Lag lokale kampanjer

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan lage lokale kampanjer.

Før du begynner

Før du lager lokale kampanjer, må du oppfylle kvalifikasjonskravene til konverteringer fra butikkbesøk. Det er bare mulig å lage lokale kampanjer for kontoer som oppfyller disse kravene. Du finner mer informasjon i denne oversikten, og du kan spørre kontorepresentanten din om butikkbesøk er tilgjengelig der du befinner deg.

Se de anbefalte fremgangsmåtene før du starter. Kampanjer bør kjøres i minst 30 dager, og være målrettet mot minst 10 steder per konto (kan spres over flere kampanjer).

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på plussikonet og velg Ny kampanje.
 4. Velg Lokale butikkbesøk og lokal markedsføring i «Ny kampanje»-vinduet.
 5. I det neste panelet kan du velge enten å bruke Google Min bedrift til å velge butikkbeliggenhetene dine eller tilknyttede steder for å velge butikker der produktene dine selges. Klikk på alternativknappen ved siden av alternativet du ønsker å velge.
  • For Google Min bedrift kan du velge alle stedene i kontoen for den lokale kampanjen ved å merke av for «Bruk alle stedene i den tilknyttede Google Min bedrift-kontoen din». Du kan også fjerne avmerkingen for å velge bare noen av stedene dine. Klikk på «Bruk posisjonsgruppen» for å ta i bruk en eksisterende gruppe, eller «Lag ny posisjonsgruppe» for å samle inn posisjoner manuelt, og gi navn til et sett med posisjoner. Det aktuelle settet blir brukt på kampanjen din og lagret som en posisjonsgruppe som kan brukes flere ganger. Finn ut mer om posisjonsgrupper 
  • Hvis du velger «Tilknyttede steder», må du åpne «Velg en kjede»-vinduet og velge landet bedriften din befinner seg i, og deretter velge bedriftens kjede. Du kan bruke alle eller en deler av kontokjedene.
  • Vær oppmerksom på at geografisk radiusmålretting blir tilordnet basert på de fysiske bedriftsbeliggenhetene som er spesifisert i den aktuelle kampanjen, Du kan ekskludere visse geografiske steder fra kampanjen din som du måtte ønske.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Skriv inn et navn for kampanjen din i «Kampanjenavn»-feltet.
 8. Fyll ut tekstelementene for annonsen din, deriblant disse:
  • Overskrift: obligatorisk: maks. fem stykker, og maks. 30 tegn.
   • Legg inn opptil fem tekstlinjer for å fange oppmerksomheten til potensielle kjøpere. Overskriftene er mest effektive hvis de er unike.
  • Beskrivelse: obligatorisk: maks. fem stykker, og maks. 60 tegn.
   • Legg inn opptil fem tekstlinjer som oppsummerer det du tilbyr. 
  • Handlingsfremmende oppfordringer: obligatorisk: maks. fem stykker, og maks 11 tegn.
   • Legg inn opptil fem tekstlinjer for å informere brukerne om hvordan de kan ha interaksjon med bedriften din.
  • Endelig nettadresse: obligatorisk: Du må legge inn en gyldig nettadresse.
   • Legg inn nettadressen du ønsker at brukere skal sendes til via annonsen din.
  • Visningsbane: valgfritt: Du kan angi maks. to baner.
   • Legg inn opptil to tekstlinjer for å sette sammen en nettadresse brukere kan se i annonsen din. Domenet må være det samme som den endelige nettadressen. Hvis du lar dette stå tomt, bruker Google Ads den endelige nettadressen din som visningsadresse.
  • Endelig nettadresse for mobil: valgfritt: Du må lage en gyldig nettadresse.
   • Legg inn nettadressen brukerne skal sendes til. Vurder om målnettstedet er mobilvennlig.
  • Klikk i Bilder og logoer-feltet for å søke etter og laste opp bilder som skal brukes i annonsene dine.
   • Kampanjen din må inneholde minst ett bilde med høyde/bredde-forholdet 1,91:1 og én logo med høyde/bredde-forholdet 1:1 for at den skal kunne vises.
  • Bildene og logostørrelsene nedenfor godtas (opptil 20 for hver kampanje):
   • Bilde med høyde/bredde-forhold på 1,91:1
    • Minimumsstørrelse: 600 x 314
    • Maksimal filstørrelse: 5 MB
   • Bilde med høyde/bredde-forhold på 1:1
    • Minimumsstørrelse: 314 x 314
    • Maksimal filstørrelse: 5 MB
   • Logo med høyde/bredde-forhold på 1:1
    • Minimumsstørrelse: 116 x 116
    • Maksimal filstørrelse: 5 MB
  • Du kan beskjære bildene dine slik at de passer til en oppløsning på 1:1 eller 1,91:1. Godkjente formater: JPG, PNG.
  • Video: Obligatorisk: Videoen må ha en varighet på minst ti sekunder.
   • Angi en gyldig YouTube-nettadresse.
 9. Legg inn informasjon for disse innstillingene:
  • Språk: Dette er språkene du ønsker å målrette annonsen din mot.
  • Budgivning: Standard budgivningsstrategien er å maksimere konverteringsverdien, slik at antallet butikkbesøk som genereres, maksimeres automatisk innenfor dagsbudsjettet ditt.
  • Dagsbudsjett: Dette er beløpet du er villig til å bruke per dag for annonsekampanjen din. Kontakt kontoadministratoren din for å få råd om passende budsjetter.
  • Tilleggsinnstillinger: Dette er en utvidbar del der du kan legge inn sporing eller en bestemt mobilnettadresse.
 10. Klikk på Lagre og fortsett helt nederst.
 11. Kampanjen din skal nå være klar. På neste side kan du gjennomgå kampanjeinnstillingene. Klikk på Annonseelementer for å gjennomgå teksten og bildene du har angitt for annonsen din.

Lag flere annonsegrupper

Hvis du har mer enn ett sett med reklameelementer, kan du lage flere annonsegrupper. Denne løsningen fungerer godt for elementer som representerer ulike reklametemaer, eller som skal vises etter en bestemt tidsplan. Slik lager du flere annonsegrupper:

 1. Klikk på Kampanjer på sidemenyen for å se en fullstendig liste over Google Ads-kampanjene dine.
 2. I denne listen klikker du på navnet på den lokale kampanjen din for å se en oversikt.
 3. Klikk på Annonsegrupper.
 4. Klikk på plussikonet for å lage en ny annonsegruppe.
 5. Fyll ut informasjon om alle elementene (se flere opplysninger ovenfor).
 6. Klikk på Lagre og fortsett helt nederst.

Hvis du ønsker det, kan du planlegge at annonsegrupper skal settes på pause eller slås på på bestemte tidspunkt. Du finner mer informasjon i artikkelen Konfigurer automatiserte regler

Optimalisering og budgivning

Budstrategien Maksimer konverteringsverdien brukes i lokale kampanjer, slik at antallet butikkbesøk som genereres med kampanjen din, maksimeres automatisk innenfor dagsbudsjettet ditt.

Du kan se den totale konverteringsverdien som er generert med kampanjen din, ved å angi en verdi for konverteringshandlingen for butikkbesøk. Standardverdien er 1 USD, men du kan endre den under «Konverteringer» på «Verktøy»-menyen. 

Slik redigerer du innstillingene for konverteringshandlinger fra butikkbesøk

 

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Finn konverteringshandlingen fra butikkbesøk som du vil endre i listen, og klikk på navnet. Du ser da innstillingene for konverteringshandlingen.
 5. Klikk på Endre innstillingene.
 6. Klikk på en innstilling, gjør endringene, og klikk på Lagre. Gjenta denne fremgangsmåten for de andre innstillingene du må endre.
  Klikk på Konverteringer for å bruke innstillingen for konverteringsvinduet. Klikk på Visningskonverteringer for å bruke innstillingen for visningskonverteringsvinduet.
 7. Klikk på Ferdig.

Rapportering

I lokale kampanjer brukes det maskinlæring for å finne ut hvor det er best å plassere annonsen din i Googles søkenettverk, Google Displaynettverk, på YouTube og Maps. I lokale kampanjer rapporteres det samlede konverteringer for alle disse kanalene. I butikkrapporten kan du se antallet butikkbesøk og andre lokale konverteringshandlinger, kategorisert etter sted.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?