Teave brändiedenduse küsitluse vastuste arvu ja absoluutse edenduse kohta

Brändiedendus mõõdab küsitluste andmete alusel seda, milline on teie reklaamide mõju inimestele. Kõikide voosiseste TrueView-reklaamide ja lühivideoreklaamide kampaaniate jaoks saate seadistada brändiedenduse, et kuvada inimestele teie toote või brändiga seotud küsitlusi.

Edenduse täpseks tuvastamiseks on vajalik teatud arv küsitluse vastuseid.

Selle artikli ülejäänud osas kirjeldatakse, kuidas Google Ads näitab vastuste arvu abil teie brändiedenduse prognoosi antud mõõdikute alusel veel enne numbri teavitamist.

Kuidas Google Ads teie brändiedendust mõõdab

Google Ads suudab välja sõeluda, milline oli teie brändiedenduse mõõdiku genereeritud edendus, võttes aluseks küsitluse positiivsete vastuste arvu inimestelt, kes on teie reklaame näinud, ja inimestelt, kellele teie reklaame ei näidatud. Tavaliselt on absoluutse edenduse väiksemate määrade täpseks tuvastamiseks vaja rohkem vastuseid. Enne edenduse tuvastamist võite vaadata selle prognoosi, mis on loodud teie vastuste arvu alusel.

Millal võib tuvastatavat edendust oodata?

Edenduse tuvastamiseks vajalike vastuste arvu vaadake järgnevast kirjeldusest.

  • Hästi toimiva kampaania korral võite oodata edenduse tuvastamist siis, kui on laekunud umbes 2000 vastust edenduse mõõdiku kohta.
  • Soovitatud miinimumeelarve korral võite oodata edenduse tuvastamist siis, kui on laekunud 4100 vastust edenduse mõõdiku kohta.
  • Kui kampaania pole näidanud edendust pärast 16 800 vastuse laekumist edenduse mõõdiku kohta, siis ei pruugi te edendust tuvastada.
Märkus. Üldiselt võidakse edenduse tulemusi hakata esitama siis, kui teie küsitlused saavad 2000 vastust. Lisateave brändiedenduse mõõtmise andmete kohta

Brändiedenduse mõõtmiseks vajalike vastuste koguarv

Brändiedenduse täpseks mõõtmiseks erinevatel tasemetel peab vastuste koguarv jääma teatud vahemikku. Mida väiksem on absoluutne edendus, seda rohkem küsitluse vastuseid on täpsuse tagamiseks vaja. Allolevas tabelis on toodud vajalik vastuste koguarv antud tuvastatava absoluutse edenduse korral:

Tuvastatav absoluutne edendus Vajalik vastuste koguarv
> 4% 1200 ~ 2800
3% 2800 ~ 5000
2% 5000 ~ 11 000
1,5% 11 000 ~ 20 000
1% 20 000 ~ 45 000
0,5% 45 000 ~ 180 000
< 0,5% > 180 000

Näide

Tabelist puuduvad tuvastatava absoluutse edenduse protsendid tuleb võib-olla leida prognoosi abil, et saada vajalik vastuste koguarv. 

Oletame, et teil on absoluutne edendus 0,75% ning te soovite teada vastuste arvu, mida vajate absoluutse edenduse tuvastamiseks. 45 000 vastust ületab teie vajaduse (kuna miinimumnõue 0,5%-lise absoluutse edenduse tuvastamiseks on 45 000 vastust), 20 000 vastust ei oleks piisav (kuna miinimumnõue 1%-lise edenduse tuvastamiseks on 20 000 vastust). 

Kuna 0,75% jääb 1% ja 0,5% vahele, siis vajate umbes 20 000 kuni 45 000 vastust (või umbes 33 000 küsitluse vastust), et saavutada tuvastatav absoluutne edendus 0,75% .

Kui teie brändiedenduse mõõdiku absoluutne edendus läheneb väärtusele 0, on absoluutse edenduse täpseks mõõtmiseks vaja rohkem küsitluse vastuseid. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui teie reklaame näinud inimeste ja teie reklaame mitte näinud inimeste vastuste erinevus on väike, on selle erinevuse täpseks määratlemiseks vaja rohkem vastuseid.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse