Рейтинг за оптимизиране: Определение

Рейтингът за оптимизиране показва прогнозната ефективност на профила Ви в Google Ads. Можете да видите рейтинга си за оптимизиране (измерван по скала от 1% до 100%) и наличните препоръки на страницата „Препоръки“ в профила си.

Забележка
Рейтингът за оптимизиране се показва само за активни кампании в мрежата за търсене. Рейтингът за оптимизиране не се използва от качествения рейтинг или рекламния Ви ранг.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?