Vietējās kataloga reklāmas izveide reklāmas tīklam

Vietējās kataloga reklāmas veicina veikala apmeklējumu, parādot produktus, cenas un informāciju, kas saistīta ar attiecīgo veikalu.

Pirms darba sākšanas

Lai izmantotu vietējās kataloga reklāmas, jums savā Merchant Center kontā ir jāiesniedz vietējās plūsmas (vietējo produktu plūsma un vietējo produktu krājumu plūsma). Ja vēlaties izmantot vietējās kataloga reklāmas, jums ir arī jāsazinās ar Google pārstāvi.

Norādījumi

Lai izmantotu vietējās kataloga reklāmas, veiciet tālāk minētās 5 darbības.

 1.  Sagatavojiet vietējo produktu plūsmu un vietējo produktu krājumu plūsmu
   
 2.  Kontam piesaistiet atrašanās vietas paplašinājumu.
   
 3.  Izveidojiet saziņas līdzekļiem paredzētu plānu: saziņas līdzekļiem paredzētajā plānā ir jāiekļauj mārketinga mērķi (piemēram, informēšana par izpārdošanu veikalā, iepazīstināšana ar jauniem produktiem, jaunu veikalu reklamēšana), jānorāda mērķauditorija, kampaņas budžets/ilgums un mērķa apgabals (valsts, reģions vai atsevišķi veikali).
   
 4. Sagatavojiet līdzekļus: lai izveidotu vietējās kataloga reklāmas, jums ir nepieciešami tālāk norādītie līdzekļi.
 • Attēls: malu attiecībai jābūt 1,9 x 1, lielums nedrīkst pārsniegt 1 MB, un attēla minimālajiem izmēriem jābūt 600 x 314. Ieteicamie izmēri ir 1200 x 628.
 • Virsraksts (neobligāti): izmantojiet skaidru vēstījumu (līdz 25 rakstzīmēm), lai lietotājus mudinātu apmeklēt veikalu. 
 • Reklāmā iekļaujamo produktu saraksts:
  • ieteicams norādīt 30 produktus. Minimālais skaits ir 5, maksimālais — 100; 
  • katram produktam vietējo produktu krājumu plūsmā tiek izmantots lauks itemid.

   Piezīme. Gādājiet, lai jūsu atlasītie produkti būtu pieejami vietējās plūsmās.

 1.  Izveidojiet kampaņu.
 • Savā Google Ads kontā izveidojiet reklāmas tīkla kampaņu ar mērķi “Interese par produktiem un zīmolu”.
 • Izveidojiet reklāmu kopu, izmantojot reklāmas tīkla mērķauditorijas atlases opcijas (piemēram, demogrāfisko mērķauditorijas atlasi vai tādas opcijas kā interešu mērķauditorijas, tirgus mērķauditorijas vai atkārtotais mārketings).  
 • Iestatiet maksas par iesaisti (MPI) cenu atbilstoši mērķauditorijas atlases opcijām.
 • Izveidojiet reklāmu un sazinieties ar savu Google tirdzniecības pārstāvi, lai saistītu produktu sarakstu ar kampaņu.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.