Chỉnh sửa Chiến dịch địa phương

Sau khi thiết lập một Chiến dịch địa phương, bạn có thể quảng cáo cửa hàng của mình trên nhiều mạng của Google. Bạn cũng có thể muốn thay đổi để cải thiện hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc để thích ứng với sự biến đổi trong nhu cầu kinh doanh của mình.

Bài viết này sẽ trình bày cách xem lại và chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt của chiến dịch.

Cách truy cập vào chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang để xem danh sách đầy đủ các chiến dịch trên Google Ads.
 3. Trong danh sách này, hãy nhấp vào tên của Chiến dịch địa phương để xem thông tin tổng quan về chiến dịch đó.

Cách thay đổi các tùy chọn cài đặt của chiến dịch

 1. Nhấp vào Cài đặt để xem và chỉnh sửa các thông số hoạt động mà bạn đã thiết lập khi tạo chiến dịch.
 2. Nhấp vào bất kỳ danh mục nào để mở rộng thẻ của các danh mục đó.
 3. Chọn tùy chọn của bạn hoặc điền vào các giá trị mới. Các tùy chọn cài đặt này bao gồm:
  • Tên chiến dịch
  • Trạng thái
  • Ngôn ngữ
  • Chiến lược đặt giá thầu
  • Ngân sách
  • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 4. Nhấp vào Lưu ở dưới cùng bên phải của thẻ để áp dụng các tùy chọn cài đặt mới.
 5. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 cho mỗi tùy chọn cài đặt mà bạn muốn thay đổi.

Cách chỉnh sửa nội dung

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch địa phương từ bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo từ menu trang.
 4. Nhấp vào tên của nhóm quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa nội dung.
 5. Bạn có thể nhanh chóng xem lại nội dung của mình trên trang "Nội dung quảng cáo".
  • Bạn cũng có thể nhấp vào tab xem trước để xem hình thức của quảng cáo trong Google Maps, Mạng hiển thị, Mạng tìm kiếm hoặc trên YouTube.
 6. Để chỉnh sửa, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa phía trên danh sách nội dung.
 7. Trên trang "Nội dung quảng cáo", bạn có thể chỉnh sửa, thay thế hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, bao gồm:
  • URL cuối cùng
  • Đường dẫn hiển thị
  • Dòng tiêu đề
  • Nội dung mô tả
  • Lời kêu gọi hành động
  • Hình ảnh
  • Video
 8. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cách chỉnh sửa đối tượng

Bạn nên nhắm mục tiêu Chiến dịch địa phương tới đông đảo đối tượng và Chiến dịch địa phương sẽ tự động tối ưu hóa cho các lượt chuyển đổi ngoại tuyến.  Bạn có thể thêm các đối tượng cụ thể để quan sát (được đề xuất) hoặc làm bộ lọc.

 1. Nhấp vào Đối tượng trong menu trang để xem các danh sách đối tượng cho chiến dịch.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa hoặc Đối tượng ở dưới cùng.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa để duyệt qua các nhóm quảng cáo.
 4. Chọn một nhóm quảng cáo, rồi chọn một trong các đối tượng của nhóm quảng cáo đó.
 5. Nhấp vào Lưu.

Cách loại trừ vị trí địa lý

Google sẽ suy ra Cách nhắm mục tiêu theo bán kính địa lý dựa trên vị trí thực tế của doanh nghiệp mà bạn đã chỉ định cho chiến dịch của mình. Nếu cần, bạn có thể loại trừ một số vị trí địa lý nhất định khỏi chiến dịch. 

 1. Nhấp vào Vị trí để xem và chỉnh sửa các vị trí bị loại trừ khỏi chiến dịch.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa hoặc Chỉnh sửa vị trí để loại trừ vị trí.
 3. Điền vào trường “Nhập vị trí để nhắm mục tiêu” và chọn trong danh sách tự điền khi bạn nhập.
 4. Nhấp vào Lưu để xác nhận vị trí của bạn và thêm vị trí đó vào danh sách.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?