Om sammenhengen mellom absolutt merkevareløft og antall svar på undersøkelser

Med verktøyet for merkevareløft finner du ut hvordan folk påvirkes av annonsene dine, ved hjelp av undersøkelser. For alle kampanjer med TrueView in-stream- og bumperannonser kan du velge at brukerne skal få presentert slike undersøkelser om produktet eller merkevaren din.

For at vi skal kunne påvise merkevareløft, kreves et visst antall svar.

I Google Ads ser du et anslag for merkevareløft knyttet til en gitt beregning. Dette anslaget bygger på antallet svar, selv før antallet svar er rapportert. Nedenfor beskriver vi dette nærmere.

Slik måles merkevareløft i Google Ads

Google Ads kan fastsette økningen i beregningen for merkevareløft basert på antallet svar på undersøkelsen. Verdiene fra svarene fra brukerne som har sett annonsene dine, sammenlignes med svarene fra brukere som ikke har sett dem. Generelt kreves det flere svar for å kunne identifisere små økninger i merkevareløft. Før økningen påvises, kan du se et anslag basert på antallet svar på undersøkelsen.

Når kan du forvente at vi kan påvise en økning?

Nedenfor ser du anslag for antallet svar som kreves for å påvise merkevareløft.

  • For kampanjer der du oppnår gode resultater, kan du forvente å registrere merkevareløft når du har mottatt rundt 2000 svar per beregning for merkevareløft.
  • Hvis du bruker det anbefalte minimumsbudsjettet, kan du forvente å registrere merkevareløft når du har mottatt rundt 4100 svar per beregning.
  • Hvis det ikke registrert merkevareløft for kampanjen din etter at du har fått 16 800 svar per beregning, er det ikke sikkert at vi kan påvise merkevareløft for kampanjen.
Merk: Vanligvis begynner du å se resultater for merkevareløft når du har mottatt 2000 svar på undersøkelsen. Finn ut mer om målingsdata for merkevareløft

Antall svar som kreves for å måle merkevareløft

For at vi skal kunne måle merkevareløft presist på ulike nivåer, må du motta et visst antall svar på undersøkelsen. Jo mindre det absolutte merkevareløftet er, desto flere svar kreves det for at resultatet skal være nøyaktig. I tabellen nedenfor ser du hvor mange svar som kreves til sammen for at vi skal kunne påvise et visst absolutt løft:

Påvisning av absolutt merkevareløft Antallet svar som kreves til sammen
> 4 % 1200 ~ 2800
3 % 2800 ~ 5000
2 % 5000 ~ 11 000
1,5 % 11 000 ~ 20 000
1 % 20 000 ~ 45 000
0,5 % 45 000 ~ 180 000
< 0,5 % > 180 000

Eksempel

For å kunne påvise prosentverdier som ikke er oppført i tabellen ovenfor, må du kanskje gjøre et overslag av mange svar som kreves til sammen. 

Sett at anslaget viser 0,75 % absolutt merkevareløft og du vil finne ut hvor mange svar du trenger for å kunne påvise denne økningen. 45 000 svar er mer enn det du trenger (ettersom minimumskravet for å påvise 0,5 % absolutt merkevareløft er 45 000 svar). 20 000 svar er ikke tilstrekkelig (ettersom minstekravet for å påvise 1 % absolutt merkevareløft er 20 000 svar). 

Ettersom 0,75 % ligger midt mellom 1 % og 0,5 %, trenger du mellom 20 000 og 45 000 svar på undersøkelsen for å kunne påvise 0,75 % absolutt merkevareløft (rundt 33 000 svar).

Hvis verdien for absolutt merkevareløft nærmer seg 0, kreves det flere svar på undersøkelsen for å kunne måle absolutt merkevareløft presist. Ved små forskjeller mellom svarene til dem som har sett annonsene dine, og dem som ikke har sett dem, kreves det flere svar for å kunne fastsette den nøyaktige forskjellen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt