เกี่ยวกับ Brand Lift

Brand Lift ใช้ไม่ได้กับบัญชี Google Ads ทุกบัญชี โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายดูแลลูกค้าของ Google หากต้องการใช้ Brand Lift คุณจะใช้ Brand Lift ในบัญชีไม่ได้หากไม่มีตัวแทนดังกล่าว

การสำรวจ Brand Lift เป็นเครื่องมือฟรีสำหรับวัดประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแคมเปญวิดีโอได้

Brand Lift ช่วยคุณปรับแคมเปญให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดได้ด้วยการมุ่งเน้นที่เมตริก เช่น การจําโฆษณาได้ การรับรู้ถึงแบรนด์ และการพิจารณา (ไม่ใช่เมตริกแบบดั้งเดิม เช่น การคลิก การแสดงผล หรือการดู) วิธีการทดสอบของ Brand Lift และตัวอย่างขนาดใหญ่จะให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับอิทธิพลที่แคมเปญมีต่อความรู้สึกของผู้ชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์

บทความนี้อธิบายถึงประโยชน์ของ Brand Lift และวิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของ Brand Lift

การสำรวจ Brand Lift ใช้สำหรับโฆษณาในสตรีมและโฆษณาบัมเปอร์ที่ซื้อผ่านการประมูล แต่ปัจจุบันไม่มีให้บริการสำหรับแคมเปญนอกสตรีมและแคมเปญสำรวจของ TrueView

หากต้องการใช้ Brand Lift คุณต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่แสดงถึงสิ่งที่โฆษณาก่อน ลองคิดว่านี่คือการจัดกลุ่มของแคมเปญทั้งหมดที่แชร์ลักษณะร่วม ซึ่งอาจเป็นแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ร้านค้า บริการหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการโฆษณา Google จะช่วยคุณในการสร้างชุดคำถามในแบบสำรวจที่จะแสดงต่อผู้ชมเป้าหมายเพื่อวัด Brand Lift ด้วยการใช้รายละเอียดต่างๆ ที่คุณได้ให้ไว้เกี่ยวกับสิ่งที่โฆษณา

เมื่อแคมเปญโฆษณาเริ่มทำงาน Google จะเริ่มแสดงการสำรวจ Brand Lift บน YouTube ก่อนที่วิดีโอจะเริ่มขึ้น การสำรวจเหล่านี้จะแสดงต่อกลุ่มต่อไปนี้

 • ผู้ที่เคยเห็นโฆษณา
 • ผู้ที่มีสิทธิ์เห็นโฆษณา แต่ไม่ได้เห็น

ระบบสร้างแบบสำรวจจำนวนมากสำหรับเมตริกที่ต่างกันได้เพื่อแสดงต่อผู้ใช้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ความแตกต่างในคำตอบระหว่างกลุ่มที่เห็นโฆษณากับกลุ่มที่ไม่ได้เห็นจะเป็นตัวกำหนดอิทธิพลที่โฆษณามีต่อเมตริกแบรนด์ที่สำคัญๆ เช่น การจำโฆษณาได้ การรับรู้ การพิจารณาและอื่นๆ

เกี่ยวกับข้อมูลการวัด Brand Lift

คุณจะเห็นเมตริก Brand Lift แบบรวมต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนคำตอบในแบบสำรวจ

 • ผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจ
 • ต้นทุนต่อผู้ใช้ที่เพิ่มระดับความสนใจ
 • Brand Lift แบบสัมบูรณ์
 • Brand Lift แบบ Headroom
 • Brand Lift แบบสัมพัทธ์
 • อัตราการตอบเชิงบวกที่เป็นฐาน
 • อัตราการตอบเชิงบวกของผู้ที่เห็นโฆษณา

เมตริก Brand Lift แบบรวมต่อไปนี้พร้อมให้คุณใช้ได้เมื่อแคมเปญที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่โฆษณาเริ่มทำงาน

 • คำตอบในแบบสำรวจของผู้ที่เห็นโฆษณา
 • คำตอบในแบบสำรวจของกลุ่มที่เป็นฐาน
 • การตอบแบบสำรวจทั้งหมด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว