Chỉnh sửa Chiến dịch địa phương

Sau khi thiết lập Chiến dịch địa phương, bạn có thể quảng cáo cửa hàng của mình trên nhiều mạng của Google. Cũng có thể bạn muốn thay đổi để cải thiện hiệu suất chiến dịch hoặc để thích ứng với những chuyển biến trong nhu cầu kinh doanh của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xem xét và chỉnh sửa tùy chọn cài đặt cho chiến dịch.

Hướng dẫn

Truy cập vào chiến dịch

Các bước để truy cập vào chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang để xem danh sách đầy đủ các chiến dịch Google Ads của bạn.
 3. Trong danh sách này, hãy nhấp vào tên Chiến dịch địa phương để xem thông tin tổng quan về chiến dịch.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt chiến dịch

Các bước để thay đổi tùy chọn cài đặt chiến dịch

 1. Nhấp vào mục Cài đặt để xem và chỉnh sửa các thông số hoạt động mà bạn đã thiết lập khi tạo chiến dịch.
 2. Nhấp vào bất kỳ danh mục nào để mở rộng thẻ của danh mục đó.
 3. Chọn các tùy chọn hoặc điền các giá trị mới của bạn. Các tùy chọn cài đặt này bao gồm:
  • Tên chiến dịch
  • Trạng thái
  • Ngôn ngữ
  • Chiến lược đặt giá thầu
  • Ngân sách
  • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc
  • Vị trí
 4. Nhấp vào Lưu ở bên phải phía dưới cùng của thẻ để áp dụng các tùy chọn cài đặt mới.
 5. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 cho mọi tùy chọn cài đặt mà bạn muốn thay đổi.

Kết nối với nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương

Các bước để kết nối với nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương

Bạn có thể quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ có sẵn tại từng địa điểm bằng cách kết nối với nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương. Tùy chọn này sẽ tạo quảng cáo cho từng địa điểm dựa trên dữ liệu trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. 

Để bắt đầu, trước tiên bạn phải tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương trong mục “dữ liệu doanh nghiệp”.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Truy cập vào mục Chiến dịch và mở Chiến dịch địa phương hiện có.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Di chuyển xuống dưới cùng của phần cài đặt và mở rộng mục Cài đặt bổ sung.
 5. Mở rộng mục “Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm”. Đánh dấu hộp Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho chiến dịch này.
 6. Chọn nguồn cho nguồn cấp dữ liệu của bạn.
  1. Google Ads (nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương): Với tùy chọn này, bạn có thể chọn nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương mà bạn đã tạo trong mục "dữ liệu doanh nghiệp".
  2. Merchant Center (nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương): Với tùy chọn này, bạn sẽ kết nối các sản phẩm trong tài khoản Merchant Center với chiến dịch này.
   1. Chọn tài khoản Merchant Center.
   2. Nhập hoặc dán danh sách các Mã sản phẩm trong tài khoản này và nhấp vào Thêm sản phẩm.
   3. Kéo để sắp xếp các mã sản phẩm theo thứ tự mà bạn muốn hiển thị dưới dạng quảng cáo.

Chỉnh sửa tài sản

Các bước chỉnh sửa nội dung

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch địa phương từ bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo từ menu trang.
 4. Nhấp vào tên nhóm quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa nội dung.
 5. Bạn có thể xem nhanh nội dung của mình trên trang "Nội dung quảng cáo".
 6. Bạn cũng có thể nhấp vào tab xem trước để biết quảng cáo của mình trông sẽ như thế nào trên Google Maps, Mạng Hiển thị, Mạng Tìm kiếm hoặc YouTube.
 7. Để chỉnh sửa, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa phía trên danh sách tài sản.
 8. Trên trang "Nội dung quảng cáo", bạn có thể chỉnh sửa, thay thế hoặc xóa mọi nội dung, bao gồm:
  • URL cuối cùng
  • Đường dẫn hiển thị
  • Tiêu đề
  • Mô tả
  • Gọi hành động
  • Hình ảnh
  • Video
 9. Nhấp vào mục Lưu và tiếp tục.

Chỉnh sửa đối tượng

Các bước để chỉnh sửa đối tượng

Bạn nên nhắm mục tiêu đối tượng khán giả đa dạng cho Chiến dịch địa phương của mình, sau đó Chiến dịch địa phương sẽ tự động tối ưu hóa cho các lượt chuyển đổi ngoại tuyến.
 1. Nhấp vào mục Đối tượng trong trình đơn trang để xem danh sách đối tượng cho chiến dịch.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa hoặc nhấp vào Đối tượng ở phía dưới cùng.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa để duyệt qua các nhóm quảng cáo của bạn.
 4. Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn một trong các đối tượng của nhóm quảng cáo.
 5. Nhấp vào Lưu.

Loại trừ vị trí địa lý

Các bước để loại trừ vị trí

Google sẽ phỏng đoán cách nhắm mục tiêu theo bán kính địa lý dựa trên địa điểm thực tế của doanh nghiệp mà bạn đã chỉ định cho chiến dịch của mình. Nếu cần, bạn có thể loại trừ một số vị trí địa lý nhất định khỏi chiến dịch.

 1. Từ bảng điều hướng, hãy nhấp vào tên chiến dịch hoặc loại chiến dịch mà bạn muốn loại trừ vị trí.
 2. Từ trình đơn trang, hãy nhấp vào mục Vị trí để xem và chỉnh sửa vị trí của chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Bị loại trừ để xem các vị trí đã bị loại trừ khỏi chiến dịch.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa hoặc Chỉnh sửa vị trí để loại trừ vị trí.
 5. Điền vào trường “Nhập vị trí để loại trừ” và chọn từ danh sách hiện ra khi bạn nhập.
  • Để loại trừ nhiều vị trí, hãy nhấp vào mục Thêm nhiều vị trí. Bạn có thể điền một thành phố, mã bưu chính, quốc gia, v.v. trên mỗi dòng và nhấp vào Tìm kiếm để tìm vị trí cụ thể. Sau đó, bạn có thể nhấp vào mục Loại trừ cho từng vị trí để loại trừ hoặc nhấp vào mục Loại trừ tất cả để loại trừ mọi kết quả khỏi nội dung tìm kiếm của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu để xác nhận vị trí của bạn và thêm vị trí đó vào danh sách.

Chỉnh sửa nhóm vị trí trong chiến dịch

Các bước để chỉnh sửa nhóm vị trí

 1. Từ bảng điều hướng, hãy nhấp vào tên chiến dịch hoặc loại chiến dịch có nhóm vị trí mà bạn đang chỉnh sửa.
 2. Từ menu trang, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Loại vị trí để mở rộng thẻ.
 4. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh "Chọn vị trí cho chiến dịch này" và chọn Sử dụng nhóm vị trí.
 5. Chọn phần Sử dụng nhóm vị trí hoặc Tạo nhóm vị trí để đặt nhóm vị trí cho chiến dịch.
  • Để “Sử dụng nhóm vị trí”, bạn hãy làm theo các bước sau:
   1. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm các nhóm mà bạn muốn áp dụng.
   2. Chọn nhóm để áp dụng bằng cách chọn hộp bên cạnh tên của các nhóm.
   3. Nhấp vào Lưu.
  • Để “Tạo nhóm vị trí”, bạn hãy làm theo các bước sau:
   1. Nhập tên cho nhóm trong hộp “Tên nhóm vị trí”.
   2. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm vị trí cho nhóm mới của bạn.
   3. Chọn vị trí cho nhóm bằng cách chọn hộp bên cạnh các vị trí.
   4. Nhấp vào Lưu để tạo nhóm và áp dụng nhóm cho chiến dịch.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố