Chỉnh sửa Chiến dịch địa phương

Sau khi thiết lập Chiến dịch địa phương, bạn có thể quảng cáo cửa hàng của mình trên nhiều mạng của Google. Cũng có thể bạn muốn thay đổi để cải thiện hiệu suất chiến dịch hoặc để thích ứng với những chuyển biến trong nhu cầu kinh doanh của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xem xét và chỉnh sửa tùy chọn cài đặt cho chiến dịch.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa tạo Chiến dịch địa phương, hãy xem bài viết Tạo chiến dịch địa phương bao gồm các bước để tạo và truy cập vào chiến dịch, chọn tùy chọn cài đặt chiến dịch và kết nối với nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương

Chỉnh sửa chiến dịch địa phương

Chỉnh sửa tài sản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch địa phương từ bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo từ menu trang.
 4. Nhấp vào tên nhóm quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa nội dung.
 5. Bạn có thể xem nhanh nội dung của mình trên trang "Nội dung quảng cáo".
  • Bạn cũng có thể nhấp vào tab xem trước để biết quảng cáo của mình trông sẽ như thế nào trên Google Maps, Mạng Hiển thị, Mạng Tìm kiếm hoặc YouTube.
 6. Để chỉnh sửa, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa phía trên danh sách tài sản.
 7. Trên trang "Nội dung quảng cáo", bạn có thể chỉnh sửa, thay thế hoặc xóa mọi nội dung, bao gồm:
  • URL cuối cùng
  • Đường dẫn hiển thị
  • Dòng tiêu đề
  • Mô tả
  • Lời kêu gọi hành động
  • Hình ảnh
  • Video
 8. Nhấp vào mục Lưu và tiếp tục.

Chỉnh sửa đối tượng

Bạn nên nhắm mục tiêu Chiến dịch địa phương tới nhiều đối tượng. Sau đó, Chiến dịch địa phương sẽ tự động tối ưu hóa cho các lượt chuyển đổi ngoại tuyến.
 1. Nhấp vào mục Đối tượng trong trình đơn trang để xem danh sách đối tượng cho chiến dịch.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa hoặc nhấp vào Đối tượng ở phía dưới cùng.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa để duyệt qua các nhóm quảng cáo của bạn.
 4. Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn một trong các đối tượng của nhóm quảng cáo.
 5. Nhấp vào Lưu.

Loại trừ vị trí

Thông tin nhắm mục tiêu theo bán kính địa lý sẽ được dự đoán dựa trên địa điểm doanh nghiệp thực tế mà bạn chỉ định cho chiến dịch của mình. Nếu cần, bạn có thể loại trừ một số vị trí địa lý nhất định khỏi chiến dịch.

 1. Từ bảng điều hướng, hãy nhấp vào tên chiến dịch hoặc loại chiến dịch mà bạn muốn loại trừ vị trí.
 2. Từ trình đơn trang, hãy nhấp vào mục Vị trí để xem và chỉnh sửa vị trí của chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Bị loại trừ để xem các vị trí đã bị loại trừ khỏi chiến dịch.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa hoặc Chỉnh sửa vị trí để loại trừ vị trí.
 5. Điền vào trường “Nhập vị trí để loại trừ” và chọn từ danh sách hiện ra khi bạn nhập.
  • Để loại trừ nhiều vị trí, hãy nhấp vào mục Thêm nhiều vị trí. Bạn có thể điền một thành phố, mã bưu chính, quốc gia, v.v. trên mỗi dòng và nhấp vào Tìm kiếm để tìm vị trí cụ thể. Sau đó, bạn có thể nhấp vào mục Loại trừ cho từng vị trí để loại trừ hoặc nhấp vào mục Loại trừ tất cả để loại trừ mọi kết quả khỏi nội dung tìm kiếm của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu để xác nhận vị trí của bạn và thêm vị trí đó vào danh sách.

Chỉnh sửa nhóm vị trí

 1. Từ bảng điều hướng, hãy nhấp vào tên chiến dịch hoặc loại chiến dịch có nhóm vị trí mà bạn đang chỉnh sửa.
 2. Từ menu trang, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Loại vị trí để mở rộng thẻ.
 4. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh "Chọn vị trí cho chiến dịch này" và chọn Sử dụng nhóm vị trí.
 5. Chọn phần Sử dụng nhóm vị trí hoặc Tạo nhóm vị trí để đặt nhóm vị trí cho chiến dịch.
  • Để “Sử dụng nhóm vị trí”, bạn hãy làm theo các bước sau:
   1. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm các nhóm mà bạn muốn áp dụng.
   2. Chọn nhóm để áp dụng bằng cách chọn hộp bên cạnh tên của các nhóm.
   3. Nhấp vào Lưu.
  • Để “Tạo nhóm vị trí”, bạn hãy làm theo các bước sau:
   1. Nhập tên cho nhóm trong hộp “Tên nhóm vị trí”.
   2. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm vị trí cho nhóm mới của bạn.
   3. Chọn vị trí cho nhóm bằng cách chọn hộp bên cạnh các vị trí.
   4. Nhấp vào Lưu để tạo nhóm và áp dụng nhóm cho chiến dịch.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố