Brand Lift ölçüm verilerini anlama

Brand Lift ölçümünü ayarladıysanız kitlenizin markanız veya ürününüzle ilgili olumlu duygularının reklamlarınız tarafından ne kadar etkilendiğini ya da "artırıldığını" belirlemek için faydalı raporlama sütunları ekleyebilirsiniz. Genel olarak daha küçük miktardaki artışları doğru şekilde tespit etmek için daha fazla yanıt gerekir. Brand Lift anketlerinize yalnızca birkaç yanıt verilmişse reklamlarınızın bu yanıtlarda ne kadar etkili olduğunu doğru şekilde belirlemek zor olabilir.

Artışınızı tespit etmek üzere kaç adet yanıt gerektiğini öğrenmek için aşağıdaki yönergelere bakın.

 • Yüksek performanslı kampanyalarda, her bir artış metriği başına yaklaşık 2.000 yanıt aldıktan sonra artışı tespit etmeye başlayabilirsiniz.
 • Minimum önerilen bütçede, artış metriği başına 4.100 yanıt aldıktan sonra artışı tespit edebilirsiniz.
 • Kampanyanız metrik başına 16.800 yanıt aldıktan sonra herhangi bir artış göstermediyse artışınızı tespit edemeyebilirsiniz.
Not: Genel olarak anketleriniz 2.000 yanıta ulaştığında artış sonuçlarını fark etmeye başlayabilirsiniz. Brand Lift anketi için yanıt sayısı ve mutlak artış ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Bu makalede, tüm metrikler ve sonuçlarınızı iyileştirmek için bu metrikleri nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Marka algısı güçlendirilen kullanıcılar

Bu sütunda, örnek bir ankette reklamınızın etkisiyle markanızla ilgili algısı değişen tahmini kullanıcı sayısı, kampanyanızın toplam erişimi tahmin edilecek şekilde gösterilir. Reklamınızla karşılaşan kullanıcılarla karşılaşmayan kullanıcıların, markanız veya ürününüzle ile ilgili anketlere verdikleri olumlu yanıtlar arasındaki farkı gösterir. Örneğin, reklamlarınızın etkisiyle kullanıcılar reklamlarınızla karşılaştıktan sonra markanız veya ürününüzle ilgili üzerinde düşünme (ya da bilinirlik veya reklam hatırlanabilirliği) artışı gerçekleşebilir.

"Marka algısı güçlendirilen kullanıcılar" metriği yalnızca benzersiz kullanıcıları ölçmez. Kampanyanız süresince bir kullanıcının marka algısı birden çok kez güçlendirilmiş olabilir.

Not: Marka algısı güçlendirilen kullanıcılarla yeniden etkileşime geçmek için verilerinizi kullanamazsınız.

Marka algısı güçlendirilen kullanıcı başına maliyet

Marka algısı güçlendirilen kullanıcı başına maliyet, reklamlarınızı görüntüledikten sonra markanız hakkında düşünmeye başlamış marka algısı güçlendirilen bir kullanıcının ortalama maliyetidir. Marka algısı güçlendirilen kullanıcı başına maliyet, kampanyanızın toplam maliyetinin, marka algısı güçlendirilen kullanıcı sayısına bölünmesiyle ölçülür. Bu metriği, marka üzerinde düşünme, reklam hatırlanabilirliği veya marka bilinirliği açısından bir kullanıcının markanız hakkındaki fikrini değiştirmenin maliyetini anlamak için kullanabilirsiniz.

Mutlak Brand Lift

Bu metrik, reklamlarınızı görüntüleyen (reklam gösterilen grup) ve görmeyen (kontrol grubu) kullanıcı gruplarının, marka veya ürünle ilgili anketlere verdikleri olumlu yanıtlar arasındaki farkı gösterir. Bu metrik, kontrol grubunun olumlu yanıt oranı reklam gösterilen grubun olumlu yanıt oranından çıkarılarak hesaplanır. Mutlak brand lift, reklamlarınızın kitlenizin markanız veya ürününüzle ilgili olumlu düşüncelerini ne kadar etkilediğini ölçer. Örneğin, ankete katılan iki grup arasında olumlu anket yanıtlarının oranının %20'den %40'a yükselmesi %20'lik bir mutlak artışı temsil etmektedir.

Mutlak Brand Lift ve kampanya performansı

Mutlak artış genel Brand Lift performansınızı her zaman yansıtmayabilir. Kampanyanızın ana başarı metriği olarak hem erişimi hem de maliyeti etkilediği için Marka algısı güçlendirilen kullanıcı başına maliyet gibi bir metriğe odaklanmak daha iyidir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Kampanya

Maliyet Bin gösterim başına maliyet (BGBM) Erişim Mutlak artış Marka algısı güçlendirilen kullanıcılar Marka algısı güçlendirilen kullanıcı başına maliyet
Kampanya 1 100 TL 15 TL 6.666 %10 667 0,15 TL
Kampanya 2 100 TL 5 TL 20.000 %5 1.000 0,10 TL
Fark Yok %66 %200 %50 %60 %33

Yalnızca mutlak artışa bakarsanız Kampanya 1'in performansı Kampanya 2'den daha iyiymiş gibi görünür. Ancak Kampanya 2 aynı maliyetle %50 daha fazla marka algısı güçlendirilen kullanıcı, %66 daha düşük BGBM ve %33 daha verimli bir Marka algısı güçlendirilen kullanıcı başına maliyet sağlamıştır.

Headroom Brand Lift

Headroom Brand Lift, reklamlarınızın markanız veya ürününüze karşı olumlu düşüncelerin artmasındaki etkisinin, markanız ya da ürününüzün sahip olduğu olumlu büyüme potansiyeliyle karşılaştırmasıdır. Bu metrik, kontrol grubunun olumlu yanıt oranını 1'den çıkarıp mutlak artışı o sayıya bölerek hesaplanır. Örneğin, reklam gösterilen grup ve kontrol grubu arasında olumlu anket yanıtlarının oranının %20'den %40'a yükselmesi %25'lik bir Headroom lift'i temsil etmektedir.

Göreceli Brand Lift

Göreceli Brand Lift, reklamlarınızı görüntüleyen kullanıcılarla görüntülemeyi durduran kullanıcıların, marka veya ürün anketlerine verdiği olumlu yanıtlar arasındaki farkı gösterir. Bu fark daha sonra, reklamlarınızı görmeyen kullanıcı grubundan gelen olumlu yanıt sayısına bölünür. Sonuç reklamlarınızın kitlenizin markanızla ilgili olumlu algısını ne kadar etkilediğini ölçer. Örneğin, ankete katılan iki grup arasında olumlu anket yanıtlarının oranının %20'den %40'a yükselmesi %100'lük bir göreceli artışı gösterir.

Reklam gösterilen grubun ve kontrol grubunun tamamından anket yanıtı alınamadığı için bu veriler alınan yanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan tahmini verilerdir ve size belirli bir aralıkta tahmini rakam sunar. Genellikle güven aralığı %80'dir. Dolayısıyla vakaların %80'inde, herkese ulaşmanız durumunda gerçek artış rakamının bu aralıkta olmasını bekleyebilirsiniz.

Referans olumlu yanıt oranı

Bu metrik, reklamlarınızı görüntülemesi durdurulan kullanıcıların markanıza ne sıklıkta olumlu yanıt verdiğini gösterir. Markanıza verilen olumlu yanıtların, kampanyalarınızdaki reklamlarla karşılaşılmasına kıyasla genel medya gösterimi ve diğer faktörlerden nasıl etkilendiğini daha iyi anlamak için bu metriği kullanın.

Deney grubu anket yanıtları

Deney grubu anket yanıtları, reklamlarınızla karşılaşan kullanıcıların verdiği anket yanıtlarının sayısıdır.

Not: Bu sütunda küçük bir rakam görüyorsanız henüz yeterince anket yanıtı almamışsınız demektir. Kampanyalarınızı yayınlamaya devam edin ve bir süre sonra tekrar kontrol edin.

Referans anket yanıtları

Referans anket yanıtları, reklamlarınızın gösterilmediği kullanıcıların verdiği anket yanıtlarının sayısıdır.

Not: Bu sütunda küçük bir rakam görüyorsanız henüz yeterince anket yanıtı almamışsınız demektir. Kampanyalarınızı yayınlamaya devam edin ve bir süre sonra tekrar kontrol edin.

Deney grubunda olumlu yanıt oranı

Deney grubunda olumlu yanıt oranı, reklamlarınızı görüntüleyen kullanıcıların markanıza ne sıklıkta olumlu yanıt verdiğini gösterir.

Güven aralığı

Bu, Brand Lift tahminlerinizin yer aldığı aralıktır. Örneğin, göreceli artışınızın nokta tahmini olarak %38,41 olduğunu görebilirsiniz. Parantez içinde, güven aralığı alt sınırının %30,5 ve üst sınırının %45,0 olduğunu görebilirsiniz.

Güven aralığı üç farklı şekilde yorumlanabilir:

 1. Gerçek sonucun alt sınır ile üst sınır arasında olma olasılığı %80'dir.
 2. Gerçek sonucun alt sınırın üzerinde olma olasılığı %90'dır.
 3. Gerçek sonucun üst sınırdan daha düşük olma olasılığı %90'dır.

Bu, gerçek artışınızın neredeyse kesin olarak %30,5 ve %45 arasında olacağı anlamına gelir.

Brand Lift ölçümü verilerinizi görüntüleme

Brand Lift ölçüm verileri, Google Ads'deki "Kampanya", "Reklam Grubu", "Demografi" gibi pek çok tabloda gösterilir. "Lift Measurement" tablosunda "Ürün" veya "Marka" düzeyindeki sonuçları da inceleyebilirsiniz.

Brand Lift ölçümü verilerinizi görüntülemek için:

 1. Sütunlar simgesini Google Ads sütun simgesinin resmi tıklayın.
 2. Sütunları değiştir'i tıklayın.
 3. Brand Lift'i seçin.
 4. Görüntülemek istediğiniz sütunları veya metrikleri seçin.
 5. Uygula'yı tıklayın.

Ölçüm verilerinizi Brand Lift türüne göre segmentlere ayırma

Ölçüm verilerinizi belirli bir metriğe (ör. "Reklam hatırlanabilirliği", "Bilinirlik", "Üzerinde düşünme", "Popülerlik" veya "Satın Alma Amacı") göre segmentlere ayırmak için segment simgesini tıklayın. Ardından Brand Lift türü'nü seçin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73067
false
false