Skóre optimalizácie

Skóre optimalizácie predstavuje odhad, ako dobre je váš účet Google Ads nastavený na dosahovanie ideálnej výkonnosti. Skóre optimalizácie sa pohybuje v rozsahu od 0 % do 100 %, pričom 100 % znamená, že výkonnosť vášho účtu dosahuje plný potenciál. 

Okrem skóre uvidíte tiež zoznam odporúčaní, ktoré vám pomôžu optimalizovať každú kampaň. Každé odporúčanie zobrazuje, ako výrazne bude ovplyvnené vaše skóre optimalizácie (v percentách), keď ho použijete. Použitie alebo odmietnutie týchto odporúčaní mení celkové skóre optimalizácie vášho účtu. Skóre optimalizácie je dostupné na úrovniach kampane, účtu a účtu správcu.

Poznámka: Skóre optimalizácie sa zobrazuje iba pre aktívne kampane vo Vyhľadávacej sieti. Skóre kvality ani hodnotenie reklamy vaše skóre optimalizácie nepoužíva.

Ako Google Ads vypočítava skóre optimalizácie

Skóre optimalizácie sa vypočítava v reálnom čase na základe štatistík, nastavení a stavu vášho účtu a kampaní, relevantného vplyvu dostupných odporúčaní a histórie nedávnych odporúčaní.

Skóre optimalizácie a dostupné odporúčania sa môžu zmeniť na základe množstva faktorov, ktoré siahajú od nastavení až po trendy v ekosystéme reklám. Keď sa tieto zmeny udejú, môžete vidieť odlišné skóre a novú skupinu odporúčaní.

Práca s odporúčaniami

Pri skóre optimalizácie uvidíte odporúčania, ako zlepšiť výkonnosť vašej kampane. Tieto odporúčania sa zakladajú na histórii výkonnosti, nastaveniach kampane a objeme a trendoch Vyhľadávania Google.

Pri každom odporúčaní sa zobrazuje zvýšenie skóre, ktoré predstavuje hodnotu siahajúcu od < 0,1 % do 100 %. Keď je to možné, zvýšenie skóre odráža odhadovaný vplyv odporúčania na celkové metriky kampane. 

Je možné, že pri spočítaní všetkých individuálnych skóre odporúčaní dosiahne celkové skóre hodnotu viac než 100. Je to spôsobené tým, že použitie niektorých odporúčaní spôsobí stratu platnosti niekoľkých iných odporúčaní.

Ak sa napríklad nachádzate na stránke odporúčaní pre svoj účet a použijete odporúčanie, pri ktorom sa uvádza zvýšenie skóre o 5 %, skóre optimalizácie vášho účtu sa zvýši o 5 %. Váš účet môže dosiahnuť skóre optimalizácie na úrovni 100 % použitím alebo odmietnutím všetkých odporúčaní. 

Použitie odporúčaní

Odporúčania vám pomôžu využiť váš rozpočet účinnejšie tak, že zlepšíte svoje cenové ponuky, kľúčové slová a reklamy, čo môže zvýšiť vašu celkovú výkonnosť a účinnosť vašich kampaní.

Ak chcete použiť odporúčanie, pri odporúčaní, ktoré chcete použiť, kliknite na tlačidlo Zobraziť a potom na tlačidlo Použiť. Ak chcete použiť všetky odporúčania konkrétneho typu, kliknite na karte odporúčania na tlačidlo Použiť všetky.

Odmietnutie odporúčaní

Ak sa odporúčanie pre vašu reklamnú kampaň nezdá relevantné, odmietnite ho. Ak chcete odporúčanie odmietnuť, umiestnite kurzor myši na pravý horný roh odporúčania a odmietnite ho kliknutím na možnosť X. To dismiss all recommendations within a specific type, click the 3-dot icon 3 dot menu icon in the recommendation card, and then click Dismiss all. Uvidíte celkové skóre pripísané odmietnutým odporúčaniam. Ak bude odmietnuté odporúčanie po istom čase relevantné, môže sa zobraziť znova.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?