Всичко за данните за компанията

Това съдържание се отнася за секцията Google Partners в Google Ads. За да намерите съдържание, което се отнася за портала на програмата, кликнете тук

За да участвате в Google Partners, трябва да предоставите пощенския адрес и URL адреса на уебсайта на компанията си. Google може да Ви изпраща поща до пощенския адрес, а URL адресът на уебсайта указва къде ще се показва динамичната значка „Google Партньор“. Името, пощенският адрес и URL адресът на компанията се запазват в профила Ви в Google Partners.

За да преглеждате или редактирате данните на компанията си:

  1. В профила си на мениджър кликнете върху раздела „Програма Partners“.
  2. В картата „Данни на компанията“ кликнете върху Показване на данните.
  3. Кликнете върху стрелката за всяка секция, за да нанесете промени при необходимост.
  4. Кликнете върху Запазване.

Можете да се откажете от получаване на физическа поща по всяко време. За целта:

  1. В профила си на мениджър кликнете върху раздела „Програма Partners“.
  2. В картата „Данни на компанията“ кликнете върху Показване на данните.
  3. Кликнете върху стрелката Пощенски адрес.
  4. Изберете „Да не се изпраща поща до този адрес“.
  5. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си