Biedingen en doelen wijzigen nadat u van laatste-klik-attributie naar data-driven-attributie bent overgeschakeld

Door uw attributiemodel te wijzigen van laatste-klik-attributie in data-driven-attributie (DDA), kan worden bepaald welke van uw klikken of zoekwoorden de meeste impact hebben. DDA wijst een waarde toe aan alle klikken en zoekwoorden die hebben bijgedragen aan het conversieproces en maakt het mogelijk extra conversies te genereren tegen dezelfde kosten per actie (CPA).

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw biedingen en doelen kunt wijzigen nadat u bent overgeschakeld van laatste-klik-attributie naar data-driven-attributie. Meer informatie over attributiemodellen voor conversies en biedingen

Uw biedingen en doelen updaten nadat u uw attributiemodel heeft gewijzigd

Nadat u het Google Ads-attributiemodel heeft gewijzigd, moet u uw biedingen en doelen updaten om de prestaties op peil te houden.

Als u handmatig biedt, worden de prestaties pas (positief of negatief) beïnvloed als u uw biedingen en doelen updatet op basis van de nieuwe gegevens. Het is echter vooral belangrijk om de doelen te wijzigen als u de biedstrategieën doel-CPA of doel-ROAS gebruikt.

Voorbeeld

Stel u voor dat u een biedstrategie voor doel-CPA gebruikt en dat u uw attributiemodel in Google Ads updatet naar data-driven-attributie. Stel dat u in de kolom Conversies de afgelopen twee weken twee campagnes heeft met de volgende laatste-klik-prestaties:

 • Merkcampagne (einde van de trechter): € 5 CPA, 200 conversies
 • Algemene campagne (begin van de trechter) campagne: € 20 CPA, 50 conversies


Aangezien u als biedstrategie doel-CPA gebruikt, zijn de bovenstaande doelen ook de doelen die worden gebruikt voor biedingen. 

Stel nu dat u de kolom 'Conversies (huidig model)' bekijkt, met de prestaties van data-driven-attributie en het volgende ziet:

 

 • Merkcampagne (einde van de trechter): € 6,67 CPA, 150 conversies
 • Algemene campagne (begin van de trechter): € 10 CPA, 100 conversies

Als u de CPA-doelen op de oorspronkelijke € 5 en € 20 heeft laten staan terwijl u overschakelde van attributie op basis van de 'Laatste klik' naar 'Data-driven-attributie', dan past 'Slim bieden' de biedingen als volgt aan:

 • Biedingen voor uw 'Merk'-campagne worden verlaagd (aangezien het CPA-doel van € 5 lager is dan de CPA van het data-driven-model van € 6,67) 
 • Biedingen voor uw 'Algemene' campagne worden verhoogd (aangezien het CPA-doel van € 20 hoger is dan het CPA van het data-driven-model van € 10)

Uw biedingen en doelen aanpassen voor doel-CPA

 1. Bekijk op het tabblad 'Campagnes' de prestaties voor conversieacties op basis van uw zojuist geselecteerde attributiemodel door de kolommen 'Conversies (huidig model)' en 'Kosten/conv. (huidig model)' aan uw rapporten toe te voegen. Meer informatie over hoe u kolommen aan de tabel met statistieken toevoegt of uit de tabel verwijdert.
 2. Vergelijk deze kolommen met de kolommen 'Conversies' en 'Kosten/conv.' om het verschil te zien tussen het vorige en het huidige model. 
 3. Bereken het procentuele verschil in de kolom 'Kosten/conv.'. 
 4. Stel nieuwe CPA-doelen in door uw eerdere CPA-doelen met dezelfde procentuele wijziging aan te passen, op het campagneniveau, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Opmerking: Wanneer u de periode voor de analyse selecteert, sluit u de meest recente veertien dagen uit om het effect van vertraging tussen klik en conversie te voorkomen.

Voorbeeld

Stel dat u het attributiemodel voor een specifieke conversieactie op 1 september heeft geüpdatet. Omdat u gegevens van de laatste veertien dagen (18-31 augustus) van uw analyse moet uitsluiten, kunt u de aanpassingen aan uw doel-CPA (tCPA) berekenen aan de hand van de gegevens van 4-17 augustus.

Campagne Kosten Conversies Kosten/conv. Conversies (huidig model) Kosten/conv. (huidig model) tCPA-aanpassing
Algemeen 1 € 250 200 € 0,95 280 € 0,89 -29%
Algemeen 2 € 500 600 € 0,83 520 € 0,96 +16%

Zoals u in de tabel kunt zien, is er voor de campagne 'Algemeen 1' met het huidige model een daling van € 0,36 van de kosten per conversie (door Google Ads-attributie). Verlaag de tCPA met 29% (0,36/1,25 = 0,29) om dit aan te passen.  

Voor de campagne 'Algemeen 2' is er met het huidige model een stijging van € 0,13 van de kosten per conversie (door Google Ads-attributie). Verhoog de tCPA met 16% (0,13/0,83 = 0,16) om dit aan te passen. 

Uw biedingen en doelen aanpassen voor doel-ROAS

 1. Bekijk op het tabblad 'Campagnes' de prestaties voor conversieacties in uw zojuist geselecteerde attributiemodel door de kolommen 'Conversiewaarde (huidig model)' en 'Kosten/conv. (huidig model)' aan uw rapporten toe te voegen. Meer informatie over hoe u kolommen aan de tabel met statistieken toevoegt of uit de tabel verwijdert.
 2. Vergelijk deze kolommen met de kolommen 'Conversiewaarde' en 'Kosten/conv.' om het verschil te zien tussen het vorige en het huidige model. 
 3. Bereken het procentuele verschil in de kolom 'Kosten/conv.'. 
 4. Stel nieuwe ROAS-doelen in door de eerdere ROAS-doelen met dezelfde procentuele wijziging aan te passen, op het campagneniveau.

Opmerking: Wanneer u de periode voor de analyse selecteert, sluit u de meest recente veertien dagen uit om het effect van vertraging tussen klik en conversie te voorkomen.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen