Skóre optimalizácie

Skóre optimalizácie predstavuje odhad toho, ako dobre je váš účet Google Ads nastavený na dosahovanie ideálnej výkonnosti. Skóre optimalizácie sa pohybuje v rozsahu od 0 do 100 %, pričom 100 % znamená, že váš účet môže naplno využívať svoj potenciál.

Okrem skóre uvidíte tiež zoznam odporúčaní, ktoré vám pomôžu optimalizovať jednotlivé kampane. Každé odporúčanie zobrazuje, ako výrazne bude ovplyvnené vaše skóre optimalizácie (v percentách), keď ho použijete. Použitie alebo odmietnutie týchto odporúčaní mení celkové skóre optimalizácie vášho účtu. Skóre optimalizácie je dostupné na úrovniach kampane, účtu a účtu správcu.

Poznámka: Skóre optimalizácie sa zobrazuje iba pre aktívne kampane vo vyhľadávaní, obsahové kampane a nákupné kampane. Pomocou skóre optimalizácie sa nevypočítava skóre kvality ani hodnotenie reklamy.

Ako Google Ads vypočítava skóre optimalizácie

Skóre optimalizácie sa vypočítava v reálnom čase na základe štatistík, nastavení a stavu vášho účtu a kampaní, relevantného vplyvu dostupných odporúčaní a histórie nedávnych odporúčaní.

Skóre optimalizácie a dostupné odporúčania sa môžu meniť na základe množstva faktorov od nastavení až po trendy v ekosystéme reklám. Keď sa tieto zmeny udejú, môžete vidieť odlišné skóre a novú skupinu odporúčaní.

Práca s odporúčaniami

Pri skóre optimalizácie uvidíte odporúčania, ako zlepšiť výkonnosť vašej kampane. Tieto odporúčania sú založené na histórii výkonnosti, nastaveniach kampane a objeme a trendoch Vyhľadávania Google.

Pri každom odporúčaní sa zobrazuje zvýšenie skóre, ktoré predstavuje hodnotu v rozsahu od < 0,1 do 100 %. Keď je to možné, zvýšenie skóre odráža odhadovaný vplyv odporúčania na celkové metriky kampane.

Je možné, že pri spočítaní všetkých individuálnych skóre odporúčaní dosiahne celkové skóre hodnotu viac než 100. Je to spôsobené tým, že použitie niektorých odporúčaní spôsobí stratu platnosti niekoľkých iných odporúčaní.

Ak sa napríklad nachádzate na stránke odporúčaní pre svoj účet a použijete odporúčanie, pri ktorom sa uvádza zvýšenie skóre o 5 %, skóre optimalizácie vášho účtu sa zvýši o 5 %. Váš účet môže dosiahnuť skóre optimalizácie na úrovni 100 % použitím alebo odmietnutím všetkých odporúčaní.

Použiť odporúčania

Odporúčania vám pomôžu využiť váš rozpočet účinnejšie tým, že zlepšíte svoje ponuky, kľúčové slová a reklamy, čo môže zvýšiť vašu celkovú výkonnosť a účinnosť vašich kampaní.

Ak chcete odporúčanie použiť, kliknite pri danom odporúčaní na Zobraziť a potom na Použiť. Ak chcete použiť všetky odporúčania konkrétneho typu, kliknite na karte odporúčaní na Použiť všetky.

Odmietnutie odporúčaní

Ak sa odporúčanie pre vašu reklamnú kampaň nezdá relevantné, môžete ho odmietnuť. Ak chcete odporúčanie odmietnuť, umiestnite kurzor myši nad pravý horný roh odporúčania a odmietnite ho kliknutím na X. Ak chcete odmietnuť všetky odporúčania konkrétneho typu, kliknite na karte odporúčaní na trojbodkovú ikonu 3 dot menu icon a potom na Odmietnuť všetko. Uvidíte celkové skóre pripísané odmietnutým odporúčaniam. Ak bude odmietnuté odporúčanie po istom čase relevantné, môže sa zobraziť znova.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory