הסבר על הנתונים של מדידת העלייה בחוזק המותג

אם הגדרתם כבר מדידת עלייה בחוזק המותג, אתם יכולים להוסיף לדוח עמודות דיווח מועילות כדי לבדוק עד כמה המודעות שלכם הצליחו לעורר בקהל רגשות חיוביים כלפי המותג או המוצר שלכם. ככלל, נדרשות תגובות רבות יותר כדי לזהות במדויק שיפורים קטנים בחוזק המותג. הסיבה לכך היא שאם יש תגובות מעטות לסקרי חוזק מותג, קשה יותר לזהות במדויק איזו השפעה הייתה למודעות על התגובות. במאמר זה נסביר מה משמעות המדדים האלה ואיך להוסיף אותם לדוחות.

הרשימה הבאה מפרטת כמה תגובות נדרשות כדי לזהות את התחזקות המותג.

  • בקמפיינים שהביצועים שלהם טובים אפשר לזהות התחזקות של המותג אחרי שמקבלים כ-2,000 תגובות לכל מדד של חוזק מותג.
  • בתקציב המינימלי המומלץ אפשר לזהות התחזקות של המותג אחרי שמקבלים כ-4,100 תגובות לכל מדד של חוזק מותג.
  • אם בנתונים של הקמפיין לא מוצג דיווח על חוזק מותג אחרי שהתקבלו 16,800 תגובות לכל מדד, ייתכן שאי אפשר לזהות התחזקות של המותג.
הערה: ככלל, ייתכן שתתחילו לראות תוצאות לגבי התחזקות המותג אחרי שייאספו 2,000 תגובות לסקרים. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על מספר התגובות לסקר למדידת התחזקות המותג ועל התחזקות אבסולוטית.

משתמשים מושפעים

בעמודה הזאת מוצג מספר המשתמשים המשוער בסקר לדוגמה שהתפיסה שלהם לגבי המותג שלכם השתנתה אחרי שהם ראו את המודעות. מוצגת כאן גם ההשפעה המשוערת על היקף החשיפה הכולל של הקמפיין. למעשה מוצג כאן ההפרש בין מספר התגובות החיוביות למותג או למוצר של משתמשים שראו את המודעות למספר התגובות החיוביות של משתמשים שלא ראו אותן. לדוגמה, המודעות עשויות להעלות את מידת ההתעניינות ברכישה של המותג או המוצר (או את המוּדָעוּת אליהם , או את מדד זכירת המודעה) בקרב משתמשים שראו אותן. 

מדד "המשתמשים המושפעים" לא בוחן בהכרח את התגובות של משתמשים ייחודיים. כלומר, משתמש יכול להיות מושפע באופן חיובי יותר מפעם אחת במהלך הקמפיין.

הערה: אין תמיכה ברימרקטינג למשתמשים מושפעים.

עלות לצרכן פוטנציאלי חדש

העלות הממוצעת לצרכן פוטנציאלי חדש מראה מי מתעניין כעת ברכישת המותג שלכם אחרי צפייה במודעות. העלות לצרכן פוטנציאלי חדש נמדדת על ידי חלוקת העלות הכוללת של הקמפיין במספר המשתמשים המושפעים. אפשר להשתמש במדד הזה כדי להבין את העלות לשינוי דעתו של מישהו לגבי המותג שלכם, מבחינת התעניינות ברכישה, זכירת המודעה או המוּדָעוּת למותג.

עלייה אבסולוטית בחוזק המותג

המדד מראה מהו ההפרש במספר התגובות החיוביות לסקרי מותג או מוצר, בין קבוצת המשתמשים שראו את המודעות (הקבוצה שנחשפה) לבין קבוצת המשתמשים שהמודעות לא הוצגו להם (קבוצת הבסיס). כדי לחשב את המדד הזה, מחסירים את שיעור התגובות החיוביות של קבוצת הבסיס משיעור התגובות של הקבוצה שנחשפה. העלייה האבסולוטית בחוזק המותג היא מדד שבוחן עד כמה המודעות השפיעו על הרגשות החיוביים של הקהל כלפי המותג או המוצר שלכם. לדוגמה, עלייה מ-20% ל-40% בהפרש בין תגובות חיוביות לסקר של שתי הקבוצות שנסקרו מייצגת עלייה אבסולוטית של 20%. 

עלייה אבסולוטית בחוזק המותג וביצועי הקמפיין

עלייה אבסולוטית לא בהכרח משקפת את הביצועים הכוללים של חוזק המותג. עדיף להתמקד במדד כגון עלות לצרכן פוטנציאלי חדש כמדד ההצלחה הראשי של הקמפיין, מפני שהוא משקלל גם את היקף החשיפה וגם את העלות. הנה טבלה לדוגמה:

קמפיין

עלות עלות לאלף חשיפות היקף החשיפה עלייה אבסולוטית משתמשים מושפעים עלות לצרכן פוטנציאלי חדש
קמפיין 1 400 ש"ח 60 ש"ח 6,666 10% 667 0.60 ש"ח
קמפיין 2 400 ש"ח 20 ש"ח 20,000 5% 1,000 0.40 ש"ח
הפרש לא רלוונטי 66%  200%  50%  60%  33% 

אם מסתכלים רק על העלייה האבסולוטית, נראה שקמפיין 1 מניב ביציעים טובים יותר מקמפיין 2. עם זאת, העלות של קמפיין 2 זהה לזו של קמפיין 1, והעלות שלו לאלף חשיפות נמוכה ב-66%, אך הוא הניב 50% יותר משתמשים מושפעים והעלות שלו לצרכן פוטנציאלי חדש נמוכה יותר ב-33%. 

התחזקות בפועל ביחס לפוטנציאל

ההשפעה שהייתה למודעות על הגברת הרגשות החיוביים כלפי המותג או המוצר שלכם, בהשוואה לפוטנציאל הצמיחה החיובית של המותג או המוצר. כדי לחשב את המדד הזה, מחלקים את העלייה האבסולוטית בחוזק המותג באחת פחות שיעור התגובה החיובית של קבוצת הבסיס. לדוגמה, עלייה מ-20% ל-40% בתגובות סקר חיוביות בין הקבוצה שנחשפה לקבוצת הבסיס מייצגת פוטנציאל לחיזוק המותג בשיעור של 25%.

עלייה יחסית בחוזק המותג

ההפרש במספר התגובות החיוביות לסקרי מותג או מוצר, בין משתמשים שראו את המודעות לבין משתמשים שהמודעות לא הוצגו להם. את ההפרש הזה מחלקים במספר התגובות החיוביות שהתקבלו מקבוצת המשתמשים שלא ראו את המודעות. התוצאה מראה עד כמה המודעות השפיעו על התפיסה החיובית של הקהל לגבי המותג שלכם. לדוגמה, עלייה מ-20% ל-40% בתגובות סקר חיוביות בין שתי הקבוצות שנסקרו מייצגת עלייה יחסית של 100%.

מאחר שלא ניתן לאסוף את התגובות לסקר של כל האנשים בקבוצה שנחשפה ובקבוצת הבסיס, הנתונים מסתמכים על התגובות שנאספו ומספקים מספר משוער בטווח מסוים. בדרך כלל, מרווח הוודאות הוא 90%, כך שאפשר לצפות שב-90% מהמקרים המספר האמיתי יהיה בטווח הזה (אם התגובות היו נאספות מכולם).

שיעור תגובה חיובית מאנשים שלא נחשפו למודעות

המדד הזה מראה באיזו תדירות משתמשים שהמודעות לא הוצגו להם הגיבו באופן חיובי למותג. הוא יכול להבהיר לכם איך התגובות החיוביות למותג הושפעו מחשיפה כללית למדיה ולגורמים אחרים, ולא מצפייה במודעות שמוצגות במסגרת הקמפיינים. 

תגובות לסקר מאנשים שנחשפו למודעות

מספר התגובות לסקר שהתקבלו מאנשים שראו את המודעות שלכם.

הערה: מספר נמוך בעמודה הזאת מעיד על כך שאין עדיין מספיק תגובות לסקר. מומלץ לאפשר לקמפיינים להמשיך לפעול, לחכות קצת ולבדוק שוב. 

תגובות לסקר מאנשים שלא נחשפו למודעות

מספר התגובות לסקר שהתקבלו מאנשים שהמודעות שלכם לא הוצגו להם.

הערה: מספר נמוך בעמודה הזאת מעיד על כך שאין עדיין מספיק תגובות לסקר. מומלץ לאפשר לקמפיינים להמשיך לפעול, לחכות קצת ולבדוק שוב. 

שיעור התגובות החיוביות 

זה אחוז האנשים מתוך כלל המגיבים שהתגובה שלהם למותג או למוצר הייתה חיובית. 

רווח בר-סמך

זהו הטווח המשוער של העלייה היחסית בחוזק המותג והעלייה האבסולוטית בחוזק המותג. לדוגמה, העלייה היחסית בחוזק המותג עשויה להיות 38.41% - זהו אומדן הנקודה. בסוגריים מרובעים יופיע רווח בר־סמך בין 30.5% לפחות עד 45.0% לכל היותר.

שינוי עמודות בטבלה של נתוני המדד

  1. נכנסים לחשבון Google Ads.
  2. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על Labs ובוחרים באפשרות מדידת העלייה בחוזק המותג. 
  3. בוחרים את אובייקט הפרסום שאת נתוני המדידה שלו רוצים להציג. 
  4. לוחצים על סמל העמודות עמודות ואז על שינוי עמודות.
  5. כדי לפתוח את החלונית לוחצים על התחזקות המותג. בוחרים את העמודות שרוצים להוסיף או להסיר. 
  6. לוחצים על אישור
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה