Om optimeringsresultatet

Optimeringsresultatet är en uppskattning av hur bra det borde gå för ditt Google Ads-konto utifrån dess inställningar. Optimeringsresultatet anges på en skala mellan 0 och 100 %. Ett resultat på 100 % visar att ditt konto kan fungera optimalt.

Utöver resultatet visas en lista över rekommendationer som kan hjälpa dig att optimera varje kampanj. Varje rekommendation visar hur optimeringsresultatet påverkas (i procent) om du tillämpar den. När du tillämpar eller ignorerar rekommendationerna ändras det övergripande optimeringsresultatet för ditt konto. Optimeringsresultat är tillgängligt på kampanj-, konto- och förvaltarkontonivå.

Obs! Optimeringsresultatet visas endast för aktiva sök-, display-, video-, åtgärds- och Shopping-kampanjer. Optimeringsresultatet används inte för att beräkna ditt kvalitetsresultat. Kvalitetsresultatet är ett diagnostiskt verktyg som kan ge dig en uppfattning om din annonskvalitet jämfört med andra annonsörer. Båda resultaten är avsedda att ge konkret feedback som hjälper dig att förbättra effektiviteten i dina kampanjer, men optimeringsresultatet ger en mer övergripande bild av kontots status.

Så beräknar Google Ads optimeringsresultatet

Optimeringsresultatet beräknas i realtid utifrån statistik, inställningar och status för ditt konto och dina kampanjer, relevant effekt av tillgängliga rekommendationer och information om de senaste rekommendationerna.

Optimeringsresultatet och tillgängliga rekommendationer kan förändras beroende på flera faktorer, som dina inställningar och aktuella trender i ekosystemet för annonsering. När sådana förändringar sker kan du få ett annat resultat och en ny uppsättning rekommendationer.

Optimeringsresultatets fokus

Optimeringsresultatet och rekommendationerna fokuserar på dina verksamhetsmål, till exempel att maximera antalet konverteringar eller konverteringsvärdet. Rekommendationerna utgår från din unika kampanjdata och Googles prognosmodeller och gäller bara ett visst konto eller en viss kampanj om de bidrar till det aktuella verksamhetsmålet.

Optimeringsresultatet gör det möjligt för oss att avgöra ditt kampanjmål via budstrategin. Om din kampanj använder den optimala helautomatiska Smart Bidding-budstrategin anges målet specifikt. Om kampanjen inte använder en sådan strategi härleds kampanjmålet från den rekommenderade Smart Bidding-budstrategin, som baseras på din konto- och kampanjdata.

Exempel:
 • Om din kampanjbudstrategi är Mål-ROAS syftar rekommendationerna om optimeringsresultat till att öka konverteringsvärdet med en liknande ROAS, till exempel genom att utöka inriktningen och se till att budgeten inte begränsar ytterligare konverteringar med högt värde.
 • Om du använder budstrategin Maximera klick för din kampanj och rapporterar konverteringar kan du se en rekommendation om att använda en resultatinriktad Smart Bidding-budstrategi som Mål-CPA för att få fler konverteringar.

Du har möjlighet att anpassa ditt optimeringsresultat ytterligare. Du kan åsidosätta det härledda resultatmålet genom att välja Maximera konverteringar, Maximera konverteringsvärde, Mål-CPA, Mål-ROAS eller Målexponeringsandel. Du kan ställa in vilka konverteringar som ska användas för optimering enligt dina verksamhetsmål med inställningen Visa i Konverteringar.

Du hittar optimeringsresultatets fokus på sidan Rekommendationer i ditt Google Ads-konto.

Högst upp på sidan finns uppgifter om ditt optimeringsresultat:

 1. optimeringsresultatets fokus, som kan vara konverteringar, exponeringsandel, klick och annat
 2. fokusets grund – antingen en budstrategi som du anger eller en rekommendation från Google Ads
 3. en färgad statusikon:
  • En grön bockmarkering Funktionen Rekommendationer | Grön bockmarkering betyder att Google Ads förstår budstrategin och fokuserar på ett mål som utgår från den.
  • Ett gult frågetecken Funktionen Rekommendationer | Gult frågetecken betyder att Google Ads inte förstår budstrategin och att fokuset utgår från rekommendationen.
  • Ett rött minustecken Funktionen Rekommendationer | Röd felsymbol betyder att optimeringsresultatet utgår från ett konverteringsmål som standard. Du kan ändra detta genom att ange en ny budstrategi.

Optimization score focus [UI screen]

Ställ in konverteringsspårning som är lämplig för dina verksamhetsmål och använd optimala Smart Bidding-budstrategier för att nå önskade resultat. Läs mer om hur du ställer in konverteringsspårning

Använda rekommendationer

Med optimeringsresultatet följer rekommendationer om hur du kan förbättra ditt kampanjresultat. Rekommendationerna baseras på tidigare resultat, kampanjinställningar och Googles sökvolym och trender.

Varje rekommendation visas med en beräknad resultatförbättring mellan <0,1 och 100 %. Resultatförbättringen speglar rekommendationens uppskattade effekt på övergripande kampanjmätvärden när detta är möjligt.

Det kan hända att det övergripande optimeringsresultatet sammantaget uppgår till mer än 100 %. Det beror på att vissa rekommendationer, om de används, gör att andra rekommendationer blir ogiltiga.

Om du till exempel använder en rekommendation som ger en resultatförbättring på fem procent förbättras kontots optimeringsresultat med fem procent. Kontot kan nå ett optimeringsresultat på 100 % om du tillämpar eller avvisar alla rekommendationer.

Tillämpa rekommendationer

Rekommendationerna kan hjälpa dig att få ut mer av din budget genom att förbättra din budgivning och dina sökord och annonser, vilket i sin tur kan förbättra kampanjernas övergripande resultat och effektivitet.

När du vill använda en rekommendation klickar du på Visa på rekommendationen och sedan på Använd. För att tillämpa alla rekommendationer av en viss typ klickar du på Använd alla på kortet Rekommendationer.

Ignorera rekommendationer

Om en viss rekommendation inte verkar relevant för din annonskampanj kan du ignorera den. Ignorera en rekommendation genom att hålla muspekaren över rekommendationens övre högra hörn och klicka på X. Du kan ignorera alla rekommendationer av en viss typ genom att klicka på ikonen med tre punkter 3 dot menu icon på kortet Rekommendationer och sedan välja Ignorera alla. Du kan se totalvärdet för de ignorerade rekommendationerna. En ignorerad rekommendation kan visas igen vid ett senare tillfälle om den blir relevant.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt