Skóre optimalizace

Skóre optimalizace je odhad toho, jak dobře si váš účet Google Ads pravděpodobně povede. Počítá se v rozsahu od 0 do 100 %, přičemž 100 % znamená, že váš účet plně využívá svůj potenciál.

Kromě tohoto skóre uvidíte seznam doporučení, která vám mohou pomoci optimalizovat jednotlivé kampaně. Každé doporučení ukazuje, jak procentuálně velký bude dopad na vaše skóre optimalizace, když toto doporučení uplatníte. Využití nebo odmítnutí těchto doporučení změní celkové skóre optimalizace vašeho účtu. Skóre optimalizace je dostupné na úrovni kampaně, účtu a účtu správce.

Poznámka: Skóre optimalizace se zobrazuje pouze u aktivních kampaní ve Vyhledávací a Obsahové síti a v Nákupech Google. Nevyužívá se v hodnocení reklam ani ve skóre kvality.

Jak Google Ads počítá skóre optimalizace

Skóre optimalizace se počítá v reálném čase na základě statistik, nastavení a stavu vašeho účtu a kampaní, relevantního dopadu dostupných doporučení a historie nedávných doporučení.

Skóre optimalizace a dostupná doporučení se mohou měnit na základě mnoha faktorů, od nastavení až po trendy v ekosystému reklam. Když k těmto změnám dojde, může se vám ukázat jiné skóre a nová sada doporučení.

Zaměření skóre optimalizace

Skóre optimalizace a doporučení se zaměřují na vaše obchodní cíle, jako je získání co nejvíce konverzí nebo co největší hodnoty konverze. Doporučení se řídí jedinečnými údaji z vašich kampaní a předpovědními modely Google. V určitém účtu nebo kampani se zobrazí pouze v případě, že mohou plnění příslušného obchodního cíle pomoci.

Skóre optimalizace dokáže cíl vaší kampaně určit z používané strategie nabídek. Pokud kampaň používá optimální plně automatizovanou strategii chytrých nabídek, je váš cíl jasně vyjádřen. Jestliže kampaň takovou strategii nevyužívá, je její cíl odvozen z doporučené strategie chytrých nabídek, která je založena na údajích o vašem účtu a kampani.

Příklad:
 • Pokud kampaň používá strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS), je skóre optimalizace zaměřeno na zvýšení hodnoty konverzí při zachování podobné návratnosti investic. Může jít například o rozšiřování cílení a o kontrolu, zda není získávání dalších konverzí s vysokou hodnotou omezováno rozpočtem.
 • Jestliže kampaň používá strategii maximalizace počtu kliknutí a vykazuje konverze, může se vám zobrazit doporučení, abyste přešli na strategii chytrých nabídek zaměřenou na výkon, jako je cílová CPA. Díky tomu byste totiž mohli získat více konverzí.

Své skóre optimalizace můžete dále personalizovat. Odvozený cíl výkonu lze změnit tím, že uvedete konkrétní cíl výkonu, tedy získání co největšího počtu konverzí, co největší hodnoty konverze, dosažení cílové CPA, cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) nebo cílového podílu zobrazení. Pomocí nastavení Zahrnout do sloupce Konverze můžete podle svých obchodních cílů určit, které konverze mají být k optimalizaci používány.

Pokud si chcete skóre prohlédnout, podívejte se v účtu Google Ads na stránku Doporučení.

V horní části stránky najdete několik informací o skóre optimalizace:

 1. Zaměření skóre optimalizace, tedy konverze, podíl zobrazení, kliknutí atd.
 2. Základ vašeho zaměření – buď nastavená strategie nabídek, nebo doporučení služby Google Ads.
 3. Barevná ikona stavu:
  • Zelené zatržítko Funkce doporučení | Zelené zaškrtnutí znamená, že služba Google Ads rozumí vaší strategii nabídek a zaměřuje se na cíl, který je na ní založený.
  • Žlutý otazník Funkce doporučení | Žlutý otazník znamená, že Google Ads vaší strategii nerozumí a zaměření funguje na základě doporučení.
  • Červené mínus Funkce doporučení | Červená značka chyby znamená, že máte skóre optimalizace ve výchozím nastavení zaměřeno na konverze. Můžete to změnit, když nastavíte jinou strategii nabídek.

Optimization score focus [UI screen]

Nastavte měření konverzí tak, aby odpovídalo vašim cílům, a zvolte takové strategie chytrých nabídek, které těmto cílům co nejlépe odpovídají. Další informace o tom, jak nastavit měření konverzí

Práce s doporučeními

Ke skóre optimalizace se vztahují doporučení ohledně toho, jak zvýšit výkon vaší kampaně. Tato doporučení jsou založena na historii výkonu, nastavení kampaně a trendech a objemu vyhledávání Google.

U každého doporučení je uvedena hodnota nárůstu skóre s rozsahem od < 0,1 % po 100 %. Když je to možné, nárůst skóre uvádí odhadovaný dopad doporučení na celkové metriky kampaně.

Může se stát, že celkové skóre, které byste získali sečtením skóre všech jednotlivých doporučení, bude vyšší než 100. Důvodem je, že když některá doporučení použijete, dojde tím k vyloučení některých jiných doporučení.

Když se například nacházíte na stránce Doporučení vašeho účtu a použijete doporučení s 5% nárůstem skóre, skóre optimalizace vašeho účtu se zvýší o 5 %. Váš účet může použitím nebo odmítnutím všech doporučení dosáhnout skóre optimalizace 100 %.

Použít doporučení

Doporučení vám mohou pomoci lépe využít rozpočet díky lepším nabídkám, klíčovým slovům a reklamám, což může celkově zvýšit výkon a efektivitu kampaní.

Chcete-li použít doporučení, klikněte u něj na Zobrazit a pak na Použít. Chcete-li použít všechna doporučení určitého druhu, klikněte na kartě s doporučeními na možnost Použít vše.

Odmítnutí doporučení

Pokud se doporučení nezdá být pro vaši reklamní kampaň relevantní, můžete ho odmítnout. Umístěte kurzor do jeho pravého horního rohu a klikněte na X. Všechna doporučení určitého typu odmítnete kliknutím na ikonu tří teček 3 dot menu icon na kartě doporučení a na položku Odmítnout vše. Uvidíte i celkové skóre, které systém odmítnutým doporučením přičítá. Odmítnuté doporučení se po určité době může znovu objevit, pokud by bylo opět relevantní.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory