Skóre optimalizace

Skóre optimalizace je odhad toho, jak dobře si váš účet Google Ads pravděpodobně povede. Skóre optimalizace má rozsah od 0 do 100 %, přičemž 100 % znamená, že váš účet plně využívá svůj potenciál.

Kromě tohoto skóre uvidíte seznam doporučení, která vám mohou pomoci optimalizovat jednotlivé kampaně. Každé doporučení ukazuje, jak procentuálně velký bude dopad na vaše skóre optimalizace, když toto doporučení uplatníte. Využití nebo odmítnutí těchto doporučení změní celkové skóre optimalizace vašeho účtu. Skóre optimalizace je dostupné na úrovni kampaně, účtu a účtu správce.

Poznámka: Skóre optimalizace se zobrazuje pouze u aktivních kampaní ve Vyhledávací a Obsahové síti a v Nákupech Google. Nevyužívá se v hodnocení reklam ani ve skóre kvality.

Jak Google Ads počítá skóre optimalizace

Skóre optimalizace se počítá v reálném čase na základě statistik, nastavení a stavu vašeho účtu a kampaní, relevantního dopadu dostupných doporučení a historie nedávných doporučení.

Skóre optimalizace a dostupná doporučení se mohou měnit na základě mnoha faktorů, od nastavení až po trendy v ekosystému reklam. Když k těmto změnám dojde, může se vám ukázat jiné skóre a nová sada doporučení.

Práce s doporučeními

Ke skóre optimalizace se vztahují doporučení ohledně toho, jak zvýšit výkon vaší kampaně. Tato doporučení jsou založena na historii výkonu, nastavení kampaně a trendech a objemu vyhledávání Google.

U každého doporučení je uvedena hodnota nárůstu skóre s rozsahem od < 0,1 % po 100 %. Když je to možné, nárůst skóre uvádí odhadovaný dopad doporučení na celkové metriky kampaně.

Může se stát, že celkové skóre, které byste získali sečtením skóre všech jednotlivých doporučení, bude vyšší než 100. Důvodem je, že když některá doporučení použijete, dojde tím k vyloučení některých jiných doporučení.

Když se například nacházíte na stránce Doporučení vašeho účtu a použijete doporučení s 5% nárůstem skóre, skóre optimalizace vašeho účtu se zvýší o 5 %. Váš účet může použitím nebo odmítnutím všech doporučení dosáhnout skóre optimalizace 100 %.

Použít doporučení

Doporučení vám mohou pomoci lépe využít rozpočet díky lepším nabídkám, klíčovým slovům a reklamám, což může celkově zvýšit výkon a efektivitu kampaní.

Chcete-li použít doporučení, klikněte u něj na Zobrazit a pak na Použít. Chcete-li použít všechna doporučení určitého druhu, klikněte na kartě s doporučeními na možnost Použít vše.

Odmítnutí doporučení

Pokud se doporučení nezdá být pro vaši reklamní kampaň relevantní, můžete ho odmítnout. Doporučení odmítnete umístěním kurzoru do pravého horního rohu doporučení a kliknutím na X. Všechna doporučení určitého typu odmítnete kliknutím na ikonu tří teček 3 dot menu icon na kartě doporučení a následně na položku Odmítnout vše. Můžete vidět celkové skóre přičítané odmítnutým doporučením. Odmítnuté doporučení se po určité době může znovu objevit, pokud by bylo opět relevantní.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory