Korriger problemer med regneark for masseopplastinger

Når du gjør endringer med masseopplastinger, kan det oppstå feil. Noen av disse feilene kan skyldes måten regnearket ditt er formatert på, eller feil i regnearkinnholdet.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du finner endringene dine som Google Ads ikke kunne ta i bruk, og de tilhørende feilmeldingene. Du får også se løsninger for hvordan du kan korrigere feilene.

Slik finner du feil med opplastinger

 

  1. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din.
  2. Klikk på Opplastinger under «Massehandlinger».
  3. Finn regnearket ditt i tabellen. Hvis det oppsto feil da du lastet opp regnearket, ser du antallet feil i «Resultater»-kolonnen.
  4. Klikk på linken for feilene i «Resultater»-kolonnen. Da kommer du til en side med flere detaljer om filopplastingen din.
  5. Klikk på flisen som inneholder antallet feil, og se på årsaken til hver av feilene i «Status»-kolonnen.

I tabellen nedenfor ser du en liste over vanlige opplastingsfeil, og hva du kan gjøre for å korrigere dem.

 

                     Feil
 

                                                      Løsning
 

Noen av endringene er motstridende.
 

Sørg for at ingen andre prøver å endre kontoen din, og prøv på nytt.
 

Noen elementer i filen din er ikke i tråd med de redaksjonelle retningslinjene.
 

Kontrollér at alle elementene i filen din følger de redaksjonelle retningslinjene for Google Ads .
 

Overskriftsraden mangler i filen din.
 

Den første raden i filen du laster opp, må brukes til overskrifter.
Merk: Når du laster ned filen fra Google Ads, er overskriftene allerede lagt inn.
 

Kolonnen inneholder feil informasjonstype.
 

Sjekk at informasjonen du har lagt inn, oppfyller kravene.
 

Raden mangler en verdi.
 

Sørg for at du oppgir verdier i alle de obligatoriske kolonnene.
 

Søkeordene dine inneholder tegn som ikke er tillatt.
 

Fjern alle tegn som ikke er standard ( ! @ % , *), fra søkeordene dine.


En av ID-ene eksisterer ikke.
 
Hvis du legger til et element, fjerner du verdien fra ID-kolonnen. Hvis du endrer et element, må du kontrollere at ID-en er riktig, og at enheten ikke er fjernet.
Hvis du legger til et element i en annonsegruppe eller en kampanje, må du kontrollere at kampanjen eller annonsegruppen har en gyldig ID.
 

Den oppgraderte nettadressen skiller seg fra den gamle destinasjonsadressen.
 

Den endelige nettadressen og sporingsmalen skal være identiske med destinasjonsadressen. Hvis du ønsker at de skal være forskjellige, kan du følge fremgangsmåten under Slik oppgraderer du nettadresser.
 
Du kan ikke bruke både endelig nettadresse og destinasjonsadresse. Du kan ikke bruke både en endelig nettadresse og en destinasjonsadresse (eller en nettadresse for en nettstedslink for nettstedslinker). Merk: Vi anbefaler at du bruker endelige nettadresser.

For å oppdatere datasettet eller feeden din må du ta med en «Handling»-kolonne.
 

Det er obligatorisk å legge til en kolonne med overskriften «HANDLING» for endringer i nettstedslinker og andre endringer i feeder du gjør ved hjelp av masseopplasting (tillatte verdier er «ANGI», «LEGG TIL» og «FJERN»).
 


 

 

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt