Loại phân đoạn khách hàng mới so với khách hàng cũ

Với loại phân đoạn mới là khách hàng mới so với khách hàng cũ, bạn có thể đo lường mức độ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo bằng cách phân biệt giữa các lần ghé qua từ khách hàng mới và khách hàng cũ trong một khoảng thời gian cụ thể. Các loại phân đoạn này có thể giúp bạn hiểu hành vi mua hàng của khách hàng, giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng.

Lợi ích

 • Xem mức độ tương tác của đối tượng với thương hiệu của bạn bằng cách đo số lượt ghé qua cửa hàng từ khách hàng mới và khách hàng cũ.
 • Biết mức độ hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành.
 • Hiểu loại khách hàng mà hoạt động tiếp thị của bạn có sức ảnh hưởng đến và cách họ tương tác với doanh nghiệp của bạn, điều này có thể giúp bạn lập kế hoạch tiếp thị tốt hơn.

Cách hoạt động

 • Bạn có thể phân đoạn các bảng dữ liệu theo “khách hàng mới so với khách hàng cũ”. Phân đoạn này áp dụng cho tất cả các cột chuyển đổi bao gồm cả cột tùy chỉnh.
 • Bạn có thể xem số lượt ghé qua trước đó và phân đoạn dữ liệu chuyển đổi của mình trong báo cáo chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng dựa trên khoảng thời gian bạn đã chọn cho "thời lượng ghi nhớ khách hàng".
 • Đối với người dùng cũ, bạn có thể chọn trong số các thời lượng chuyển đổi sau:
  • 180 ngày (mặc định)
  • 90 ngày
  • 60 ngày
  • Tùy chỉnh (từ 1 đến 180 ngày) 

Tùy chọn tùy chỉnh không được lớn hơn 180 ngày.

Ví dụ: nếu bạn chọn "60 ngày", lượt ghé qua cửa hàng sẽ được xem là mới nếu đến từ những khách hàng chưa ghé qua trong 60 ngày qua.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố