เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง

กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับธุรกิจในแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์และแคมเปญวิดีโอได้ด้วยการแบ่งกลุ่มโฆษณาตามคีย์เวิร์ดที่ต้องการกำหนดเป้าหมาย คุณใช้กลุ่มเป้าหมายนี้กับกลุ่มเป้าหมายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณเองด้วยการป้อนคีย์เวิร์ดและแอปที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการก็ได้ จากนั้น Google Ads จะแสดงโฆษณาต่อผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจคีย์เวิร์ดและแอปดังกล่าวในหน้าเว็บ แอป และวิดีโอต่างๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 
การแจ้งเตือน: ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ระบบจะย้ายข้อมูลของกลุ่มโฆษณาทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดตามกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลที่นี่

ก่อนเริ่มต้น

โปรดตรวจสอบว่าได้สร้างรายการคีย์เวิร์ดเพื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะสมแล้วก่อนจะเริ่มใช้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง อ่านเคล็ดลับง่ายๆ ในการสร้างรายการคีย์เวิร์ด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายนี้ใช้กับกลุ่มโฆษณา คุณจึงควรศึกษาวิธีทำงานของกลุ่มโฆษณาและตั้งราคาเสนอเริ่มต้นของกลุ่มโฆษณา

ใช้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง

คุณใช้คีย์เวิร์ด แอป หรือเนื้อหา YouTube กับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และแคมเปญวิดีโอเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายออนไลน์ที่กำลังหาข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ คีย์เวิร์ดที่ใช้ก็ควรเข้ากับธีมทั่วไปเพื่อช่วยให้ Google Ads ทราบกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ เราขอแนะนำให้ใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มเป้าหมายนี้กำลังค้นหา เพราะระบบจะสร้างกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองโดยอิงจากคีย์เวิร์ดเหล่านี้ หากเป็นไปได้ ควรตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ก่อนเริ่มแคมเปญ (แต่ไม่จำเป็น)

สร้างกลุ่มของกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง

สำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์จากแผงการนำทาง และเลือกแคมเปญที่ใช้งานอยู่
 3. คลิกกลุ่มเป้าหมาย
 4. คลิกที่ไอคอนดินสอ จากนั้นเลือกแก้ไขการกำหนดเป้าหมายของกลุ่มโฆษณา
 5. เลือกกลุ่มโฆษณา
 6. ในส่วน "การกำหนดเป้าหมาย" ให้เลือกจำกัดการกำหนดเป้าหมายให้แคบลง แล้วคลิกไอคอนบวกสีเทาข้างกลุ่มเป้าหมาย
 7. คลิกไอคอนดินสอ ข้างกลุ่มเป้าหมาย
 8. เลือกสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายตั้งใจหาข้อมูลหรือวางแผน (มีแผนจะซื้อและความตั้งใจที่กำหนดเอง) ในแท็บ "เรียกดู"
 9. คลิกไอคอนบวกสีน้ำเงิน plus ข้าง "กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองใหม่"
 10. ตั้งชื่อให้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง แล้วเพิ่มคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายนี้ค้นหาอยู่
 11. คุณดูตัวอย่างการเข้าถึงโดยประมาณและข้อมูลประชากรเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองได้ในส่วน “ขนาดกลุ่มผู้ชม” ที่อยู่ทางขวา
 12. คลิกสร้าง

สำหรับแคมเปญวิดีโอ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญวิดีโอจากแผงการนำทาง แล้วเลือกแคมเปญที่ใช้งานอยู่
 3. คลิกกลุ่มเป้าหมาย
 4. คลิกไอคอนดินสอ แล้วคลิกเลือกกลุ่มโฆษณา
 5. เลือกกลุ่มโฆษณา
 6. เลือกสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายตั้งใจหาข้อมูลหรือวางแผน (มีแผนจะซื้อ เหตุการณ์สำคัญในชีวิต และความตั้งใจที่กำหนดเอง) ในแท็บ "เรียกดู"
 7. คลิกไอคอนบวกสีน้ำเงิน plus ข้าง “กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองใหม่”
 8. ตั้งชื่อให้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง แล้วเพิ่มคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายนี้ค้นหาอยู่
 9. คุณดูตัวอย่างการเข้าถึงโดยประมาณและข้อมูลประชากรเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองได้ในส่วน “ขนาดกลุ่มผู้ชม” ที่อยู่ทางขวา
 10. คลิกสร้าง

คุณยังสร้างกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองผ่านตัวจัดการกลุ่มเป้าหมายที่ใช้กับทั้งแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และแคมเปญวิดีโอในภายหลังได้อีกด้วย

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบน
 3. เลือกตัวจัดการกลุ่มเป้าหมายในส่วน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน"
 4. ไปที่แท็บ "กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง" แล้วคลิกไอคอนบวกสีน้ำเงิน plus
 5. เลือก + ความตั้งใจที่กำหนดเอง
 6. ตั้งชื่อให้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง แล้วเพิ่มคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายนี้ค้นหาอยู่
 7. คุณดูตัวอย่างการเข้าถึงโดยประมาณและข้อมูลประชากรเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองได้ในส่วน “ขนาดกลุ่มผู้ชม” ที่อยู่ทางขวา
 8. คลิกสร้าง

ใช้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

Google ใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อวิเคราะห์แคมเปญที่คุณมีอยู่แล้วสร้างคำแนะนำสำหรัลกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้สร้างขึ้นโดยอิงจากคีย์เวิร์ดซึ่งพบบ่อยที่สุดในเนื้อหาที่ผู้ใช้เรียกดูขณะค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเชิงลึกจากแคมเปญที่มีอยู่อาจแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ขายสินค้ากีฬายังได้ตั้งใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าออกกำลังกายสำหรับวันฝนตกอีกด้วย จากนั้น Google Ads อาจสร้างกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองเป็นผู้ที่กำลังค้นหา "รองเท้าวิ่งวิบากกันน้ำ" กลุ่มใหม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนการเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มนี้ ระบบจะรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

หมายเหตุ: ปัจจุบันการสร้างกลุ่มโดยอัตโนมัติใช้งานได้ในภาษาอังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น สเปน รัสเซีย โปรตุเกส ฝรั่งเศส และอิตาลีเท่านั้น โปรดหมั่นกลับมาดูการอัปเดตเพราะเราจะเพิ่มการรองรับภาษาใหม่อยู่เรื่อยๆ

ใช้กลุ่มของกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์จากแผงการนำทาง และเลือกแคมเปญที่ใช้งานอยู่
 3. คลิกกลุ่มเป้าหมาย
 4. คลิกไอคอนดินสอ แล้วเลือกแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย
 5. คลิกเลือกกลุ่มโฆษณาแล้วเลือกกลุ่มโฆษณา
 6. เลือกสิ่งทีกลุ่มเป้าหมายตั้งใจหาข้อมูลและวางแผน (การมีแผนจะซื้อ เหตุการณ์สำคัญในชีวิต และความตั้งใจแบบกำหนดเอง) ภายในแท็บ "เลือกดู"
 7. คลิกกลุ่มเป้าหมายใหม่ คลิกเลือกกลุ่มเป้าหมายใหม่ แล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่ม
 8. คลิกบันทึก
ใช้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองที่สร้างโดยอัตโนมัติกับแคมเปญวิดีโอไม่ได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว