Nye kontra returnerende segmenttyper

Med nye kontra returnerende segmenttyper kan du måle hvor effektive annonsekampanjene dine er ved å skille mellom besøk fra nye og returnerende kunder innen en bestemt periode. Med disse segmenttypene kan det bli enklere å forstå kjøpsatferden til kundene dine, slik at du kan ta veloverveide avgjørelser i virksomheten. Finn ut mer om konverteringer fra butikkbesøk.

Fordeler

 • Du kan se hvor engasjert målgruppen din er med merkevaren din ved å måle antall nye og returnerende butikkbesøk.
 • Du får informasjon om hvor effektivt markedsføringskampanjene dine bidrar til å konvertere potensielle kunder til lojale kunder.
 • Du får informasjon om hvilke typer kunder du påvirker og hvordan de samhandler med bedriften din, noe som kan hjelpe deg med å lage en bedre markedsføringsplan.

Slik fungerer det

 • Du kan segmentere tabeller etter «nye kontra returnerende kunder». Denne segmenteringen gjelder for alle konverteringskolonner, inkludert egendefinerte kolonner.
 • Du kan se tidligere besøk og segmentere konverteringene dine i rapporten for konverteringer fra butikkbesøk basert på det du har angitt for tidsperioden der kunden ikke har kjøpt noe nytt.
 • For returnerende brukere kan du velge blant følgende konverteringsvinduer:
  • 180 dager (standard)
  • 90 dager
  • 60 dager
  • Egendefinert (1–180 dager) 

Det egendefinerte alternativet kan ikke være større enn 180 dager.

Hvis du for eksempel velger «60 dager», vurderes butikkbesøk som nye hvis de er fra kunder som ikke har besøkt deg i løpet av de siste 60 dagene.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt