Poprawianie błędów w arkuszu kalkulacyjnym do przesyłania zbiorczego

Podczas wprowadzania zmian w ramach przesyłania zbiorczego mogą wystąpić błędy. Niektóre z tych błędów są spowodowane formatowaniem arkusza kalkulacyjnego albo błędami w jego treści.

Z tego artykułu dowiesz się jak znaleźć zmiany, których nie udało się zastosować na koncie Google Ads, i odpowiadające im komunikaty o błędach. Znajdziesz w nim także rozwiązania pozwalające poprawić błędy.

Znajdowanie błędów przesyłania

 

  1. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
  2. W sekcji „Działania zbiorcze” kliknij Przesłane pliki.
  3. Znajdź arkusz kalkulacyjny w tabeli. Jeśli podczas przesyłania arkusza wystąpiły błędy, zobaczysz ich liczbę w kolumnie „Wyniki”.
  4. Kliknij link do błędów w kolumnie „Wyniki”. Przejdziesz na stronę ze szczegółowymi informacjami o przesyłaniu pliku.
  5. Kliknij kafelek z liczbą błędów i zapoznaj się z przyczyną każdego błędu w kolumnie „Stan”.

W poniższej tabeli znajduje się lista częstych błędów przesyłania i działań, jakie możesz podjąć, żeby je poprawić.

 

                     Błąd
 

                                                      Rozwiązanie
 

Wykluczające się zmiany.
 

Upewnij się, że nikt inny nie próbuje wprowadzać zmian na koncie, i spróbuj ponownie.
 

Elementy w pliku są niezgodne ze wskazówkami redakcyjnymi.
 

Upewnij się, że wszystkie elementy w pliku są zgodne ze wymaganiami redakcyjnymi Google Ads.
 

W pliku brakuje wiersza nagłówka.
 

Pierwszy wiersz przesłanego pliku musi być zarezerwowany dla nagłówków.
Uwaga: jeśli pobierasz plik z Google Ads, nagłówki już w nim są.
 

Kolumna zawiera nieprawidłowy typ informacji.
 

Upewnij się, że wpisane informacje są zgodne z wymaganiami.
 

W wierszu brakuje wartości.
 

Upewnij się, że wartości zostały wpisane we wszystkich wymaganych kolumnach.
 

Słowa kluczowe zawierają niedozwolone znaki.
 

Usuń wszelkie niestandardowe znaki ( ! @ % , *) ze słów kluczowych.


Jeden z identyfikatorów nie istnieje.
 
Jeśli dodajesz element, usuń wartość z kolumny ID. Jeśli edytujesz element, upewnij się, że identyfikator jest prawidłowy i że pozycja nie została usunięta.
Jeśli dodajesz element do grupy reklam lub kampanii, sprawdź, czy mają one właściwe identyfikatory.
 

Ulepszony URL różni się od wcześniejszego docelowego adresu URL.
 

Końcowy adres URL i szablon śledzenia powinny być takie same jak docelowy adres URL. Jeśli nie chcesz, aby były identyczne, wykonaj czynności opisane w artykule Jak uaktualnić adresy URL.
 
Nie można używać jednocześnie końcowego i docelowego adresu URL. Nie używaj jednocześnie końcowego i docelowego adresu URL (lub adresu URL linku do podstrony). Uwaga: zalecamy używanie końcowego adresu URL.

Aby zaktualizować zbiór lub plik danych, musisz dodać kolumnę „Działanie”.
 

Kolumna z nagłówkiem „DZIAŁANIE” jest wymagana w przypadku edycji linków do podstron i innych zmian w pliku danych wprowadzanych za pomocą przesyłania zbiorczego (możliwe wartości to: „USTAW”, „DODAJ” lub „USUŃ”).
 


 

 

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem