Om optimeringsresultat

Optimeringsresultatet är en uppskattning av hur bra det borde gå för ditt Google Ads-konto utifrån dess inställningar. Optimeringsresultatet anges på en skala mellan 0 och 100 %. Ett resultat på 100 % visar att ditt konto kan fungera optimalt.

Utöver resultatet visas en lista över rekommendationer som kan hjälpa dig att optimera varje kampanj. Varje rekommendation visar hur optimeringsresultatet påverkas (i procent) om du använder den. När du tillämpar eller ignorerar rekommendationerna ändras det övergripande optimeringsresultatet för kontot. Optimeringsresultat är tillgängligt på kampanj-, konto- och förvaltarkontonivå.

Obs! Optimeringsresultat visas endast för aktiva sök-, display- och Shopping-kampanjer. Optimeringsresultatet används inte för att beräkna kvalitetsresultat eller annonsrankning.

Så beräknar Google Ads optimeringsresultatet

Optimeringsresultat beräknas i realtid utifrån statistik, inställningar och status för ditt konto och dina kampanjer, relevant effekt av tillgängliga rekommendationer och information om de senaste rekommendationerna.

Optimeringsresultatet och tillgängliga rekommendationer kan ändras beroende på flera faktorer, som dina inställningar och aktuella trender i ekosystemet för annonsering. När sådana förändringar sker kan du se ett annat resultat och en ny uppsättning rekommendationer.

Använda rekommendationer

Med optimeringsresultatet följer rekommendationer om hur du förbättrar ditt kampanjresultat. Rekommendationerna baseras på tidigare resultat, kampanjinställningar och Googles sökvolym och trender.

Varje rekommendation visas med en beräknad resultatförbättring mellan <0,1 och 100 %. Resultatförbättringen speglar rekommendationens uppskattade effekt på övergripande kampanjmätvärden när detta är möjligt.

Det kan hända att det övergripande optimeringsresultatet sammantaget uppgår till mer än 100 %. Det beror på att vissa rekommendationer, om de används, gör att andra rekommendationer blir ogiltiga.

Om du till exempel använder en rekommendation som ger en resultatförbättring på fem procent förbättras kontots optimeringsresultat med fem procent. Kontot kan nå ett optimeringsresultat på 100 % om du använder eller avvisar alla rekommendationer.

Använd rekommendationer

Rekommendationer kan hjälpa dig att få ut mer av din budget genom att förbättra budgivningen, sökorden och annonserna, vilket sedan kan förbättra kampanjernas övergripande resultat och effektivitet.

När du vill använda en rekommendation klickar du på Visa på rekommendationen och sedan på Använd. För att använda alla rekommendationer av en viss typ klickar du på Använd alla på rekommendationskortet.

Ignorera rekommendationer

Om en viss rekommendation inte verkar relevant för din annonskampanj kan du ignorera den. Ignorera en rekommendation genom att hålla muspekaren över rekommendationens övre högra hörn och klicka på X. Du kan ignorera alla rekommendationer av en viss typ genom att klicka på ikonen med tre punkter 3 dot menu icon på rekommendationskortet och sedan väljaIgnorera alla. Du kan se totalvärdet för de ignorerade rekommendationerna. En ignorerad rekommendation kan visas igen vid ett senare tillfälle om den blir relevant.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt