O ocjeni optimizacije

Ocjena optimizacije procjena je toga u kolikoj je mjeri vaš Google Ads račun postavljen za izvođenje. Ocjena optimizacije kreće se od 0% do 100%, pri čemu 100% znači da vaš račun može postići najbolju moguću izvedbu.

Uz ocjenu vidjet ćete popis preporuka koje vam mogu pomoći da optimizirate svaku kampanju. Svaka preporuka pokazuje u kolikoj će mjeri na ocjenu optimizacije utjecati primjena te preporuke (izraženo u postocima). Primjena ili odbacivanje navedenih preporuka mijenja ukupnu ocjenu optimizacije vašeg računa. Ocjena optimizacije dostupna je na razinama kampanje, računa i računa upravitelja.

Napomena: ocjena optimizacije prikazuje se samo za aktivne pretraživačke kampanje, kampanje na prikazivačkoj mreži i Shopping kampanje. Ocjena optimizacije ne upotrebljava se za vašu ocjenu kvalitete ni za rang oglasa.

Kako Google Ads izračunava ocjenu optimizacije

Ocjena optimizacije izračunava se u stvarnom vremenu, na temelju statističkih podataka, postavki te statusa računa i kampanja, relevantnog utjecaja dostupnih preporuka i povijesti nedavnih preporuka.

Ocjena optimizacije i dostupne preporuke mogu se izmijeniti na temelju brojnih čimbenika, od vaših postavki do trendova u ekosustavu oglasa. Možda ćete vidjeti drugačiju ocjenu i novi skup preporuka kada se te izmjene dogode.

Rad s preporukama

Ocjena optimizacije sadrži preporuke o tome kako poboljšati izvedbu kampanje. Te se preporuke temelje na povijesti izvedbe, postavkama kampanje te opsegu i trendovima Google pretraživanja.

Svaka preporuka sadrži povećanje ocjene, što je vrijednost u rasponu od < 0,1% do 100%. Povećanje ocjene odražava procijenjeni učinak preporuke na sveukupne mjerne podatke kampanje, kada je to moguće.

Ako se sve pojedinačne ocjene preporuka zbroje, moguće je da ukupna ocjena iznosi više od 100. To se događa zbog toga što se primjenom nekih preporuka poništava nekoliko drugih preporuka.

Na primjer, kada se nalazite na stranici preporuka za svoj račun i primijenite preporuku koja sadrži povećanje ocjene od 5%, ocjena optimizacije vašeg računa povećava se za 5%. Vaš račun može postići ocjenu optimizacije od 100% primjenom ili odbacivanjem svih preporuka.

Primjena preporuka

Preporuke vam mogu pomoći da bolje iskoristite svoj proračun poboljšavanjem licitiranja, ključnih riječi i oglasa, što može poboljšati ukupnu izvedbu i učinkovitost kampanja.

Da biste primijenili preporuku, kliknite Prikaži na preporuci koju želite upotrijebiti, a zatim kliknite Primijeni. Da biste primijenili sve preporuke unutar određene vrste, na kartici preporuka kliknite Primijeni sve.

Odbacivanje preporuka

Ako se preporuka ne čini relevantnom za vašu oglasnu kampanju, možete je odbaciti. Da biste odbacili preporuku, zadržite pokazivač iznad gornjeg desnog kuta preporuke, a zatim kliknite X. Da biste odbacili sve preporuke određene vrste, kliknite ikonu s tri točke 3 dot menu icon na kartici preporuka, a zatim kliknite Odbaci sve. Možete vidjeti ukupnu ocjenu koja se pripisuje odbačenim preporukama. Odbačena preporuka može se ponovno prikazati nakon određenog razdoblja ako tada postane relevantna.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem