Chỉnh sửa Chiến dịch địa phương

Khi thiết lập Chiến dịch địa phương, bạn có thể quảng cáo cửa hàng của mình trên nhiều mạng của Google. Cũng có thể bạn muốn thay đổi để cải thiện hiệu suất chiến dịch hoặc để thích ứng với những chuyển biến trong nhu cầu kinh doanh của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xem xét và chỉnh sửa cài đặt chiến dịch của bạn.

Cách truy cập chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang để xem danh sách đầy đủ các chiến dịch Google Ads của bạn.
 3. Trong danh sách này, nhấp vào tên Chiến dịch địa phương để xem thông tin tổng quan của chiến dịch.

Cách thay đổi cài đặt chiến dịch

 1. Nhấp Cài đặt để xem và chỉnh sửa các thông số hoạt động mà bạn đã thiết lập khi tạo chiến dịch của mình.
 2. Nhấp vào bất kỳ danh mục nào để mở rộng thẻ của danh mục đó.
 3. Nhấp chọn hoặc điền vào các giá trị mới của bạn. Các cài đặt này bao gồm:
  • Tên chiến dịch
  • Trạng thái
  • Ngôn ngữ
  • Chiến lược đặt giá thầu
  • Ngân sách
  • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc
  • Vị trí
 4. Nhấp vào Lưu ở bên phải phía dưới cùng của thẻ để áp dụng các tùy chọn cài đặt mới.
 5. Lặp lại các bước 2-4 cho mọi cài đặt mà bạn muốn thay đổi.

Cách chỉnh sửa nội dung

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch địa phương từ bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo từ menu trang.
 4. Nhấp vào tên nhóm quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa nội dung.
 5. Bạn có thể xem nhanh nội dung của mình trên trang "Nội dung quảng cáo".
  • Bạn cũng có thể nhấp vào tab xem trước để biết quảng cáo của mình trông như thế nào trên Google Maps, Hiển thị, Tìm kiếm hoặc YouTube.
 6. Để chỉnh sửa, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa phía trên danh sách nội dung.
 7. Trên trang "Nội dung quảng cáo", bạn có thể chỉnh sửa, thay thế hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, bao gồm:
  • URL cuối cùng
  • Đường dẫn hiển thị
  • Tiêu đề
  • Mô tả
  • Gọi hành động
  • Hình ảnh
  • Video
 8. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cách chỉnh sửa đối tượng

Bạn nên nhắm mục tiêu Chiến dịch địa phương tới đối tượng khán giả đa dạng, và Chiến dịch địa phương sẽ tự động tối ưu hóa cho các chuyển đổi ngoại tuyến.  Có thể thêm đối tượng cụ thể để quan sát (chúng tôi khuyên bạn nên chọn cách này) hoặc để làm bộ lọc.

 1. Nhấp vào Đối tượng trong menu trang để xem danh sách đối tượng cho chiến dịch của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa hoặc nhấp vào Đối tượng ở phía dưới cùng.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa để xem qua các nhóm quảng cáo của bạn.
 4. Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn một trong các đối tượng của nhóm quảng cáo.
 5. Nhấp vào Lưu.

Cách loại trừ các vị trí địa lý

Nhắm mục tiêu theo bán kính địa lý sẽ được suy ra dựa trên vị trí thực tế của doanh nghiệp được chỉ định cho chiến dịch của bạn. Nếu cần, bạn có thể loại trừ một số vị trí địa lý nhất định khỏi chiến dịch. 

 1. Từ bảng điều hướng, nhấp vào tên chiến dịch hoặc loại chiến dịch mà bạn muốn loại trừ vị trí.
 2. Từ menu trang, nhấp vào Vị trí để xem và chỉnh sửa vị trí của chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Đã loại trừ để xem các vị trí đã loại trừ khỏi chiến dịch của bạn.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa hoặc Chỉnh sửa vị trí để loại trừ vị trí.
 5. Điền vào trường “Nhập vị trí để loại trừ” và chọn từ danh sách hiện ra khi bạn nhập.
  • Để loại trừ nhiều vị trí, hãy nhấp vào Thêm nhiều vị trí. Bạn có thể điền một thành phố, mã bưu chính, quốc gia, v.v. trên mỗi dòng và nhấp vào Tìm kiếm để tìm vị trí cụ thể. Sau đó, bạn có thể nhấp Loại trừ cho từng vị trí để loại trừ, hoặc Loại trừ tất cả để loại trừ mọi kết quả khỏi tìm kiếm của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu để xác nhận vị trí của bạn và thêm vị trí ấy vào danh sách.

Cách chỉnh sửa nhóm vị trí trong chiến dịch

 1. Từ bảng điều hướng, hãy nhấp vào tên chiến dịch hoặc loại chiến dịch trong đó bạn đang chỉnh sửa một nhóm vị trí.
 2. Từ menu trang, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Loại vị trí để mở rộng thẻ.
 4. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh "Chọn vị trí cho chiến dịch này" và chọn Sử dụng nhóm vị trí.
 5. Chọn Sử dụng nhóm vị trí hoặc Tạo nhóm vị trí để đặt nhóm vị trí cho chiến dịch.
  • Đối với tùy chọn "Sử dụng nhóm vị trí", hãy thực hiện như sau:
   1. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm các nhóm bạn muốn áp dụng.
   2. Chọn nhóm để áp dụng bằng cách chọn hộp bên cạnh tên của các nhóm.
   3. Nhấp vào Lưu.
  • Đối với tùy chọn "Tạo nhóm vị trí", hãy thực hiện như sau:
   1. Nhập tên cho nhóm trong hộp "Tên nhóm vị trí".
   2. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm vị trí cho nhóm mới của bạn.
   3. Chọn vị trí cho nhóm bằng cách chọn hộp bên cạnh các vị trí.
   4. Nhấp vào Lưu để tạo nhóm và áp dụng nhóm cho chiến dịch của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?