Tạo quảng cáo danh mục sản phẩm tại cửa hàng lân cận cho Mạng hiển thị

Quảng cáo danh mục sản phẩm tại cửa hàng lân cận giúp bạn thúc đẩy lượng người ghé qua cửa hàng địa phương của bạn bằng cách hiển thị sản phẩm cụ thể tại cửa hàng, giá cả và thông tin cửa hàng.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương, bạn phải gửi nguồn cấp dữ liệu địa phương (nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phươngnguồn cấp dữ liệu kiểm kê sản phẩm địa phương) cho tài khoản Merchant Center của mình. Việc tham gia vào quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương cũng yêu cầu đại diện của Google.

Hướng dẫn

Để sử dụng quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương, hãy thực hiện theo 5 bước sau:

 1. Chuẩn bị sẵn nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phươngnguồn cấp dữ liệu kiểm kê sản phẩm địa phương
   
 2.  Liên kết một tiện ích vị trí với tài khoản.
   
 3.  Xây dựng kế hoạch truyền thông: Kế hoạch truyền thông của bạn nên bao gồm các mục tiêu tiếp thị (như thông báo chương trình khuyến mại của cửa hàng, giới thiệu sản phẩm mới, quảng bá cửa hàng mới), xác định đối tượng mục tiêu, ngân sách/thời lượng chiến dịch và khu vực mục tiêu đã xác định (quốc gia, khu vực hoặc cửa hàng đã chọn)."
   
 4.  Chuẩn bị nội dung:  Để tạo quảng cáo danh mục sản phẩm tại cửa hàng lân cận, hãy chuẩn bị những nội dung sau đây:
 • Hình ảnh: Hình ảnh cần có tỷ lệ 1,9 x 1, dưới 1MB và có kích thước tối thiểu là 600 x 314. Bạn nên dùng hình ảnh có kích thước 1200 x 628.
 • Dòng tiêu đề (tùy chọn): Sử dụng thông điệp rõ ràng (dưới 25 ký tự) để đưa ra lý do thuyết phục giúp thu hút người dùng ghé qua cửa hàng. 
 • Danh sách các sản phẩm sẽ hiển thị trong quảng cáo:
  • Bạn nên chọn 30 sản phẩm. Tối thiểu là 5 sản phẩm và tối đa là 100 sản phẩm. 
  • Mỗi sản phẩm sử dụng trường itemid trong nguồn cấp dữ liệu kho sản phẩm tại cửa hàng lân cận.

    Lưu ý : Hãy đảm bảo rằng các mặt hàng mà bạn chọn có sẵn trong nguồn cấp dữ liệu cửa hàng lân cận.

 1. Tạo chiến dịch
 • Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy tạo một Chiến dịch hiển thị có mục tiêu là “Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm”.
 • Tạo một nhóm quảng cáo bằng cách sử dụng các tùy chọn nhắm mục tiêu Mạng hiển thị (chẳng hạn như nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học hoặc các tùy chọn đối tượng như đối tượng chung sở thích, đối tượng đang cân nhắc mua hàng hoặc đối tượng tiếp thị lại).  
 • Đặt giá thầu chi phí mỗi lần tương tác (CPE) dựa trên các tùy chọn nhắm mục tiêu của bạn.
 • Tạo quảng cáo và liên hệ với đại diện bán hàng Google của bạn để liên kết danh sách sản phẩm với chiến dịch.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố