Giới thiệu về số lượng câu trả lời Khảo sát nâng cao thương hiệu và mức nâng cao tuyệt đối

Chỉ số Nâng cao thương hiệu sử dụng dữ liệu từ các bài khảo sát để đo lường mức độ ảnh hưởng của quảng cáo đối với mọi người. Đối với tất cả các chiến dịch quảng cáo TrueView trong luồng và quảng cáo đệm, bạn có thể thiết lập chỉ số Nâng cao thương hiệu để hiển thị bài khảo sát về sản phẩm hoặc thương hiệu của mình cho mọi người.

Để phát hiện chính xác mức nâng cao của mình, bạn cần thu thập được một số lượng câu trả lời khảo sát nhất định.

Phần còn lại của bài viết này trình bày cách Google Ads hiển thị cho bạn mức Nâng cao thương hiệu ước tính của một chỉ số cụ thể bằng cách sử dụng số lượng câu trả lời của bạn, thậm chí trước khi một con số được báo cáo.

Cách Google Ads đo lường chỉ số Nâng cao thương hiệu

Google Ads có thể thu hẹp mức nâng cao mà chỉ số Nâng cao thương hiệu tạo ra dựa trên số lượng câu trả lời khảo sát tích cực giữa những người đã xem và những người đã từ chối xem quảng cáo của bạn. Nói chung, bạn cần thu thập nhiều câu trả lời hơn để phát hiện chính xác mức nâng cao tuyệt đối nhỏ hơn. Trước khi phát hiện mức nâng cao của bạn, bạn sẽ có thể xem số liệu ước tính về mức nâng cao này dựa trên số lượng câu trả lời.

Thời điểm dự kiến sẽ phát hiện được mức tăng

Hãy xem các nguyên tắc sau đây về số lượng câu trả lời cần thu thập để phát hiện mức nâng cao của bạn.

  • Đối với các chiến dịch có hiệu quả hoạt động tốt, bạn có thể sẽ phát hiện mức nâng cao khi nhận được khoảng 2.000 câu trả lời cho mỗi chỉ số mức nâng cao.
  • Với ngân sách đề xuất tối thiểu, bạn có thể sẽ phát hiện mức nâng cao sau khi nhận được 4.100 câu trả lời cho mỗi chỉ số mức nâng cao.
  • Nếu chiến dịch của bạn không cho thấy bất kỳ mức nâng cao nào sau khi thu thập được 16.800 câu trả lời cho mỗi chỉ số, thì bạn không thể phát hiện mức nâng cao của mình.
Lưu ý: Nói chung, bạn có thể bắt đầu phát hiện mức nâng cao sau khi thu thập được 2.000 câu trả lời khảo sát. Tìm hiểu thêm về dữ liệu đo lường hiệu quả Nâng cao thương hiệu của bạn

Tổng số câu trả lời cần thu thập để đo lường mức Nâng cao thương hiệu

Để đo lường chính xác mức Nâng cao thương hiệu ở các cấp khác nhau, tổng số câu trả lời phải nằm trong một phạm vi nhất định. Mức nâng cao tuyệt đối càng nhỏ thì bạn cần thu thập thêm câu trả lời khảo sát để đảm bảo độ chính xác. Bảng dưới đây cho thấy tổng số câu trả lời cần thu thập, tương ứng với mức nâng cao tuyệt đối có thể phát hiện:

Mức nâng cao tuyệt đối có thể phát hiện Tổng số câu trả lời bắt buộc
> 4% 1.200 ~ 2.800
3% 2.800 ~ 5.000
2% 5.000 ~ 11.000
1,5% 11.000 ~ 20.000
1% 20.000 ~ 45.000
0,5% 45.000 ~ 180.000
< 0,5% > 180.000

Ví dụ:

Đối với tỷ lệ phần trăm mức nâng cao tuyệt đối có thể phát hiện không được đề cập trong biểu đồ này, bạn có thể cần phải ước lượng tổng số câu trả lời cần thu thập. 

Giả sử bạn có mức nâng cao tuyệt đối là 0,75% và muốn biết số lượng câu trả lời mà bạn cần thu thập để phát hiện mức nâng cao tuyệt đối đó. 45.000 câu trả lời là số lượng vượt quá số lượng bạn cần (vì yêu cầu tối thiểu để phát hiện mức nâng cao tuyệt đối 0,5% là 45.000 câu trả lời), trong khi đó 20.000 câu trả lời là không đủ (vì yêu cầu tối thiểu để phát hiện mức nâng cao tuyệt đối 1% là 20.000 câu trả lời). 

Vì 0,75% nằm trong khoảng từ 1% đến 0,5%, nên bạn cần phải thu thập được số lượng câu trả lời trong khoảng từ 20.000 đến 45.000 thì mới có thể phát hiện ra mức nâng cao tuyệt đối có thể phát hiện là 0,75% (hoặc khoảng 33.000 câu trả lời khảo sát).

Nếu mức nâng cao tuyệt đối của chỉ số Nâng cao thương hiệu của bạn gần bằng 0, thì bạn cần phải có thêm câu trả lời khảo sát thì mới có thể đo lường chính xác mức nâng cao tuyệt đối. Điều này là do nếu chỉ có một sự khác biệt nhỏ giữa các câu trả lời của những người đã xem và những người chưa xem quảng cáo của bạn, thì bạn cần thu thập thêm câu trả lời để xác định chính xác sự khác biệt đó là gì.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false