Reklamy katalogowe produktów dostępnych lokalnie – definicja

Dzięki reklamom katalogowym produktów dostępnych lokalnie możesz prezentować produkty dostępne lokalnie i korzystać z zasięgu reklam displayowych, który obejmuje ponad trzy miliony stron internetowych i aplikacji. Dzięki korzystaniu z pliku danych reklam lokalnego asortymentu produktów możesz zwracać uwagę użytkowników na dostępność produktów w Twoim sklepie, ich ceny oraz informacje na temat firmy, by przyciągać więcej klientów do sklepu stacjonarnego. Reklamy katalogowe produktów dostępnych lokalnie służą realizacji tego samego celu, co tradycyjne kampanie reklamowe, ale w przypadku tego typu reklam możesz dodatkowo korzystać z rozwiązań do pomiaru zasięgu wśród odbiorców i liczby wizyt w sklepie stacjonarnym.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem