Vytvoření místní kampaně

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit místní kampaň.

Než začnete

Než vytvoříte místní kampaň, musíte splnit požadavky na konverze z návštěvy prodejny. Možnost vytvořit místní kampaň se zobrazí jen na účtech, které tyto podmínky splňují. Další informace naleznete v tomto průvodci. Na to, zda jsou konverze z návštěvy prodejny ve vaší lokalitě dostupné, se zeptejte svého zástupce účtu.

Než začnete, prostudujte si průvodce doporučenými postupy. Kampaně by měly trvat nejméně 30 dní a cílit na 10 nebo více lokalit na účet (může být rozloženo do více kampaní).

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na ikonu plus a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. V zobrazeném okně vyberte možnost Návštěvy a promoakce místní prodejny.
 5. Na dalším panelu můžete zvolit, zda své prodejny vyberete pomocí služby Moje firma na Googlu nebo lokalit affiliate partnerů (obchody, v nichž se prodávají vaše produkty). U vybrané možnosti zapněte přepínač.
  • Chcete-li ve službě Moje firma na Googlu při vytváření místní kampaně vybrat všechna místa na účtu, zaškrtněte možnost „Použít všechna umístění ve vašem propojeném účtu služby Moje firma na Googlu“. Pokud chcete vybrat jen některá ze svých míst, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Chcete-li použít stávající skupinu, klikněte na možnost Použít skupinu míst. Nebo pomocí možnosti Vytvořit novou skupinu míst ručně vyberte požadovaná místa a skupinu pojmenujte. Skupina se uplatní v rámci kampaně a uloží se, takže ji budete moci použít i příště. Další informace o skupinách míst 
  • Budete-li používat lokality affiliate partnerů, klikněte v okně Vybrat řetězec na zemi vaší prodejny a pak na její řetězec. Můžete vybrat všechny řetězce z účtu nebo jen určitou podskupinu.
  • Geografický okruh cílení se odvodí z fyzické adresy firmy uvedené v kampani. V případě potřeby můžete z kampaně některé zeměpisné oblasti vyloučit.
 6. Klikněte na Pokračovat.
 7. Do pole Název kampaně zadejte název.
 8. Vyplňte textové podklady reklamy:
  • Nadpis: Povinný, může jich být maximálně pět. Povolený počet znaků: 30.
   • Zadejte až pět řádků, které upoutají pozornost potenciálních zákazníků. Jednotlivé nadpisy by se měly lišit a každý by měl být jedinečný, aby měly co největší účinek.
  • Popis: Povinný, může jich být maximálně pět. Povolený počet znaků: 60.
   • Zadejte až pět řádků, ve kterých shrnete vaši nabídku. 
  • Výzva k akci: Povinná, může jich být maximálně pět. Povolený počet znaků: 11.
   • Zadejte až pět řádků, které uživatele vybídnou k interakcím s vaší firmou.
  • Cílová URL: Povinná, zadaná adresa musí být platná.
   • Zadejte adresu URL, na kterou budou uživatelé z reklamy přesměrováni.
  • Zobrazovaná cesta: Volitelná, můžete uvést dvě.
   • Zadejte až dva řádky, které doplní adresu URL, již uživatelé v reklamě uvidí. Doména musí být stejná jako cílová URL. Pokud toto pole ponecháte prázdné, použije služba Google Ads jako viditelnou URL vaši cílovou URL.
  • Cílová mobilní URL: Volitelná. Zadaná adresa musí být platná.
   • Zadejte adresu URL, na kterou mají být uživatelé přesměrováni. Dbejte na to, aby šlo o adresu optimalizovanou pro mobily.
  • Klikněte na pole Obrázky a loga a najděte a nahrajte obrázky, které chcete v reklamách použít.
   • Kampaň se spustí pouze v případě, že bude obsahovat alespoň jeden obrázek s poměrem stran 1,91 : 1 a jedno logo s poměrem stran 1 : 1.
  • Povolené velikosti obrázků a log (maximálně 20 na kampaň):
   • obrázky s poměrem stran 1,91 : 1,
    • minimální velikost: 600 × 314,
    • maximální velikost souboru: 5 MB;
   • obrázky s poměrem stran 1 : 1,
    • minimální velikost: 314 × 314,
    • maximální velikost souboru: 5 MB;
   • loga s poměrem stran 1 : 1,
    • minimální velikost: 116 × 116,
    • maximální velikost souboru: 5 MB.
  • Obrázky můžete oříznout tak, aby odpovídaly poměru stran 1 : 1 či 1,91 : 1. Přípustné formáty: JPG, PNG.
  • Video: Povinné. Musí trvat alespoň deset sekund
   • Zadejte platnou adresu URL YouTube.
 9. Další informace zadejte do těchto polí:
  • Jazyky: Jazyky, na které chcete reklamou cílit.
  • Cenové nabídky: Jako výchozí strategie nabídek je nastavena Maximalizace hodnoty konverze, která bude automaticky usilovat o co nejvyšší počet návštěv prodejny v rámci denního rozpočtu.
  • Denní rozpočet: Částka, kterou jste ochotni denně utratit za konkrétní reklamní kampaň. Více informací o rozpočtech získáte od svého správce účtu.
  • Další nastavení: Tuto část lze rozbalit a nastavit v ní měření nebo konkrétní mobilní adresu URL.
 10. Dole klikněte na Uložit a pokračovat.
 11. Kampaň je připravena. Její nastavení si můžete ještě jednou prohlédnout na další stránce. Kliknutím na Reklamní podklady si zobrazíte text a obrázky, z nichž jste reklamu složili.

Vytváření dalších reklamních sestav

Máte-li více než jednu sadu podkladů, můžete vytvořit více reklamních sestav. Tento přístup funguje dobře u podkladů, které představují různé motivy kreativ, a také u těch, které by se měly zobrazovat v rámci specifického plánu. Při vytváření dalších reklamních sestav postupujte takto:

 1. V nabídce stránek klikněte na Kampaně. Zobrazí se seznam všech kampaní, které v Google Ads máte.
 2. Kliknutím na název místní kampaně si zobrazíte její přehled.
 3. Klikněte na Reklamní sestavy.
 4. Klikněte na ikonu plus a vytvořte novou reklamní sestavu.
 5. Vyplňte všechny podklady (viz podrobnosti výše).
 6. Dole klikněte na Uložit a pokračovat.

V případě potřeby lze naplánovat pozastavení nebo aktivaci reklamní sestavy v určitý čas. Další podrobnosti najdete v článku Nastavení automatických pravidel

Optimalizace a cenové nabídky

Místní kampaně používají jako výchozí strategii nabídek Maximalizaci hodnoty konverze, která bude automaticky usilovat o co nejvyšší počet návštěv prodejny v rámci denního rozpočtu kampaně.

Celkovou hodnotu konverzí kampaně si můžete zobrazit po nastavení hodnoty konverzní akce Návštěvy prodejny. Výchozí hodnotu 1 $ můžete změnit v nabídce Nástroje v části Konverze. 

Úprava nastavení konverzní akce Návštěvy prodejny

 

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče .
 3. V části Měření klikněte na Konverze.
 4. Vyhledejte v seznamu konverzní akci návštěvy prodejny, kterou chcete upravit, a klikněte na její název. Zobrazí se nastavení předmětné konverzní akce.
 5. Klikněte na volbu Upravit nastavení.
 6. Klikněte na nastavení, proveďte požadovanou změnu a potvrďte ji tlačítkem Uložit. Tento krok zopakujte u všech nastavení, která chcete upravit.
  Chcete-li zvolit nastavení Doba sledování konverzí, klikněte na položku Konverze. Chcete-li zvolit nastavení Konverze po zobrazení, klikněte na položku Konverze po zobrazení.
 7. Klikněte na Hotovo.

Přehledy

Místní kampaně používají k určení nejlepšího umístění reklamy ve Vyhledávací a Obsahové síti Google, na YouTube a v Mapách strojové učení a počítají konverze ve všech těchto kanálech dohromady. V přehledu podle prodejen se můžete podívat na návštěvy prodejen a další místní konverzní akce podle umístění prodejny.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory