Типове сегменти „Нови спрямо завърнали се“

С типовете сегменти „Нови спрямо завърнали се“ можете да измервате ефективността на рекламните си кампании, като разграничавате посещенията от нови и завърнали се клиенти в рамките на конкретен период. Тези типове сегментиране могат да Ви помогнат да разбирате поведението при пазаруване на клиентите си и да вземате по-информирани бизнес решения. Научете повече за реализациите от посещение на магазина.

Предимства

 • Вижте колко ангажирана е аудиторията Ви с марката Ви, като измерите броя посещения на магазина от нови и завърнали се клиенти.
 • Научете колко ефективни са маркетинговите Ви кампании за превръщането на вероятните клиенти в лоялни.
 • Разберете типа клиенти, върху които оказвате влияние, и как те взаимодействат с бизнеса Ви, което може да Ви помогне да съставите по-добър маркетингов план.

Начин на работа

 • Можете да сегментирате таблиците по „нови спрямо завърнали се клиенти“. Това сегментиране се прилага към всички графи, свързани с реализации, включително персонализираните графи.
 • Можете да преглеждате предишните посещения и да сегментирате реализациите си в отчетите за реализациите от посещения на магазина въз основа на избрания от Вас период от време за „прозореца за продължителността на клиентите“.
 • За завърналите се потребители можете да избирате от следните прозорци на реализациите:
  • 180 дни (по подразбиране)
  • 90 дни
  • 60 дни
  • персонализиран (между 1 и 180 дни). 

Персонализираната опция не може да е по-дълга от 180 дни.

Ако например изберете „60 дни“, посещенията на магазина се разглеждат като нови, ако са от клиенти, които не са посещавали магазина през последните 60 дни.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си