Tài khoản người quản lý trong trải nghiệm Google Ads mới

Các tính năng độc quyền cho tài khoản người quản lý

Các tính năng mới này hiện đang có sẵn trong tài khoản người quản lý cùng với hầu hết các tính năng của tài khoản người quản lý mà bạn thường sử dụng:

  • Tìm thông tin về tất cả các tài khoản của bạn trên trang Tài khoản mới
  • Trang tổng quan hiển thị tóm tắt về dữ liệu hiệu suất cho các tài khoản được quản lý
  • Chuyển đổi đơn vị tiền tệ cho các tài khoản sử dụng các loại đơn vị tiền tệ khác với tài khoản người quản lý
  • Chế độ xem thứ bậc hiển thị toàn bộ cấu trúc tài khoản của bạn
  • Hủy các tài khoản được quản lý ngay từ tài khoản người quản lý
  • Xem tất cả đề xuất có sẵn trên các tài khoản được quản lý của bạn trên trang Đề xuất mới

Các lợi ích khác

Chúng tôi đã sử dụng phản hồi của bạn để làm cho trải nghiệm Google Ads mới dễ sử dụng hơn.  Ngoài các tính năng mới ở trên, bạn sẽ thấy những cải tiến tài khoản sau:

  • Chế độ xem bảng toàn trang: Dễ dàng xem dữ liệu bằng cách mở rộng các bảng sang chế độ xem toàn trang và ẩn các thanh điều hướng.
  • Chuyển đổi giữa các tài khoản: Bộ chọn tài khoản đã di chuyển lên đầu trang, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau.
  • Trang chủ mặc định tùy chỉnh: Tùy chỉnh trang chủ của bạn bằng cách chọn các mô-đun hiệu suất bạn muốn xem.
  • Cột tùy chỉnh ở cấp quảng cáo và từ khóa: Áp dụng cột tùy chỉnh bạn đã lưu trong tài khoản của mình vào phần Quảng cáo và Từ khóa trong tài khoản.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố