Διόρθωση ζητημάτων σε υπολογιστικά φύλλα για μαζικές μεταφορτώσεις

Όταν πραγματοποιείτε αλλαγές με μαζικές μεταφορτώσεις, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Ορισμένα από αυτά τα σφάλματα μπορεί να οφείλονται στη μορφή του υπολογιστικού φύλλου ή να σχετίζονται με τα περιεχόμενα του υπολογιστικού φύλλου.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εντοπίζετε τις αλλαγές που δεν κατάφερε να εφαρμόσει το Google Ads, καθώς και τα αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος. Επίσης, θα βρείτε λύσεις για τη διόρθωση των σφαλμάτων.

Τρόπος εντοπισμού σφαλμάτων στη μεταφόρτωση

 

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο], στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας.
  2. Στην ενότητα "Μαζικές ενέργειες", κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορτώσεις.
  3. Βρείτε το υπολογιστικό φύλλο στον πίνακα. Αν υπήρχαν σφάλματα κατά τη μεταφόρτωση του υπολογιστικού φύλλου, θα εμφανιστεί ο αριθμός των σφαλμάτων στη στήλη "Αποτελέσματα".
  4. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για τα σφάλματα, στη στήλη "Αποτελέσματα". Θα μεταβείτε σε μια σελίδα που περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφόρτωση του αρχείου σας.
  5. Κάντε κλικ στο πλακίδιο με τον αριθμό των σφαλμάτων και, στη συνέχεια, εξετάστε την αιτία κάθε σφάλματος στη στήλη "Κατάσταση".

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, για να δείτε μια λίστα με συνήθη σφάλματα μεταφόρτωσης, καθώς και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε, για να τα αντιμετωπίσετε.

 

                     Σφάλμα
 

                                                      Λύση
 

Υπάρχουν προβληματικές αλλαγές.
 

Διασφαλίστε ότι κανείς άλλος χρήστης δεν επιχειρεί να επεξεργαστεί τον λογαριασμό σας και δοκιμάστε ξανά.
 

Τα στοιχεία στο αρχείο δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες σύνταξης.
 

Διασφαλίστε ότι όλα τα στοιχεία στο αρχείο συμμορφώνονται με τις Οδηγίες σύνταξης του Google Ads.
 

Λείπει μια σειρά κεφαλίδας από το αρχείο.
 

Η πρώτη σειρά ενός μεταφορτωμένου αρχείου πρέπει να περιέχει κεφαλίδες.
Σημείωση: Το αρχείο περιέχει ήδη κεφαλίδες, όταν το κατεβάζετε από το Google Ads.
 

Η στήλη περιέχει λανθασμένο τύπο πληροφοριών.
 

Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει πληρούν τις απαιτήσεις.
 

Λείπει μια τιμή από αυτήν τη σειρά.
 

Φροντίστε να καταχωρίσετε μια τιμή για όλες τις απαιτούμενες στήλες.
 

Οι λέξεις-κλειδιά περιέχουν χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται.
 

Καταργήστε οποιουσδήποτε μη συνήθεις χαρακτήρες ( ! @ % , *) από τις λέξεις-κλειδιά.


Ένα από τα αναγνωριστικά δεν υπάρχει.
 
Αν πραγματοποιείτε προσθήκη στοιχείου, καταργήστε την τιμή από τη στήλη "Αναγνωριστικό". Αν πραγματοποιείτε αλλαγές σε ένα στοιχείο, διασφαλίστε ότι το αναγνωριστικό είναι σωστό και ότι το στοιχείο δεν έχει καταργηθεί.
Αν προσθέτετε κάποιο στοιχείο σε ομάδα διαφημίσεων ή σε καμπάνια, διασφαλίστε ότι η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων διαθέτει έγκυρο αναγνωριστικό.
 

Το αναβαθμισμένο URL δεν είναι το ίδιο με το προηγούμενο URL προορισμού.
 

Το τελικό URL και το πρότυπο παρακολούθησης πρέπει να είναι τα ίδια με το URL προορισμού. Αν δεν θέλετε να είναι ίδια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Πώς να αναβαθμίσετε τα URL.
 
Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση του τελικού URL και του URL προορισμού. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ένα τελικό URL και ένα URL προορισμού (/SitelinkURL για συνδέσμους ιστοτόπου). Σημείωση: Συνιστάται η χρήση του τελικού URL.

Για να ενημερώσετε το σύνολο ή τη ροή των δεδομένων σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε μια στήλη "Ενέργεια".
 

Για τις αλλαγές σε συνδέσμους ιστότοπου και σε άλλες ροές μέσω μαζικών μεταφορτώσεων απαιτείται η χρήση μιας στήλης με την κεφαλίδα "ΕΝΕΡΓΕΙΑ" και πιθανές τιμές "ΟΡΙΣΤΗΚΕ", "ΠΡΟΣΘΗΚΗ" ή "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ".
 


 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false