I-troubleshoot ang paggawa ng Extension ng Lokasyon gamit ang Google My Business

May ilang sitwasyon na puwedeng pumigil sa iyo sa pag-link ng mga Google Ads at Google My Business account mo. Tandaan na kakailanganin mo ng access sa Google My Business account na naglilista ng iyong mga lokasyon.

Mga karaniwang isyu

Ang sumusunod ay ilan sa mga karaniwang sitwasyon na puwedeng magdulot ng mga isyu kapag nili-link ang iyong Google Ads at Google My Business at ilang tip sa kung paano lutasin ang mga iyon. Matuto pa tungkol sa pag-link ng iyong mga Google Ads at Google My Business account.

Wala kang access sa Google My Business account

Kung hindi mo pinapamahalaan ang Google My Business account na sinusubukan mong i-link, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa manager ng account na iyon. Pagkatapos, puwede ka nang magpadala ng kahilingan sa email na nauugnay sa Google My Business Account. Puwede mo ring hilingin sa manager ng account na magbahagi ng access ng may-ari o manager.

Sinusubukan mong magbahagi ng mga extension ng lokasyon sa maraming account

Kung magli-link ka ng maraming account, dapat nasa ilalim ng iisang manager account sa Google Ads ang mga iyon. Dapat na may iisang email na nauugnay sa maraming account para mai-link ang mga iyon sa Google My Business.

Tandaan: Sa isang Google My Business account mo lang maili-link ang iyong Google Ads account sa bawat pagkakataon. Kung gusto mong mag-link ng bagong Google My Business account sa isang Google Ads account na naka-link na sa ibang GMB account, kakailanganin mo munang alisin ang pag-link sa dating Google My Business account bago i-link ang bagong account.

Kapag na-link mo na ang iyong Google Ads account at ang Google My Business account mo, o na-edit ang lokasyon ng iyong negosyo sa interface ng produkto ng Google My Business, masi-sync ang parehong account sa loob ng 24 na oras. Puwedeng abutin nang hanggang 24 na oras bago lumabas sa Google Ads ang mga pag-edit na ginawa sa impormasyon ng iyong negosyo sa Google My Business.

Gamitin ang mga sumusunod na hakbang para makita ang pag-usad ng pag-link ng iyong account:

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang Mga ad at extension mula sa menu ng page sa kaliwa, pagkatapos ay i-click ang Mga Extension.
 3. Mula sa dropdown menu sa itaas ng page, piliin ang Mga Lokasyon.

Pagkalipas ng humigit-kumulang 24 na oras, ipapakita ng tab na "Mga Extension" ang kabuuang bilang ng mga lokasyong na-update bilang resulta ng mga naka-link na account. Kung hindi ka nakakakita ng mga lokasyon sa tab na “Mga Extension” sa iyong Google Ads account, tiyaking sinusunod ng mga lokasyong nasa iyong Google My Business account ang mga alituntuning ito:

 • Pangalan ng negosyo - Maglagay ng pangalan ng negosyong may 80 character pababa.
 • Linya ng address 1 - Kinakailangan ito. Huwag iwanang blangko ang kahong ito.
 • Address ng kalye - Maglagay ng address na hindi lalampas sa 80 character.
 • Code ng bansa - Kinakailangan ito. Huwag iwanang blangko ang kahong ito.
 • URL - Maglagay ng URL na hindi lalampas sa 35 character.

Tingnan ang mga alituntunin para sa pagkatawan ng iyong negosyo sa Google.

Tandaan

Kung babaguhin ang password ng iyong Google My Business account, hindi mo na kailangang mag-link ulit mula sa Google Ads.
Puwedeng i-delete ng sumusunod na dalawang sitwasyon ang mga feed item para sa mga extension ng lokasyon:

 1. Pagbabago (pagdaragdag o pag-aalis) ng filter sa extension ng lokasyon sa antas ng account. Ide-delete ang anumang feed item na hindi tumutugma sa filter.
 2. Pagdaragdag ng label ng Google Ads sa listing sa Google My Business, at pagkatapos ay pag-filter lang sa mga lokasyong may mga label sa antas ng account. Isi-sync muli sa Google Ads bilang bagong feed item ID ang lahat ng listing na dinagdagan ng label.
   
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false