Inzicht in de gegevens van Merkimpactmeting

Als u al Merkimpactmeting heeft ingesteld, kunt u nuttige rapportagekolommen toevoegen om te zien hoeveel impact uw advertenties hadden op de positieve gevoelens van uw doelgroep over uw merk of product. Over het algemeen zijn er meer reacties nodig om een kleinere merkimpact vast te stellen. Als u maar een paar reacties krijgt op uw Merkimpact-enquêtes, is het lastig om nauwkeurig te bepalen welke impact uw advertenties op die reacties hebben gehad. In dit artikel leest u wat deze statistieken betekenen en hoe u ze aan uw rapporten kunt toevoegen.

Bekijk de volgende richtlijnen voor hoeveel reacties nodig zijn om de merkimpact te detecteren.

  • Voor goed presterende campagnes kunt u naar verwachting de merkimpact detecteren wanneer u ongeveer 2000 reacties per merkimpactstatistiek heeft ontvangen.
  • Bij het aanbevolen minimum budget kunt u naar verwachting de merkimpact detecteren wanneer u 4100 reacties per merkimpactstatistiek heeft ontvangen.
  • Als er voor uw campagne geen merkimpact wordt weergegeven nadat u 16.800 reacties per statistiek heeft ontvangen, kunt u de merkimpact mogelijk niet detecteren.
Opmerking: Over het algemeen ziet u merkimpactresultaten wanneer er 2000 of meer reacties op uw enquête zijn geregistreerd. Meer informatie over het aantal reacties op Merkimpact-enquêtes en de absolute merkimpact

Beïnvloede gebruikers

In deze kolom ziet u in een steekproefenquête het geschatte aantal gebruikers van wie de perceptie van uw merk is gewijzigd als gevolg van uw advertenties, geëxtrapoleerd naar het totale bereik van de campagne. In de kolom is het verschil te zien tussen gebruikers met positieve reacties op uw merk- of productenquêtes die uw advertenties hebben gezien, en gebruikers die deze niet hebben gezien. Uw advertenties kunnen bijvoorbeeld resulteren in een toename van de overweging (of bekendheid of advertentieherkenning) van uw merk of product nadat uw advertenties zijn gezien.

De statistiek 'Beïnvloede gebruikers' meet niet per se unieke gebruikers. Een gebruiker kan tijdens de campagneduur meerdere keren positief worden beïnvloed.

Opmerking: Remarketing naar beïnvloede gebruikers wordt niet ondersteund.

Kosten per beïnvloede gebruiker

De gemiddelde kosten voor een beïnvloede gebruiker die na het zien van uw advertenties aan uw merk denkt. De statistiek 'Kosten per beïnvloede gebruiker' wordt gemeten door de totale kosten van uw campagne te delen door het aantal beïnvloede gebruikers. U kunt deze statistiek gebruiken om inzicht te krijgen in de kosten om iemands mening over uw merk te veranderen in termen van merkoverweging, advertentieherkenning of merkbekendheid.

Absolute merkimpact

Deze statistiek toont het verschil in positieve reacties op merk- of productenquêtes tussen mensen die uw advertenties hebben gezien (de blootgestelde groep) en de mensen die deze niet hebben gezien (de controlegroep). Deze waarde wordt berekend door het positieve reactiepercentage van de controlegroep af te trekken van de blootgestelde groep. 'Absolute merkimpact' meet in welke mate uw advertenties de positieve gevoelens van uw doelgroep voor uw merk of product hebben beïnvloed. Bijvoorbeeld een stijging in de positieve enquêtereacties van 20% en 40% voor de 2 onderzochte groepen betekent een absolute toename van de impact met 20%.

Absolute merkimpact en campagneprestaties

Absolute merkimpact weerspiegelt niet per se uw algemene merkimpactprestaties. U kunt beter een statistiek als 'Kosten per beïnvloede gebruiker' gebruiken als de primaire statistiek om het succes van uw campagne te bepalen, omdat daarin rekening wordt gehouden met het bereik en de kosten. Zie de volgende tabel:

Campagne

Kosten Kosten per 1000 vertoningen (CPM) Bereik Absolute merkimpact Beïnvloede gebruikers Kosten per beïnvloede gebruiker
Campagne 1 € 100 € 15 6666 10% 667 € 0,15
Campagne 2 € 100 € 5 20.000 5% 1000 € 0,10
Verschil N.v.t. 66% 200% 50% 60% 33%

Als u alleen naar absolute merkimpact kijkt, lijkt Campagne 1 beter te presteren dan Campagne 2. Campagne 2 resulteert echter tegen dezelfde kosten in 50% meer beïnvloede gebruikers, bij een 66% lagere CPM en een 33% efficiëntere uitgave per beïnvloede gebruiker.

Marge merkimpact

Toont hoeveel invloed uw advertenties hadden op de toename van positieve gevoelens over uw merk of product in vergelijking met de positieve groeipotentie van uw merk of product. Deze statistiek wordt berekend door de absolute stijging te delen door 1 minus het positieve reactiepercentage van de controlegroep. Bijvoorbeeld een stijging in de positieve enquêtereacties van 20% en 40% voor de controlegroep en de blootgestelde groep betekent een marge merkimpact van 25%.

Relatieve merkimpact

Het verschil in positieve reacties op merk- of productenquêtes tussen gebruikers die uw advertenties hebben gezien en gebruikers die uw advertenties niet konden bekijken. Dit verschil wordt vervolgens gedeeld door het aantal positieve reacties van de groep gebruikers die uw advertenties niet hebben bekeken. Het resultaat meet voor uw doelgroep hoeveel invloed uw advertenties hadden op de positieve perceptie van uw merk of product. Bijvoorbeeld een stijging in de positieve enquêtereacties van 20% en 40% voor de 2 onderzochte groepen betekent een relatieve toename van de impact met 100%.

Omdat enquêtereacties niet voor de volledige blootgestelde en controlegroepen kunnen worden verzameld, worden deze gegevens uit de verzamelde antwoorden geëxtrapoleerd, waardoor u een getal binnen een bepaald bereik krijgt. Meestal is het zekerheidsinterval 90%, dus u kunt verwachten dat in 90% van de gevallen het ware impactgetal binnen dat bereik ligt (als u iedereen zou hebben bereikt).

Benchmark voor positief reactiepercentage

Hoe vaak gebruikers die uw advertenties niet konden bekijken, positief op uw merk hebben gereageerd. Met deze statistiek kunt u meer inzicht krijgen in hoe positieve reacties op uw merk zijn beïnvloed door algemene blootstelling aan andere media en door andere factoren, in plaats van door de weergaven van de advertenties in uw campagnes.

Enquêtereacties van blootgestelde groep

Het aantal enquêtereacties van mensen die uw advertenties hebben bekeken.

Opmerking: Als u in deze kolom een laag getal ziet, geeft dit aan dat er nog niet voldoende enquêteresultaten zijn. Laat uw campagnes lopen en kom snel weer terug.

Benchmark voor enquêtereacties

Het aantal enquêtereacties van mensen die uw advertenties niet konden bekijken.

Opmerking: Als u in deze kolom een laag getal ziet, geeft dit aan dat er nog niet voldoende enquêteresultaten zijn. Laat uw campagnes lopen en kom snel weer terug.

Bereik voor positief reactiepercentage

Hoe vaak gebruikers die uw advertenties hebben gezien, positief op uw merk hebben gereageerd.

Zekerheidsinterval

Dit is het geschatte bereik waarbinnen uw schattingen voor merkimpact vallen. U ziet bijvoorbeeld dat uw relatieve impact 38,41% is, de puntschatting. Tussen haakjes ziet u het zekerheidsinterval van minimaal 30,5% tot maximaal 45,0%.

Uw gegevens voor Merkimpactmeting bekijken

De gegevens van merkimpactmeting zijn beschikbaar in de meeste tabellen in Google Ads, waaronder 'Campagne', 'Advertentiegroep', 'Demografie' en andere. U kunt de resultaten ook op het niveau van het 'Product' of 'Merk' bekijken in de tabel 'Merkimpactmeting'.

Merkimpact-meetgegevens bekijken:

  1. Klik op het icoon Kolommen Een afbeelding van het Google Ads-kolommenicoon.
  2. Klik op Kolommen aanpassen.
  3. Selecteer Merkimpact en klik op Toepassen.

Uw meetgegevens segmenteren op type Merkimpact

Als u uw meetgegevens wilt segmenteren op basis van een specifieke statistiek (zoals Advertentieherkenning, Bekendheid, Overweging, Voorkeur of Koopintentie), klikt u op het segmenteericoon en selecteert u Type merkimpact om de meetgegevens voor de gekozen statistiek te bekijken.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false