Рейтинг за оптимизиране: Определение

Рейтингът за оптимизиране показва прогнозната ефективност на профила Ви в Google Ads. Стойностите му са между 0% и 100%, като 100% означава, че ефективността на профила Ви е достигнала пълния си потенциал.

Заедно с рейтинга ще виждате и списък с препоръки, които могат да Ви помогнат да оптимизирате всяка кампания. Във всяка препоръка е показано въздействието (в проценти), което прилагането ѝ ще окаже върху рейтинга за оптимизиране. Прилагането или отхвърлянето на тези препоръки променя общия рейтинг за оптимизиране на профила Ви. Рейтингът за оптимизиране е налице на ниво кампания, профил и профил на мениджър.

Забележка: Рейтингът за оптимизиране се показва само за активни кампании в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и за Пазаруване. Рейтингът за оптимизиране не се използва от качествения рейтинг или рекламния Ви ранг.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false