Om optimeringsresultat

Ditt optimeringsresultat är en uppskattning av hur bra det borde gå för ditt Google Ads-konto utifrån dess inställningar. Optimeringsresultatet visas från 0 % till 100 %, där 100 % innebär att kontot presterar enligt sin fulla potential. 

Tillsammans med resultatet ser du en lista med rekommendationer som kan hjälpa dig att optimera varje kampanj. Varje rekommendation visar hur mycket ditt optimeringsresultat påverkas (i procent) om du tillämpar den. Det övergripande optimeringsresultatet för kontot ändras om du tillämpar eller avvisar dessa rekommendationer. Optimeringsresultat är tillgängligt på kampanj-, konto- och förvaltarkontonivå.

Obs! Optimeringsresultat visas endast för aktiva sökkampanjer. Optimeringsresultatet används inte till kvalitetsresultatet eller annonsrankningen.

Hur Google Ads beräknar optimeringsresultat

Optimeringsresultat beräknas i realtid och baseras på statistik, inställningar och status hos ditt konto och dina kampanjer, relevant påverkan av tillgängliga rekommendationer och din nyaste rekommendationshistorik.

Optimeringsresultat och tillgängliga rekommendationer kan ändras, utifrån faktorer som dina inställningar eller trender i ekosystemet för annonsering. När dessa förändringar sker kan du se ett annat resultat och en ny uppsättning rekommendationer.

Använda rekommendationer

Med optimeringsresultatet följer rekommendationer om hur du förbättrar ditt kampanjresultat. Dessa rekommendationer är baserade på resultathistorik, kampanjinställningar och Googles sökvolym och trender.

Till varje rekommendation hör en resultathöjning, i form av ett värde mellan <0,1 % och 100 %. Resultathöjningen återspeglar den uppskattade effekten av rekommendationen på kampanjens värden totalt, om möjligt. 

Det kan hända att det övergripande resultatet om alla enskilda rekommendationer räknades ihop blir mer än 100. Det beror på att vissa rekommendationer, om de används, gör andra rekommendationer ogiltiga.

Om du till exempel befinner dig på sidan Rekommendationer för kontot och använder en rekommendation som ger en resultathöjning på 5 % så ökar ditt kontos optimeringsresultat med 5 %. Kontot kan nå ett optimeringsresultat på 100 % om du använder eller avvisar alla rekommendationer. 

Använda rekommendationer

Rekommendationer kan ge dig tips på hur du får ut mer av din budget genom att förbättra dina bud, sökord och annonser, vilket kan göra dina kampanjer mer lönsamma och effektiva.

När du vill använda en rekommendation klickar du på Visa på rekommendationen och sedan på Använd. Om du vill använda alla rekommendationer av en viss typ klickar du på Använd alla på rekommendationskortet.

Avvisa rekommendationer

Om en viss rekommendation inte verkar relevant för din annonskampanj kan du avvisa den. Det gör du genom att hålla muspekaren över rekommendationens övre, högra hörn och sedan klicka på X för att avvisa rekommendationen. Om du vill avvisa alla rekommendationer inom en viss typ klickar du på ikonen 3-punkt 3 dot menu icon i rekommendationskortet och klicka sedan på Dismiss all . Du kan se totalvärdet för de avvisade rekommendationerna. En avvisad rekommendation kan visas igen vid ett senare tillfälle om den blir relevant.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?