Zarządzanie elastycznymi reklamami displayowymi

Elastyczne reklamy displayowe zastąpią reklamy elastyczne jako domyślny typ reklamy w sieci reklamowej. Obejmują one wszystkie funkcje reklam elastycznych, umożliwiają zastosowanie wielu zasobów różnego rodzaju i zapewniają większą kontrolę nad reklamami. Jeśli masz aktywne reklamy elastyczne, poprosimy Cię o zapisanie ich w formacie elastycznych reklam displayowych.

Elastyczna reklama displayowa to typ reklamy opartej na zasobach. Oznacza to, że reklamodawca przesyła zasoby (obrazy, tekst nagłówka, logo i teksty reklamy), a Google generuje reklamy, łącząc te elementy tak, by jak najlepiej odpowiadały potrzebom użytkowników.

W tym artykule znajdziesz sprawdzone metody zarządzania elastycznymi reklamami displayowymi.

Zarządzanie zasobami

About responsive display ads

Obrazy

Obraz jest najważniejszym elementem reklamy, bo pomaga użytkownikom poznać firmę, produkt i markę. Korzystaj tylko z obrazów wysokiej jakości, które jednoznacznie przedstawiają firmę, produkt lub markę. Możesz przesłać maksymalnie 15 obrazów marketingowych do wykorzystania w elastycznych reklamach displayowych. Staraj się unikać:

 • niewyraźnych obrazów;
 • krzywych / zniekształconych obrazów;
 • obrazów zawierających lustrzane odbicie;
 • bladych lub odwróconych kolorów, zbyt wielu filtrów;
 • obrazów z ramkami;
 • kolaży;
 • obrazów z niejednorodnym tłem cyfrowym;
 • tekstu nałożonego na obraz, ponieważ może być trudny do odczytania na mniejszych ekranach.

Logo

Logo jest opcjonalne. Możesz przesłać maksymalnie pięć różnych logo. Jeśli zdecydujesz się nie przesyłać logo, Google zastosuje neutralną ikonę, np. kulę ziemską lub pierwszą literę Twojej nazwy marki. Jeśli przesyłasz logo, pamiętaj o następujących zasadach:

 • Możesz przesłać logo o współczynniku proporcji 1:1 lub 4:1 (zalecamy przesłanie logo w obu tych formatach).
 • Logo powinno być wycentrowane i dobrze przycięte.
 • Unikaj dodawania do logo tekstu napisanego małymi literami lub dodatkowych ozdobników.
 • Białe tło jest dopuszczalne, ale zaleca się stosowanie tła przezroczystego.
 • Biała przestrzeń lub wypełnienie nie powinny przekraczać 1/16 rozmiaru logo. Przykład: jeśli logo ma wymiary 400 x 400 pikseli, wypełnienie może mieć maksymalnie 25 pikseli szerokości.

Teksty reklamy

Możesz utworzyć maksymalnie pięć tekstów reklamy związanych z marką lub produktem – każdy z nich może mieć do 90 znaków. Tekst reklamy jest zwykle wyświetlany z nagłówkiem i powinien go uzupełniać (więcej informacji poniżej). Wykorzystaj go, by podać dodatkowe szczegóły o zaletach Twojej oferty.

Nagłówki

Do wykorzystania w elastycznych reklamach displayowych możesz przesłać maksymalnie 5 różnych nagłówków zawierających po 30 znaków. Aby zapewnić największą skuteczność, każdy z nich powinien zawierać unikalną treść. Uwzględnij w nich istotne informacje i jasno określ swoją propozycję wartości.

Weź pod uwagę następujące kwestie:

 • Interpunkcja na końcu nagłówka nie jest konieczna.
 • Unikaj powtarzania w nagłówku tekstu reklamy.
 • Nie używaj w nagłówku nazwy firmy.

Długi nagłówek

Długi nagłówek może składać się z 90 znaków opisujących propozycję wartości marki lub produktu. Spróbuj wymyślić coś, co będzie interesujące i przydatne dla użytkowników. W zależności od miejsca wyświetlania reklamy długi nagłówek może się wyświetlać bez dodatkowego tekstu reklamy. Napisz go tak, by mógł być wyświetlany samodzielnie i zawierał niepowtarzalną treść.

Dodaj plik danych remarketingu dynamicznego

Połączenie kampanii z plikiem danych skutkuje zwykle poprawą wrażeń użytkowników. Jakość podanych przez Ciebie informacji o produktach może pomóc w określeniu, kto będzie najbardziej zainteresowany Twoimi reklamami, a przesłanie pełnego pliku danych o wysokiej jakości pozwala wyświetlać trafniejsze reklamy. Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć reklamy do remarketingu dynamicznego

Informacje o etykietach skuteczności

Poszczególne zasoby kreacji przesyłane przez Ciebie na potrzeby kampanii będą uzyskiwać różne wyniki, które z czasem zaczną być dla Ciebie widoczne. Gdy zasoby będą wyświetlane wystarczająco długo, aby udało się nam zebrać o nich dane istotne statystycznie, w raporcie o zasobach pojawi się etykieta skuteczności. Określa ona skuteczność poszczególnych zasobów (tekstów reklamy, nagłówków i obrazów) na podstawie zgromadzonych danych. Podczas edytowania reklamy może Ci się obok dowolnego zasobu pojawić powiadomienie Niska skuteczność. Narzędzie Google Ads pomoże Ci wtedy wprowadzić niezbędne zmiany, które zapewnią lepszą optymalizację zestawu zasobów.

Skuteczność reklamy

Skuteczność reklamy to wskaźnik, który szacuje trafność, ilość i różnorodność treści reklamy. Jeśli dbasz o to, aby reklama zawierała odpowiednie, niepowtarzalne treści, możesz wyświetlać potencjalnym klientom właściwą reklamę i zwiększać jej skuteczność.

Skuteczność reklamy to ogólna ocena i wskaźnik postępu elastycznych reklam displayowych. Ocena zależy od liczby i różnorodności zasobów. Dzięki dodaniu większej liczby unikatowych zasobów możesz poprawić ocenę oraz zwiększyć szanse na pokazanie swoim klientom najlepszej kreacji. Ocena wyświetla się jako kolumna w raporcie reklam w nowej wersji Google Ads. Więcej informacji o skuteczności reklamy

Oprócz niej informacje na temat skuteczności reklamy przekazują jeszcze dwa inne elementy:

 1. Kolejny krok: ta sekcja zawiera jedną skuteczną rekomendację lub zalecane działanie, które pozwoli ulepszyć konfigurację reklam.
 2. Postępy zasobu: w tej sekcji znajdziesz oceny postępów każdego z trzech głównych typów zasobów reklamowych: grafik, krótkich nagłówków i tekstów reklamy.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem