Lös problem med kalkylark för massuppladdning

När du inför ändringar via massuppladdningar kan det hända att du stöter på fel. Vissa av dessa fel kan ha att göra med hur kalkylarket är formaterat eller fel i kalkylarkets innehåll.

I den här artikeln beskriver vi hur du hittar ändringar som Google Ads inte kunde tillämpa och motsvarande felmeddelanden. Dessutom visas lösningar för att åtgärda felen.

Så här identifierar du fel i din uppladdning

 

  1. Klicka på verktygsikonen  uppe till höger i kontot.
  2. Under Massåtgärder klickar du på Uppladdningar.
  3. Leta upp ditt kalkylark i tabellen. Om det uppstod fel vid uppladdningen av kalkylarket ser du antalet fel i kolumnen Resultat.
  4. Klicka på länken för felen i kolumnen Resultat. Då visas en sida med mer information om filuppladdningen.
  5. Klicka på rutan som visar antalet fel och granska sedan orsaken till varje fel i kolumnen Status.

I tabellen nedan visas en lista över vanliga uppladdningsfel och vad du kan göra för att lösa dem.

 

                     Fel
 

                                                      Lösning
 

Det finns motstridiga ändringar.
 

Se till att ingen annan redigerar kontot och försök igen.
 

Objekt i filen följer inte riktlinjerna för annonstext.
 

Se till att alla objekt i filen följer Google Ads riktlinjer för annonstext.
 

En rubrikrad saknas i filen.
 

Den första raden i en uppladdad fil ska användas till rubriker.
Obs! När du laddar ner filen från Google Ads innehåller den redan rubriker.
 

Kolumnen innehåller fel typ av information.
 

Kontrollera att informationen som du har angett uppfyller kraven.
 

Ett värde saknas på raden.
 

Ange värden i samtliga obligatoriska kolumner.
 

Sökorden innehåller tecken som inte är tillåtna.
 

Ta bort alla specialtecken (! @ % , *) från sökorden.


Ett av angivna id:n finns inte.
 
Om du lägger till ett element ska du ta bort värdet från id-kolumnen. Om du ändrar ett element ska du till att id:t stämmer och att enheten inte har tagits bort.
Om du lägger till ett element i en annonsgrupp eller kampanj ska du se till att kampanjen eller annonsgruppen har ett giltigt id.
 

Den uppgraderade webbadressen är inte samma som den föregående måladressen.
 

Den slutliga webbadressen och spårningsmallen ska vara samma som måladressen. Om du inte vill att de ska vara samma kan du följa stegen i Uppgradera dina webbadresser.
 
Det går inte att både använda slutlig webbadress och måladress. Du kan inte använda både slutlig webbadress och måladress (/SitelinkURL för webbplatslänkar). Obs! Vi rekommenderar att du använder en slutlig webbadress.

Om du uppdaterar en datamängd eller ett flöde måste du ha med kolumnen Åtgärd.
 

En kolumn med rubriken ÅTGÄRD krävs för webbplatslänkar och andra flödesändringar via massuppladdning (möjliga värden är SET, ADD eller REMOVE).
 


 

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt