Локални каталошки огласи: Дефиниција

Локални каталошки огласи вам омогућавају да приказујете локалне производе и користите широки досег мултимедијалних огласа на више од 3 милиона сајтова и апликација. Помоћу фида огласа из локалног инвентара можете да истакнете доступност производа у продавници, цене и информације о продавници да бисте повећали број посеталаца физичке продавнице. Локални каталошки огласи имају исту сврху као и традиционалне штампане кампање са додатним решењима мерења досега у оквиру публике и посета продавници.

Сродни линкови

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?