Správa responzívnych obsahových reklám

Responzívne obsahové reklamy nahrádzajú responzívne reklamy ako predvolený typ reklamy v Obsahovej sieti. Tieto reklamy zahŕňajú všetky funkcie responzívnych reklám, umožňujú používanie viacerých podkladov každého typu a poskytujú väčšiu kontrolu nad vašimi reklamami. Ak máte zobrazujúce sa responzívne reklamy, dostanete výzvu, aby ste ich uložili ako responzívne obsahové reklamy.

Responzívne obsahové reklamy predstavujú typ reklamy z podkladov. Znamená to, že ich môžete vytvoriť nahraním svojich podkladov (obrázkov, textu nadpisu, log a popisov). Google tieto podklady skombinuje a vygeneruje reklamy tak, aby dojem používateľov v čase zobrazenia bol čo najlepší.

V tomto článku uvádzame osvedčené postupy na správu responzívnych obsahových reklám.

Správa podkladov

Obrázky

Obrázok je najdôležitejšou časťou reklamy. Pomáha ľuďom pochopiť vašu firmu, výrobok a značku. Používajte iba kvalitné obrázky, ktorých stredobodom je vaša firma, produkt alebo značka. Môžete nahrať až 15 marketingových obrázkov, ktoré použijete vo svojich responzívnych obsahových reklamách. Vyhnite sa používaniu:

 • rozmazaných obrázkov;
 • skreslených alebo zle zaostrených obrázkov;
 • obrázkov zahŕňajúcich zrkadlový obraz;
 • nevýrazných farieb, invertovaných farieb alebo nadmerného množstva filtrov;
 • obrázkov s orámovaním;
 • koláží;
 • obrázkov so zloženými digitálnymi pozadiami;
 • prekrytým textom na vašich obrázkoch, ktorý môže byť pri menších veľkostiach náročné prečítať.

Logá

Logá sú nepovinné a môžete nahrať až 5 rôznych log. Ak sa rozhodnete neposkytnúť logo, Google poskytne neutrálnu ikonu, napríklad zemeguľu alebo prvé písmeno názvu vašej značky. Pri poskytovaní loga nezabúdajte na tieto pokyny:

 • Môžete nahrať logo s pomerom strán 1 : 1 alebo 4 : 1 (odporúča sa nahrať logo v oboch formátoch).
 • Nezabudnite logo správne vycentrovať a orezať.
 • V logu sa vyhnite akémukoľvek malému textu alebo ďalším „ozdobám“.
 • Biele pozadia sú prijateľné, no odporúča sa použiť priehľadné pozadie.
 • Akékoľvek medzery alebo odsadenie by nemali presiahnuť jednu šestnástinu loga. Ak má napríklad vaše logo rozmer 400 x 400 pixelov, odsadenie by nemalo byť širšie než 25 pixelov.

Popisy

Pre svoju značku alebo výrobok môžete vytvoriť až päť popisov. Každý môže mať najviac 90 znakov. Popis zvyčajne sprevádza nadpis (popísaný nižšie), a preto by mal byť napísaný tak, aby ho dopĺňal. Pomocou popisu poskytnite ďalšie podrobnosti a zdôraznite tak svoju hodnotovú ponuku.

Nadpisy

Pre svoje responzívne obsahové reklamy môžete nahrať až 5 rôznych nadpisov, pričom každý z nich môže mať 25 znakov. Ak chcete zabezpečiť maximálnu výkonnosť, ubezpečte sa, že každý váš nadpis bude obsahovať jedinečné reklamné posolstvo. Použite informatívne nadpisy, ktoré jasne vystihnú vašu hodnotovú ponuku.

Zvážte nasledujúce rady:

 • Interpunkčné znamienko na konci nadpisu nie je nevyhnutné.
 • Vyhnite sa opakovaniu textu zo svojho popisu.
 • V nadpise nepoužívajte názov svojej firmy.

Dlhý nadpis

V dlhom nadpise máte k dispozícii 90 znakov na opísanie hodnotovej ponuky vašej značky alebo produktu. Snažte sa vymyslieť niečo, čo bude pre používateľov zaujímavé a užitočné. V závislosti od toho, kde sa vaša reklama zobrazí, sa môže váš dlhý nadpis zobraziť bez doplnkového textu popisu. Ubezpečte sa, že dlhý nadpis dáva zmysel aj samostatne a jeho posolstvo je jedinečné.

Pridanie informačného kanála pre dynamický remarketing

Prepojenie kampane s informačným kanálom má zvyčajne za následok lepší dojem používateľov. Kvalita informácií o produkte, ktoré poskytnete, môže pomôcť rozhodnúť, kto bude mať najväčší záujem o zobrazenie vašich reklám, a poskytnutie obsiahleho kvalitného informačného kanála môže viesť k relevantnejším reklamám. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť reklamy pre dynamický remarketing.

Sila reklamy

Sila reklamy odhaduje relevanciu, množstvo a rozmanitosť obsahu reklamy. Uistite sa, že je obsah vašej reklamy relevantný a jedinečný. Môže vám to pomôcť zobraziť vhodnú reklamu potenciálnym zákazníkom a zvýšiť výkonnosť reklamy.

Ide o indikátor celkového hodnotenia a kvality responzívnej obsahovej reklamy. Toto hodnotenie je založené na množstve a rozmanitosti podkladov. Pridaním väčšieho počtu jedinečných podkladov môžete zvýšiť toto hodnotenie a pravdepodobnosť vygenerovania tej najlepšej kreatívy, ktorú predložíte svojim zákazníkom. Zobrazuje sa ako stĺpec v prehľade reklám v novom prostredí služby Google Ads. Sila reklamy má ďalšie dva komponenty:

 1. Ďalší krok: účinné odporúčanie alebo ďalší krok na zlepšenie nastavenia reklamy.
 2. Kvalita podkladu: hodnotenia kvality pre každý z troch hlavných typov podkladov (Obrázky, Krátke nadpisy, Popisy).

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory