Konfigurer en lokal kampagne

I denne artikel kan du læse om, hvordan du opretter en lokal kampagne.

Før du begynder

Du kan kun konfigurere en lokal kampagne, hvis du opfylder kvalifikationskravene til sporing af butiksbesøgskonverteringer. Indstillingen til konfiguration af en lokal kampagne er kun synlig på de konti, der opfylder disse krav. Se denne vejledning for at få flere oplysninger, og spørg din kontorepræsentant, om sporing af konverteringer via butiksbesøg er tilgængelig i dit geografiske område.

Se vores vejledning med optimale løsninger, før du begynder. Kampagner af denne type skal køre i mindst 30 dage, og der skal målrettes mod mindst ti steder pr. konto (disse kan dog være fordelt på flere kampagner).

Vejledning

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Kampagner i sidemenuen til venstre.
 3. Klik på plusikonet , og vælg Ny kampagne.
 4. Vælg Lokale butiksbesøg og promoveringer i vinduet "Ny kampagne".
 5. I det næste panel har du to valgmuligheder: Du kan enten bruge Google My Business til at vælge dine butiksadresser eller vælge butikker, hvor dine produkter sælges, ved at bruge affilierede steder. Klik på alternativknappen ud for den ønskede mulighed.
  • Hvis du vælger Google My Business, kan du vælge samtlige placeringer på kontoen til den lokale kampagne ved at markere afkrydsningsfeltet "Brug alle placeringer på din linkede Google My Business-konto". Du kan også fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at vælge en bestemt undergruppe af dine placeringer. Klik på Brug stedbaseret gruppe for at anvende en eksisterende gruppe eller Opret ny stedbaseret gruppe for at sammensætte og navngive et sæt placeringer manuelt. Sættet anvendes på din kampagne og gemmes som en stedbaseret gruppe, der kan bruges igen. Få flere oplysninger om stedbaserede grupper
  • Hvis du vælger "affilierede steder", kan du klikke på det relevante land i vinduet "Vælg en kæde" og derefter på den relevante kæde. Du kan vælge at bruge alle kæder på din konto eller en undergruppe af dem.
  • Bemærk! Geografisk radiusmålretning udledes ud fra de virksomhedsadresser, du har angivet for din kampagne. Om nødvendigt kan du vælge at ekskludere bestemte geografiske steder fra din kampagne.
 6. Klik på Fortsæt.
 7. Navngiv din kampagne i feltet "Kampagnenavn".
 8. Udfyld tekstaktiverne til din annonce, heriblandt følgende:
  • Overskrift: Obligatorisk (du kan angive op til fem). Der er en tegnbegrænsning på 30 tegn.
   • Angiv op til fem tekstlinjer, der skal fange potentielle køberes opmærksomhed. Du opnår størst effekt ved at gøre hver overskrift unik.
  • Beskrivelse: Obligatorisk (du kan angive op til fem). Der er en tegnbegrænsning på 60 tegn.
   • Angiv op til fem tekstlinjer, der opsummerer dit tilbud. 
  • Opfordringer til handling: Obligatorisk (du kan angive op til fem). Der er en tegnbegrænsning på 11 tegn.
   • Angiv op til fem tekstlinjer, der informerer brugerne om, hvordan de kan interagere med din virksomhed.
  • Endelig webadresse: Obligatorisk (der skal angives en gyldig webadresse).
   • Angiv den webadresse, som brugerne skal føres videre til via din annonce.
  • Vist sti: Valgfrit (der kan angives op til to stier).
   • Brug op til to tekstlinjer til at angive en webadresse, som brugerne kan se i din annonce. Domænet skal være det samme som den endelige webadresse. Hvis du ikke udfylder dette felt, bruger Google Ads din endelige webadresse som annonceret webadresse.
  • Endelig webadresse til mobilenheder: Valgfrit (der skal angives en gyldig webadresse).
   • Angiv den webadresse, som brugerne skal føres videre til. Det er vigtigt, at målwebsitet er mobilvenligt.
  • Klik på feltet Billeder og logoer for at søge efter og uploade de billeder, der skal bruges i dine annoncer.
   • Din kampagne skal indeholde mindst ét billede i formatet 1,91:1 og ét logo i formatet 1:1.
  • Følgende billed- og logostørrelser er tilladt (op til 20 af hver pr. kampagne):
   • Billede i formatet 1,91:1
    • Minimumstørrelse: 600 x 314
    • Maksimal filstørrelse: 5 MB
   • Billede i formatet 1:1
    • Minimumstørrelse: 314 x 314
    • Maksimal filstørrelse: 5 MB
   • Logo i formatet 1:1
    • Minimumstørrelse: 116 x 116
    • Maksimal filstørrelse: 5 MB
  • Du kan beskære dine billeder, så de passer til en opløsning på 1:1 eller 1,91:1. Tilladte formater: jpg og png.
  • Video: Obligatorisk (videoen skal have en varighed på mindst ti sekunder).
   • Angiv en gyldig YouTube-webadresse.
 9. Angiv følgende indstillinger:
  • Sprog: De kvalificerede sprog, din annonce skal målrettes mod.
  • Budgivning: Standardbudgivningsstrategien er "Maksimér konverteringsværdi", hvilket betyder, at antallet af butiksbesøg maksimeres automatisk inden for dit daglige budget.
  • Dagligt budget: Det maksimale beløb, du er villig til at bruge på din annoncekampagne pr. dag. Kontakt din Account Manager for at få vejledning vedrørende dit budget.
  • Yderligere indstillinger: En sektion, som kan udvides, hvor du kan angive oplysninger om sporing eller en specifik mobilwebadresse.
 10. Klik på Gem og fortsæt nederst.
 11. Nu er din kampagne klar. På næste side kan du gennemgå indstillingerne for kampagnen. Klik på Annonceaktiver for at gennemgå den tekst og de billeder, du har valgt til din annonce.

Sådan opretter du flere annoncegrupper

Hvis du har mere end ét sæt aktiver til annoncemateriale, kan du oprette flere annoncegrupper. Dette fungerer godt for de aktiver, der repræsenterer forskellige temaer af annoncemateriale, eller som skal vises ifølge en bestemt tidsplan. Sådan opretter du flere annoncegrupper:

 1. Klik på Kampagner i sidemenuen for at se en komplet liste over dine Google Ads-kampagner.
 2. Klik på navnet på din lokale kampagne på listen for at se en oversigt over den.
 3. Klik på Annoncegrupper.
 4. Klik på plusikonet for at oprette en ny annoncegruppe.
 5. Udfyld alle aktiverne (se ovenfor).
 6. Klik på Gem og fortsæt nederst.

Hvis du vil, kan du planlægge, at annoncegrupperne sættes på pause eller aktiveres på et bestemt tidspunkt. Se Konfigurer automatiske regler for at få flere oplysninger. 

Optimering og budgivning

Til lokale kampagner bruges budgivningsstrategien "Maksimér konverteringsværdi", hvilket betyder, at antallet af butiksbesøg maksimeres automatisk inden for dit daglige budget.

Hvis du vil se den samlede konverteringsværdi, du opnår via din kampagne, skal du angive en værdi for konverteringshandlingen "Butiksbesøg". Standardværdien er 1 USD, men du kan ændre den under "Konverteringer" på menuen "Værktøjer". 

Sådan redigerer du indstillinger for konverteringshandlingen butiksbesøg

 

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet øverst til højre på din konto.
 3. Klik på Konverteringer under "Måling".
 4. Find den konverteringshandling via butiksbesøg, som du vil redigere, på listen, og klik på dens navn. Du kan se indstillingen for konverteringshandlingen.
 5. Klik på Rediger indstillinger.
 6. Klik på en indstilling, foretag dine ændringer, og klik på Gem. Gentag dette trin for alle de øvrige indstillinger, du vil redigere.
  Klik på Konverteringer for at bruge indstillingen "Konverteringsperiode". Klik på Visningskonverteringer for at bruge indstillingen "Visningskonverteringsperiode".
 7. Klik på Udfør.

Rapportering

Med lokale kampagner bruges der maskinlæring til at finde frem til den optimale placering af din annonce på Google Søgenetværket, Google Displaynetværket, YouTube og Maps. Lokale kampagner rapporterer konverteringer samlet på tværs af disse kanaler. Se rapporten for hver butik for at se butiksbesøg og andre lokale konverteringshandlinger kategoriseret efter sted.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?