Quảng cáo danh mục sản phẩm tại cửa hàng lân cận: Định nghĩa

Quảng cáo danh mục sản phẩm tại cửa hàng lân cận cho phép bạn giới thiệu các sản phẩm tại cửa hàng lân cận và tận dụng phạm vi tiếp cận của Quảng cáo hiển thị hình ảnh trải rộng trên hơn 3 triệu trang web và ứng dụng. Khi sử dụng nguồn cấp dữ liệu quảng cáo kho sản phẩm tại cửa hàng lân cận, bạn có thể nhấn mạnh tình trạng còn hay hết sản phẩm tại cửa hàng, giá cả và thông tin về cửa hàng để thúc đẩy lượng người ghé qua cửa hàng của bạn. Quảng cáo danh mục sản phẩm tại cửa hàng lân cận hướng tới mục đích giống như các chiến dịch quảng cáo dạng in ấn truyền thống, nhưng hỗ trợ thêm giải pháp đo lường phạm vi tiếp cận đối tượng và lượt ghé qua cửa hàng.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố