Всичко за рейтинга за оптимизиране

Рейтингът за оптимизиране показва прогнозната ефективност на профила Ви в Google Ads. Стойностите му са между 0% и 100%, като 100% означава, че ефективността на профила Ви е достигнала пълния си потенциал.

Заедно с рейтинга ще виждате и списък с препоръки, които могат да Ви помогнат да оптимизирате всяка кампания. Във всяка препоръка е показано въздействието (в проценти), което прилагането й ще окаже върху рейтинга за оптимизиране. Прилагането или отхвърлянето на тези препоръки променя общия рейтинг за оптимизиране на профила Ви. Рейтингът за оптимизиране е налице на ниво кампания, профил и профил на мениджър.

Забележка: Рейтингът за оптимизиране се показва само за активни кампании в мрежата за търсене и такива за Пазаруване. Рейтингът за оптимизиране не се използва от качествения рейтинг или рекламния Ви ранг.

Как Google Ads изчислява рейтинга за оптимизиране

Рейтингът за оптимизиране се изчислява в реално време въз основа на статистическите данни, настройките и състоянието на профила и кампаниите Ви, съответното въздействие на наличните препоръки, както и историята на скорошните препоръки.

Рейтингът за оптимизиране и наличните препоръки могат да се променят въз основа на много фактори – от настройките Ви до тенденциите в рекламната екосистема. Възможно е да виждате различен рейтинг и нов набор от препоръки при настъпване на такива промени.

Работа с препоръките

Рейтингът за оптимизиране включва препоръки как да подобрите ефективността на кампанията си. Те се основават върху досегашната ефективност, настройките на кампаниите и обема и тенденциите на търсенето с Google.

Всяка препоръка включва увеличение на рейтинга, което е стойност в интервала от по-малко от 0,1% до 100%. Това увеличение отразява прогнозното въздействие на препоръката върху общите показатели на кампаниите, когато е възможно.

Възможно е общият рейтинг, получен от сумирането на стойностите от всички отделни препоръки, да надхвърли 100%. Това е така, защото след прилагането на някои препоръки някои други препоръки ще станат невалидни.

Например, когато сте в страницата „Препоръки“ за профила си и приложите препоръка с увеличение на рейтинга с 5%, рейтингът за оптимизиране на профила Ви се увеличава с 5%. Профилът Ви може да достигне рейтинг за оптимизиране от 100%, като приложите или отхвърлите всички препоръки.

Прилагане на препоръките

Препоръките могат да Ви помогнат да се възползвате по-добре от бюджета си, като подобрят офертите, ключовите думи и рекламите Ви, което може да увеличи цялостната ефективност и ефикасност на кампаниите Ви.

За да приложите препоръка, кликнете върху Преглед за препоръката, която искате да използвате, след което – върху Прилагане. За да приложите всички препоръки от конкретен тип, кликнете върху Прилагане на всички в картата с препоръки.

Отхвърляне на препоръки

Ако дадена препоръка не изглежда уместна за рекламната Ви кампания, можете да я отхвърлите. За целта задръжте курсора на мишката върху горния десен ъгъл на препоръката, след което кликнете върху X, за да я отхвърлите. За да отхвърлите всички препоръки от конкретен тип, кликнете върху иконата с три точки 3 dot menu icon в картата с препоръки и след това – върху Отхвърляне на всички. Можете да видите общия рейтинг на отхвърлените препоръки. Отхвърлената препоръка може да се покаже отново след известно време, ако тогава стане уместна.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си