.

Tạo nhóm quảng cáo bổ sung

Nếu có nhiều nhóm nội dung quảng cáo, bạn có thể tạo nhiều nhóm quảng cáo. Cách tiếp cận này phù hợp với những nội dung đại diện cho các chủ đề quảng cáo khác nhau hoặc sẽ chạy theo một lịch trình cụ thể. Sau đây là cách tạo nhóm quảng cáo bổ sung:

 1. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang để xem danh sách đầy đủ các chiến dịch Google Ads của bạn.
 2. Trong danh sách này, hãy nhấp vào tên Chiến dịch địa phương để xem thông tin tổng quan của chiến dịch.
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 4. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng để tạo nhóm quảng cáo mới.
 5. Điền tất cả các nội dung vào (xem thông tin chi tiết ở trên).
 6. Nhấp vào Lưu và tiếp tục ở phía dưới cùng.

Nếu muốn, bạn có thể lên lịch tạm dừng hoặc bật các nhóm quảng cáo vào một thời điểm cụ thể. Hãy xem bài viết Thiết lập quy tắc tự động để biết thông tin chi tiết. 

Tính năng tối ưu hóa và đặt giá thầu

Chiến dịch địa phương sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi, chiến lược này sẽ tự động tối đa hóa số lượt ghé qua cửa hàng mà chiến dịch của bạn đang thúc đẩy trong phạm vi ngân sách hàng ngày của bạn.

Để xem tổng giá trị chuyển đổi bạn nhận được từ chiến dịch của mình, hãy đặt một giá trị cho hành động chuyển đổi Lượt ghé qua cửa hàng. Giá trị mặc định của hành động chuyển đổi này là $1, nhưng bạn có thể thay đổi giá trị này bằng cách chuyển đến trình đơn “Công cụ”, rồi chọn "Số lượt chuyển đổi". 

Cách chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt hành động chuyển đổi cho lượt ghé qua cửa hàng

 

 1. Hãy đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc phía trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Tìm hành động chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách và nhấp vào tên của hành động. Bạn sẽ thấy tùy chọn cài đặt cho hành động chuyển đổi này.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.
 6. Nhấp vào một tùy chọn cài đặt, thực hiện thay đổi và nhấp vào Lưu. Lặp lại bước này cho tất cả các tùy chọn cài đặt còn lại mà bạn cần chỉnh sửa.
  Nhấp vào Chuyển đổi để sử dụng tùy chọn cài đặt "Thời lượng chuyển đổi". Nhấp vào Chuyển đổi xem qua để sử dụng tùy chọn cài đặt "Thời lượng chuyển đổi xem qua".
 7. Nhấp vào Xong.

Tính năng báo cáo

Chiến dịch địa phương sử dụng công nghệ máy học giúp xác định những vị trí tốt nhất để hiển thị quảng cáo của bạn trên Mạng tìm kiếm của Google, Mạng hiển thị của Google, YouTube và Maps. Chiến dịch địa phương báo cáo tổng số lượt chuyển đổi trên toàn bộ các kênh này. Hãy xem Báo cáo mỗi cửa hàng để biết số lượt ghé qua cửa hàng và các hành động chuyển đổi địa phương khác, được phân loại theo vị trí.

Các bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố