Kainos pasiūlymų ir tikslinių verčių pakeitimas, kai paskutinio paspaudimo priskyrimas perjungiamas į duomenimis pagrįstą priskyrimą

Paskutinio paspaudimo priskyrimo modelio pakeitimas į duomenimis pagrįstą priskyrimą (DPP) padeda nustatyti, kuris iš paspaudimų arba raktinių žodžių turi didžiausią poveikį. DPP priskiria vertę visiems paspaudimams ir raktiniams žodžiams, kurie turėjo įtakos konversijos procesui, ir padeda sulaukti papildomų konversijų už tą patį mokestį už konversiją (MUĮ).

Šiame straipsnyje paaiškintas kainos pasiūlymų ir tikslinių verčių pakeitimo procesas, kai paskutinio paspaudimo priskyrimas perjungiamas į duomenimis pagrįstą priskyrimą. Sužinokite daugiau apie konversijų ir kainų siūlymo priskyrimo modelius

Atnaujinkite kainų pasiūlymus ir tikslines vertes pakeitę priskyrimo modelius

Pakeitus „Google Ads“ priskyrimo modelį, pravartu atnaujinti kainų pasiūlymus ir tikslines vertes, kad našumas išliktų stabilus.

Jei kainų pasiūlymus teikiate neautomatiškai, našumui nebus jokio poveikio (teigiamo ar neigiamo), kol neatnaujinsite kainos pasiūlymų ir tikslinių verčių pagal naujus duomenis. Tačiau, jei naudojate tikslinio MUĮ arba tikslinės SIG kainos pasiūlymo strategijas, pakeisti tikslines vertes itin svarbu.

Pavyzdys

Įsivaizduokite, kad naudojate tikslinio MUĮ kainos pasiūlymo strategiją ir sistemoje „Google Ads“ priskyrimo modelį pakeitėte į duomenimis pagrįstą priskyrimą. Tarkime, kad vykdote dvi kampanijas, kurių pastarųjų dviejų savaičių paskutinio paspaudimo našumas, rodomas stulpelyje „Konversijos“, yra toks:

 • prekės ženklo populiarinimo (apatinio kanalo) kampanija: 5 EUR MUĮ, 200 konversijų;
 • bendro pobūdžio (viršutinio kanalo) kampanija: 20 EUR MUĮ, 50 konversijų.


Naudojate tikslinio MUĮ siūlymo strategiją, todėl pirmiau nurodytos tikslinės vertės taip pat naudojamos siūlant kainas. 

Dabar tarkime, kad pažvelgę į stulpelį „Konversijos (dabartinis modelis)“, kuriame nurodomas duomenimis pagrįsto priskyrimo našumas, matote tai:

 

 • prekės ženklo populiarinimo (apatinio kanalo) kampanija: 6,67 EUR MUĮ, 150 konversijų;
 • bendro pobūdžio (viršutinio kanalo) kampanija: 10 EUR MUĮ, 100 konversijų.

Jei perjungę paskutinio paspaudimo priskyrimą į duomenimis pagrįstą priskyrimą paliktumėte pradines tikslines 5 ir 20 EUR MUĮ vertes, išmaniojo kainų siūlymo funkcija kainų pasiūlymus pakoreguotų taip:

 • sumažintų kainos pasiūlymus prekės ženklo populiarinimo kampanijoje (nes 5 EUR tikslinė MUĮ vertė yra mažesnė už 6,67 EUR duomenimis pagrįsto modelio MUĮ); 
 • padidintų kainos pasiūlymus bendro pobūdžio kampanijoje (nes 20 EUR tikslinė MUĮ vertė yra didesnė už 10 EUR duomenimis pagrįsto modelio MUĮ).

Kainos pasiūlymų ir tikslinio MUĮ verčių koregavimas

 1. Skirtuke „Kampanijos“ pridėkite stulpelius „Konversijos (dabartinis modelis)“ ir „Mokestis / konv. (dabartinis modelis)“ prie ataskaitų, kad sužinotumėte konversijos veiksmų našumą pagal naujai pasirinktą priskyrimo modelį. Sužinokite, kaip pridėti stulpelių statistikos lentelėje ir pašalinti juos iš lentelės.
 2. Palyginkite šiuos stulpelius su stulpeliais „Konversijos“ ir „Mokestis / konv.“, kad sužinotumėte, kas pasikeitė pakeitus ankstesnį modelį į dabartinį modelį. 
 3. Apskaičiuokite procentinį pokytį stulpelyje „Mokestis / konv.“ 
 4. Nustatykite naujas tikslines MUĮ vertes, kampanijos lygiu pakoreguodami ankstesnes tikslines MUĮ vertes tuo pačiu procentiniu dydžiu, kaip nurodyta toliau pateiktame pavyzdyje.

Pastaba: kai pasirenkate norimą analizuoti dienų seką, išskirkite pastarąsias 14 dienų, kad išvengtumėte laiko delsos tarp paspaudimo ir konversijos poveikio.

Pavyzdys

Tarkime, kad rugsėjo 1 d. atnaujinote konkretaus konversijos veiksmo priskyrimo modelį. Kadangi iš analizės turite išskirti pastarųjų 14 dienų (rugpjūčio 18–31 d.) duomenis, tikslinio MUĮ (TMUĮ) korekcijas galite apskaičiuoti naudodami rugpjūčio 4–17 d. duomenis.

Kampanija Kaina Konversijos Mokestis / konv. Konversijos (dabartinis modelis) Mokestis / konv. (dabartinis modelis) TMUĮ korekcija
Bendra 1 250 EUR 200 1,25 EUR 280 0,89 EUR –29 %
Bendra 2 500 EUR 600 0,83 EUR 520 0,96 EUR +16 %

Kaip matote šioje lentelėje, naudojant dabartinį modelį (iš „Google Ads“ priskyrimo) kampanijos „Bendra 1“ mokestis už konversiją sumažėjo 0,36 EUR. Norėdami tai pakoreguoti, 29 proc. sumažinkite TMUĮ (0,36/1,25 = 0,29).  

Naudojant dabartinį modelį (iš „Google Ads“ priskyrimo) kampanijos „Bendra 2“ mokestis už konversiją padidėjo 0,13 EUR. Norėdami tai pakoreguoti, 16 proc. padidinkite TMUĮ (0,13/0,83 = 0,16). 

Kainos pasiūlymų ir tikslinės SIG verčių koregavimas

 1. Skirtuke „Kampanijos“ pridėkite stulpelius „Konversijos vertė (dabartinis modelis)“ ir „Konv. vertė už mokestį (dabartinis modelis)“ prie ataskaitų, kad sužinotumėte konversijos veiksmų našumą naujai pasirinktame priskyrimo modelyje. Sužinokite, kaip pridėti stulpelių statistikos lentelėje ir pašalinti juos iš lentelės.
 2. Palyginkite šiuos stulpelius su stulpeliais „Konversijos vertė“ ir „Konv. vertė už mokestį“, kad sužinotumėte, kas pasikeitė pakeitus ankstesnį modelį į dabartinį modelį. 
 3. Apskaičiuokite procentinį pokytį stulpelyje „Konv. vertė už mokestį“. 
 4. Nustatykite naujas tikslines SIG vertes, kampanijos lygiu pakoreguodami ankstesnes tikslines SIG vertes tuo pačiu procentiniu dydžiu.

Pastaba: kai pasirenkate norimą analizuoti dienų seką, išskirkite pastarąsias 14 dienų, kad išvengtumėte laiko delsos tarp paspaudimo ir konversijos poveikio.

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta